Ministerieel Besluit van 03 september 1997
gepubliceerd op 16 september 1997
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Ministerieel besluit tot vaststelling van de uitgifteprijs van de zilveren herdenkingsmuntstukken van 250 frank ter gelegenheid van de 60ste verjaardag van H.M. Koningin Paola

bron
ministerie van financien
numac
1997003480
pub.
16/09/1997
prom.
03/09/1997
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

3 SEPTEMBER 1997. Ministerieel besluit tot vaststelling van de uitgifteprijs van de zilveren herdenkingsmuntstukken van 250 frank ter gelegenheid van de 60ste verjaardag van H.M. Koningin Paola


De Minister van Financiën, Gelet op de wet van 12 juni 1930 tot oprichting van een Muntfonds, inzonderheid op artikel 1, gewijzigd bij de wetten van 28 juni 1967 en 23 december 1988;

Gelet op het koninklijk besluit van 29 augustus 1997 betreffende het slaan van zilveren herdenkingsmuntstukken van 250 frank ter gelegenheid van de 60ste verjaardag van H.M. Koningin Paola;

Gelet op het akkoord van de Minister van Begroting van 24 juli 1997;

Gelet op de wetten van de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973, inzonderheid op artikel 3, § 1, gewijzigd bij de wetten van 9 augustus 1980, 16 juni 1989 en 4 juli 1989, 6 april 1995 en 4 augustus 1996;

Gelet op de dringende noodzakelijkheid;

Overwegende dat de munten nog in september 1997 moeten worden uitgegeven, rekening houdend met het feit dat deze uitgifte de 60ste verjaardag van H.M. Koningin Paola viert, Besluit :

Artikel 1.De uitgifteprijs van de herdenkingsmunt van 250 F, in proof-kwaliteit, is vastgesteld op 1 100 F per munt.

Art. 2.Dit besluit treedt in werking de dag waarop het in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt.

Brussel, 3 september 1997.

Ph. MAYSTADT

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^