Ministerieel Besluit van 03 oktober 2007
gepubliceerd op 18 februari 2008
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Ministerieel besluit houdende benoeming van leden bij de Commissies van Toezicht

bron
federale overheidsdienst justitie
numac
2008009098
pub.
18/02/2008
prom.
03/10/2007
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE


3 OKTOBER 2007. - Ministerieel besluit houdende benoeming van leden bij de Commissies van Toezicht


De Minister van Justitie, Gelet op het koninklijk besluit van 4 april 2003 tot wijziging van het koninklijk besluit van 21 mei 1965 houdende het algemeen reglement van de strafinrichtingen, inzonderheid de nieuwe artikelen 138bis dat bij elke gevangenis een Commissie van Toezicht opricht en 138quinquies betreffende de benoeming van de leden van de Commissies van Toezicht;

Gelet op het koninklijk besluit van 29 september 2005 tot wijziging van het koninklijk besluit van 21 mei 1965 houdende het algemeen reglement van de strafinrichtingen, inzonderheid de artikelen 5 en 23 betreffende de onverenigbaarheden van de leden van de Commissies van Toezicht en de Centrale Toezichtsraad;

Gelet op de ministeriële besluiten van 16 mei 2003 en van 2 oktober 2003 houdende benoeming van de leden van de Centrale Toezichtsraad voor het Gevangeniswezen;

Gelet op de ministeriële besluiten van 3 juni 2003, 24 juni 2003, 30 juni 2003 en 3 juli 2003 houdende benoeming van de voorzitters van de Commissies van Toezicht;

Gelet op de ministeriële besluiten van 30 juni en 26 september 2003 houdende benoeming van de leden van de Commissies van Toezicht, Besluit : Enig artikel. Worden benoemd als leden van de Commissies van Toezicht : De heer Stef Christiaensen, als lid van de Commissie van Toezicht te Mechelen.

De heer Sander Renaud, als lid van de Commissie van Toezicht te Verviers.

Brussel, 3 oktober 2007.

Mevr. L. ONKELINX

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^