Ministerieel Besluit van 03 oktober 2018
gepubliceerd op 19 oktober 2018
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Ministerieel besluit houdende wijziging van het ministerieel besluit van 25 januari 1940 betreffende de uitvoering van het Wetboek der registratie-, hypotheek- en griffierechten

bron
federale overheidsdienst financien
numac
2018032021
pub.
19/10/2018
prom.
03/10/2018
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

Numac : 2018032021

FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIEN


3 OKTOBER 2018. - Ministerieel besluit houdende wijziging van het ministerieel besluit van 25 januari 1940 betreffende de uitvoering van het Wetboek der registratie-, hypotheek- en griffierechten


De Minister van Financiën, Gelet op het Wetboek der registratie-, hypotheek- en griffierechten, artikel 8, eerste lid;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 28 mei 2018;

Gelet op de akkoordbevinding van de Minister van Begroting, gegeven op 10 juli 2018.;

Gelet op het advies nr. 63.933 van de Raad van State, gegeven op 29 augustus 2018, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 197, gewijzigd bij de wet van 20 januari 2014Relevante gevonden documenten type wet prom. 20/01/2014 pub. 13/02/2014 numac 2014015037 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet tot wijziging van de wet van 3 november 2001 tot oprichting van de Belgische Investeringsmaatschappij voor Ontwikkelingslanden en tot wijziging van de wet van 21 december 1998 tot oprichting van de "Belgische Technische Coöperatie" in de vorm van een type wet prom. 20/01/2014 pub. 04/02/2014 numac 2014015038 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet tot wijziging van de wet van 21 december 1998 tot oprichting van de "Belgische Technische Coöperatie" in de vorm van een vennootschap van publiek recht type wet prom. 20/01/2014 pub. 02/10/2014 numac 2014000744 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van de wet van 21 december 1998 tot oprichting van de "Belgische Technische Coöperatie" in de vorm van een vennootschap van publiek recht. - Duitse vertaling sluiten, Besluit :

Artikel 1.Artikel 1 van het ministerieel besluit van 25 januari 1940 betreffende de uitvoering van het Wetboek der Registratie-, Hypotheek- en Griffierechten wordt vervangen als volgt: "

Artikel 1.In de vermelding van de registratie worden opgenomen: de benaming van het kantoor en de datum waarop de akte is geregistreerd, de verwijzing naar het formaliteitsregister, het aantal rollen en verzendingen die de akte bevat en het totaal bedrag van de rechten en desgevallend van de boeten die werden geheven.

De datum, het aantal rollen en verzendingen en de totale geheven som worden met volle letters geschreven.

De Minister van Financiën kan afwijkingen van het eerste lid toestaan.".

Brussel, 3 oktober 2018.

J. VAN OVERTVELDT


begin


Publicatie : 2018-10-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^