Ministerieel Besluit van 03 oktober 2003
gepubliceerd op 30 oktober 2003
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Ministerieel besluit tot aanwijzing of erkenning van de assessoren en van de plaatsvervangende assessoren in, en tot aanwijzing van de griffiers-rapporteurs en van de plaatsvervangende griffiers-rapporteurs bij de departementale Raad van Beroep bij de Fed

bron
federale overheidsdienst justitie
numac
2003009788
pub.
30/10/2003
prom.
03/10/2003
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

3 OKTOBER 2003. - Ministerieel besluit tot aanwijzing of erkenning van de assessoren en van de plaatsvervangende assessoren in, en tot aanwijzing van de griffiers-rapporteurs en van de plaatsvervangende griffiers-rapporteurs bij de departementale Raad van Beroep bij de Federale Overheidsdienst Justitie


De Minister van Justitie, Gelet op de wet van 20 juli 1990 ter bevordering van de evenwichtige aanwezigheid van mannen en vrouwen in organen met adviserende bevoegheid, gewijzigd bij de wetten van 17 juli 1997 en 3 mei 2003;

Gelet op het koninklijk besluit van 2 oktober 1937 houdende het statuut van het Rijkspersoneel, inzonderheid op artikel 84, §§ 1, 3, 4 en 5, gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 17 september 1969, 1 augustus 1975, 21 januari 1987, 12 november 1990, 21 november 1991, 4 maart 1993, bij de wet van 22 juli 1993 en bij de koninklijke besluiten van 31 maart 1995, 13 mei 1999 en 5 september 2002;

Gelet op het koninklijk besluit van 23 mei 2001 houdende oprichting van de Federale Overheidsdienst Justitie, Besluit :

Artikel 1.§ 1. Worden aangewezen om te zetelen in de hoedanigheid van assessor in de Nederlandstalige afdeling van de departementale Raad van Beroep bij de Federale Overheidsdienst Justitie : - Mevr. Pamela Liekens, Adviseur bij het Directoraat-generaal Rechterlijke Organisatie; - Mevr. Martine Steyaert, Adjunct-adviseur bij de Commissie voor hulp aan slachtoffers van opzettelijke gewelddaden; - De heer Roland Mentens, Eerstaanwezend Directeur bij de gevangenis te Dendermonde; - De heer Willy Depreeuw, Adviseur bij het Directoraat-generaal Uitvoering van Straffen en Maatregelen; - De heer Johan Vercruysse, Eerstaanwezend Directeur bij de Strafinrichting te Merksplas; - Mevr. Linda Mooreels, Adjunct-adviseur bij de Stafdienst Personeel en Organisatie. § 2. Worden aangewezen om te zetelen in de hoedanigheid van plaatsvervangend assessor in de Nederlandstalige afdeling van de departementale Raad van Beroep bij de Federale Overheidsdienst Justitie : - Mevr. Nicole De Clercq, Eerstaanwezend Directeur bij het penitentiair complex te Brugge; - Mevr. Martine Perpet, Vertaler-directeur bij de Stafdienst Secretariaat, Logistiek en Communicatie; - Mevr. Tineke De Waele, Eerstaanwezend Directeur bij het penitentiair complex te Brugge; - De heer Etienne Fiers, Directeur bij de gevangenis te Ieper; - De heer Ronny Vandecandelaere, Eerstaanwezend Directeur bij het Penitentiair complex te Brugge; - De heer Dirk Costers, Adjunct-adviseur bij het Bestuur van de Veiligheid van de Staat.

Art. 2.§ 1. Worden erkend om te zetelen in de hoedanigheid van assessor, aangewezen door de representatieve vakorganisaties, in de Nederlandstalige afdeling van de departementale Raad van Beroep bij de Federale Overheidsdienst Justitie : - voor de Algemene Centrale der Openbare Diensten : - Mevr. Paula De Keyser, Adjunct-adviseur bij het Justitiehuis te Gent; - De heer Rik Decroubele, Kwartierchef bij de gevangenis te Ieper; - voor de Christelijke Centrale van de Openbare Diensten : - Mevr. Martine Matthys, Penitentiair administratief assistent bij het penitentiair complex te Brugge; - De heer René Laurijssens, Penitentiair beambte bij de strafinrichting te Merksplas; - voor het Vrij Syndicaat voor het Openbaar Ambt : - De heer Robert Provoost, Penitentiair bestuurschef bij de gevangenis te Antwerpen; - Mevr. Carine Moeskops, Penitentiair administratief assistent bij de V.I.P.K. te Merksplas. § 2. Worden aangewezen om te zetelen in de hoedanigheid van plaatsvervangend assessor, aangewezen door de representatieve vakorganisaties, in de Nederlandstalige afdeling van de departementale Raad van Beroep bij de Federale Overheidsdienst Justitie : - voor de Algemene Centrale der Openbare Diensten : - De heer Willy Vermeulen, Penitentiair beambte bij de strafinrichting te Oudenaarde; - De heer Jan Lathouwers, Adviseur bij het Directoraat-generaal Strafwetgeving en Rechten van de Mens; - voor de Christelijke Centrale van de Openbare Diensten : - Mevr. Sonja Van Wittenberghe, Vertaler bij het Directoraat-generaal Algemene Diensten; - De heer Paul Dewilde, Penitentiair technisch deskundige bij het Penitentiair complex te Brugge; - voor het Vrij Syndicaat voor het Openbaar Ambt : - Mevr. Luce Mertens, Eerstaanwezend Directeur bij de gevangenis te Sint-Gillis; - De heer André Vanhooren, Eerstaanwezend justitieassistent bij het Justitiehuis te Brugge.

Art. 3.§ 1. Worden aangewezen om te zetelen in de hoedanigheid van assessor in de Franstalige afdeling van de departementale Raad van Beroep bij de Federale Overheidsdienst Justitie : - Mevr. Josiane Van Boexlaer, Bestuurschef bij het Directoraat-generaal Rechterlijke Organisatie; - Mevr. Godelieve Timmermans, Adviseur-generaal bij de Stafdienst "Personeel en Organisatie"; - De heer Claude Marot, Adjunct-adviseur bij het Justitiehuis te Luik; - De heer Walther Paulus, Informaticus bij de Stafdienst I.C.T.; - De heer Jean-François Goosse, Adjunct-adviseur bij het Bestuur Veiligheid van de Staat; - De heer Michel Lox, Eerstaanwezend Directeur bij de V.I.P.K. te Marneffe. § 2. Worden aangewezen om te zetelen in de hoedanigheid van plaatsvervangend assessor in de Franstalige afdeling van de departementale Raad van Beroep bij de Federale Overheidsdienst Justitie : - De heer Bernard Douffet, Adviseur bij het Bestuur Veiligheid van de Staat; - De heer Jean-Paul Mues, Adjunct-adviseur bij het Directoraat-generaal Strafwetgeving en Rechten van de Mens; - Mevr. Erika Vanheck, Administratief assistent bij de Stafdienst Personel en Organisatie; - Mevr. Isabelle Hamer, Adjunct-adviseur bij het Strafrechtelijk beleid; - Mevr. Catherine Van Melderen, Adviseur bij het Directoraat-generaal Uitvoering van straffen en Maatregelen; - De heer Eric Leytens, wnd. adjunct-adviseur bij het Directoraat-generaal Rechterlijke Organisatie.

Art. 4.§ 1. Worden erkend om te zetelen in de hoedanigheid van assessor, aangewezen door de representatieve vakorganisaties, in de Franstalige afdeling van de departementale Raad van Beroep bij de Federale Overheidsdienst Justitie : - voor de Algemene Centrale der Openbare Diensten : - De heer Patrick Minet, Administratief assistent bij het Justitiehuis te Brussel; - Mevr. Claudine Mattart, Bestuurschef bij het Directoraat-generaal Uitvoering van straffen en Maatregelen; - voor de Christelijke Centrale van de Openbare Diensten : - De heer Thierry Beeckmans de West-Meerbeeck, Adviseur bij het Directoraat-generaal Uitvoering van Straffen en Maatregelen; - De heer Jacques Lete, Eerstaanwezend justitieassistent bij het Justitiehuis te Bergen; - voor het Vrij Syndicaat voor het Openbaar Ambt : - De heer Guy Dessart, Administratief assistent bij het Belgisch Staatsblad ; - Mevr. Béatrice d'Haenens, Penitentiair verpleegassistent bij de gevangenis te Vorst. § 2. Worden erkend om te zetelen in de hoedanigheid van plaatsvervangend assessor, aangewezen door de representatieve vakorganisaties, in de Franstalige afdeling van de departementale Raad van Beroep bij de Federale Overheidsdienst Justitie : - voor de Algemene Centrale der Openbare Diensten : - Mevr. Michèle Marteaux, Eerstaanwezend justitieassistent bij het Justitiehuis te Luik; - De heer Michel Speck, Eerstaanwezend justitieassistent bij het Justitiehuis te Brussel; - voor de Christelijke Centrale van de Openbare Diensten : - De heer Johan Legrand, Kwartierchef bij de gevangenis te Bergen; - Mevr. Danielle Dengis, Kwartierchef bij de strafinrichting te Lantin; - voor het Vrij Syndicaat voor het Openbaar Ambt : - Mevr. Françoise Jottard, Veiligheidsadjunct inzake kernenergie bij de Stafdienst Secretariaat, Logistiek en Communicatie; - De heer Jean-Pierre Bedin, Adjunct-adviseur bij het Directoraat-generaal Burgerlijke wetgeving en Erediensten;

Art. 5.Worden respectievelijk aangewezen tot griffier-rapporteur en plaatsvervangend griffier-rapporteur bij de Nederlandstalige afdeling van de departementale Raad van Beroep bij de Federale Overheidsdienst Justitie : - De heer Jan Vansevenant, Adjunct-adviseur bij de Commissie voor de bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer; - De heer Gunter Snyers, Adjunct-adviseur bij het Directoraat-generaal Uitvoering van straffen en Maatregelen.

Art. 6.Worden respectievelijk aangewezen tot griffier-rapporteur en plaatsvervangend griffier-rapporteur bij de Franstalige afdeling van de departementale Raad van Beroep bij de Federale Overheidsdienst Justitie : - De heer Christian Pitout, Administratief assistent bij de stafdienst "Secretariaat, Logistiek en Communicatie"; - De heer Pierre Baudoux, Administratief assistent bij de Commissie voor de bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer.

Art. 7.De ministeriele besluiten van 4 juli 1989, 26 februari 1993, 6 juli 1994, 11 september 1995, 1 maart 1996, 4 maart 1996, 15 juli 1996, 18 september 1996, 3 juni 1997, 25 mei 1998, 2 oktober 1998, 15 maart 1999, 20 mei 1999, 17 december 1999, 24 december 1999, 14 januari 2000, 11 juli 2000, 8 augustus 2000, 30 juli 2001, 13 september 2001, 8 oktober 2001, 1 juli 2002, 30 juli 2002, 23 oktober 2002 en 18 december 2002 houdende aanwijzing van de assessoren, van de plaatsvervangende assessoren, van de griffiers-rapporteurs en van de plaatsvervangende griffiers-rapporteurs van de departementale Raad van Beroep van het Ministerie van Justitie worden opgeheven.

Art. 8.Dit besluit treedt in werking de dag waarop het in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt.

Brussel, 3 oktober 2003.

L. ONKELINX

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^