Ministerieel Besluit van 03 oktober 2003
gepubliceerd op 24 oktober 2003
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Ministerieel besluit houdende benoeming van de voorzitter en van de secretaris van de examencommissie belast met de organisatie van het toelatingsexamen tot de opleidingen van arts en tandarts

bron
ministerie van de vlaamse gemeenschap
numac
2003201507
pub.
24/10/2003
prom.
03/10/2003
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

MINISTERIE VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP

Departement Onderwijs


3 OKTOBER 2003. - Ministerieel besluit houdende benoeming van de voorzitter en van de secretaris van de examencommissie belast met de organisatie van het toelatingsexamen tot de opleidingen van arts en tandarts


De Vlaamse minister van Onderwijs en Vorming, Gelet op het decreet van 12 juni 1991 betreffende de universiteiten in de Vlaamse Gemeenschap, inzonderheid op artikel 34, gewijzigd bij het decreet van 24 juli 1996;

Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 10 juni 2003 tot bepaling van de bevoegdheden van de leden van de Vlaamse regering, inzonderheid op artikel 5 en op artikel 15, § 1, 5o;

Gelet op het ministerieel besluit van 28 oktober 2002Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 28/10/2002 pub. 06/02/2003 numac 2003027066 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 03 van organisatieafdeling 10 en programma 03 van organisatieafdeling 40 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2002 type ministerieel besluit prom. 28/10/2002 pub. 07/11/2002 numac 2002022899 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 28 december 1994 tot vaststelling van het model van het keurmerk en de wijze van merken van vlees van vrij wild sluiten houdende benoeming van de voorzitter, van de secretaris en van de leden van de examencommissie belast met de organisatie van het toelatingsexamen tot de opleidingen van arts en tandarts, inzonderheid op artikel 1 en artikel 3, Besluit :

Artikel 1.De heer Piet J. Janssen, emeritus hoogleraar, wordt benoemd tot voorzitter van de examencommissie belast met de organisatie van het toelatingsexamen tot de opleidingen van arts en tandarts, bedoeld in artikel 34 van het decreet van 12 juni 1991 betreffende de universiteiten in de Vlaamse Gemeenschap. Hij voltooit het mandaat van de heer Jean Adé, ontslagnemend.

Art. 2.Mevr. Inge Willems, adjunct van de directeur van de administratie hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek, departement Onderwijs, ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, wordt benoemd tot secretaris van de in artikel 1 bedoelde examencommissie.

Zij voltooit het mandaat van Mevr. Karla Van Lint, ontslagnemend.

Art. 3.De benoemingen bedoeld in de artikelen 1 en 2 gaan in op 1 november 2003.

Brussel, 3 oktober 2003.

M. VANDERPOORTEN

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^