Ministerieel Besluit van 03 oktober 2007
gepubliceerd op 16 oktober 2007
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Ministerieel besluit tot wijziging van bepaalde bijlagen van het koninklijk besluit van 10 augustus 2005 betreffende de bestrijding van voor planten en plantaardige producten schadelijke organismen

bron
federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu
numac
2007023342
pub.
16/10/2007
prom.
03/10/2007
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

3 OKTOBER 2007. - Ministerieel besluit tot wijziging van bepaalde bijlagen van het koninklijk besluit van 10 augustus 2005 betreffende de bestrijding van voor planten en plantaardige producten schadelijke organismen


De Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Europese Zaken, Gelet op de wet van 2 april 1971 betreffende de bestrijding van voor planten en plantaardige producten schadelijke organismen, inzonderheid op artikel 2, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 22 februari 2001 houdende organisatie van de controles die worden verricht door het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen;

Gelet op het koninklijk besluit van 10 augustus 2005 betreffende de bestrijding van voor planten en plantaardige producten schadelijke organismen, inzonderheid op artikel 23;

Overwegende Richtlijn 2007/41/EG van de Commissie van 28 juni 2007 tot wijziging van een aantal bijlagen bij Richtlijn 2000/29/EG van de Raad betreffende de beschermende maatregelen tegen het binnenbrengen en de verspreiding in de Gemeenschap van voor planten en voor plantaardige producten schadelijke organismen;

Overwegende Beschikking 2006/473/EG van de Commissie van 5 juli 2006 waarbij sommige derde landen en sommige gebieden van derde landen worden erkend als vrij zijnde van Xanthomonas campestris (alle voor Citrus pathogene stammen), Cercospora angolensis Carv. et Mendes of Guignardia citricarpa Kiely (alle voor Citrus pathogene stammen);

Gelet op het advies van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen van 10 augustus 2007;

Gelet op de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973, inzonderheid op artikel 3, § 1, vervangen bij de wet van 4 juli 1989 en gewijzigd bij de wet van 4 augustus 1996;

Gelet op de dringende noodzakelijkheid;

Overwegende dat het noodzakelijk is zich onverwijld te schikken naar de Richtlijn 2007/41/EG van de Commissie van 28 juni 2007 tot wijziging van een aantal bijlagen bij Richtlijn 2000/29/EG van de Raad betreffende de beschermende maatregelen tegen het binnenbrengen en de verspreiding in de Gemeenschap van voor planten en voor plantaardige producten schadelijke organismen, Besluit :

Artikel 1.De bijlagen II tot en met V van het koninklijk besluit van 10 augustus 2005 betreffende de bestrijding van voor planten en plantaardige producten schadelijke organismen worden gewijzigd zoals aangegeven in de bijlage bij dit besluit.

Art. 2.Dit besluit treedt in werking op 1 november 2007.

Brussel, 3 oktober 2007.

D. DONFUT

BIJLAGE 1. In bijlage II, deel B, onder c), punt 01, wordt in de rechterkolom « DK » geschrapt.2. In bijlage II, deel B, onder d), wordt het volgende punt toegevoegd na punt 1 : Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld 3.In bijlage III, deel A, punt 14, in de rechterkolom, worden in de Nederlandse tekst de woorden « Estland, Letland, Litouwen » geschrapt. 4. In bijlage IV, deel A, rubriek I, punt 16.2, wordt de tekst in de rechterkolom, onder a), eerste tot en met derde streepje, vervangen door de volgende tekst : « - alle derde landen in Europa waar citrusvruchten worden geproduceerd, Algerije, Egypte, Israël, Libië, Marokko, Tunesië en Turkije; - Afrika : Gambia, Ghana, Guinee, Kenia, Sudan, Swaziland, Zimbabwe en Zuid-Afrika; - Midden- en Zuid-Amerika en het Caribisch gebied : Bahama's, Belize, Chili, Colombia, Costa Rica, Cuba, Dominicaanse Republiek, Ecuador, El Salvador, Honduras, Jamaica, Mexico, Nicaragua, Peru, Saint Lucia, Suriname, Venezuela; - Oceanië : Nieuw-Zeeland ». 5. In bijlage IV, deel A, rubriek I, punt 16.2, wordt de tekst in de rechterkolom, onder b), eerste tot en met vierde streepje, vervangen door de volgende tekst : « - Australië : New South Wales, South Australia en Victoria; - Brazilië, met uitzondering van de staten Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paranà, Sao Paulo, Minas Gerais en Mato Grosso do Sul; - Verenigde Staten van Amerika : Arizona, Californië, Guam, Hawaii, Louisiana, de Noordelijke Marianen, Puerto Rico, Amerikaans Samoa, Texas en de Amerikaanse Maagdeneilanden; - Uruguay, met uitzondering van de departementen Salto, Rivera en Paysandu - benoorden de rivier Chapicuy ». 6. In bijlage IV, deel A, rubriek I, punt 16.3, wordt de tekst in de rechterkolom, onder a), eerste en tweede streepje, vervangen door de volgende tekst : « - alle derde landen in Noord-, Midden- en Zuid-Amerika en in het Caribisch gebied, Azië (met uitzondering van Jemen), Europa en Oceanië, waar citrusvruchten worden geproduceerd; - alle derde landen in Afrika, waar citrusvruchten worden geproduceerd, met uitzondering van Angola, Centraal-Afrikaanse Republiek, Democratische Repubiek Congo, Gabon, Guinee, Kameroen, Kenia, Mozambique, Nigeria, Uganda, Zambia en Zimbabwe ». 7. In bijlage IV, deel A, rubriek I, punt 16.4, wordt de tekst in de rechterkolom, onder a), eerste tot en met vierde streepje, vervangen door de volgende tekst : « - alle derde landen in Noord-, Midden- en Zuid-Amerika (met uitzondering van Argentinië en Brazilië), het Caribisch gebied en Europa, waar citrusvruchten worden geproduceerd; - alle derde landen in Azië, waar citrusvruchten worden geproduceerd, met uitzondering van Bhutan, China, Filippijnen, Indonesië en Taiwan; - alle derde landen in Afrika, waar citrusvruchten worden geproduceerd, met uitzondering van Kenia, Mozambique, Swaziland, Zambia, Zimbabwe en Zuid-Afrika; - alle derde landen in Oceanië, waar citrusvruchten worden geproduceerd, met uitzondering van Australië en Vanuatu ». 8. In bijlage IV, deel A, rubriek I, punt 16.4, wordt de tekst in de rechterkolom, onder b), eerste tot en met vierde streepje, vervangen door de volgende tekst : « - Zuid-Afrika : Western Cape; Northern Cape : administratieve districten Hartswater en Warrenton; - Australië : South Australia, Western Australia en Northern Territory; - China : alle gebieden, met uitzondering van Sichuan, Yunnan, Guangdong, Fujian en Zhejiang; - Brazilië : alle gebieden, met uitzondering van de staten Rio de Janeiro, Sao Paulo en Rio Grande do Sul ». 9. In bijlage IV, deel B, punt 6.3., wordt in de rechterkolom « DK » geschrapt. 10. In bijlage IV, deel B, wordt het volgende punt toegevoegd na punt 31 : Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld 11.Bijlage V, deel A, rubriek II, punt 1.3., wordt vervangen door de volgende tekst : « 1.3. Planten, met uitzondering van vruchten en zaden, van Amelanchier Med., Chaenomeles Lindl., Cotoneaster Ehrh., Crataegus L., Cydonia Mill., Eriobotrya Lindl., Eucalyptus L'Herit., Malus Mill., Mespilus L., Photinia davidiana (Dcne.) Cardot, Pyracantha Roem., Pyrus L., Sorbus L. en Vitis L. ».

Gezien om te worden gevoegd bij het ministerieel besluit van 3 oktober 2007 tot wijziging van bepaalde bijlagen van het koninklijk besluit van 10 augustus 2005 betreffende de bestrijding van voor planten en plantaardige producten schadelijke organismen.

De Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Europese Zaken, D. DONFUT

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^