Ministerieel Besluit van 03 september 1997
gepubliceerd op 18 oktober 1997
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Ministerieel besluit houdende vaststelling van het herstructureringsfonds ten behoeve van het gemeenschapsonderwijs voor het schooljaar 1997-1998

bron
ministerie van de vlaamse gemeenschap
numac
1997036255
pub.
18/10/1997
prom.
03/09/1997
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

3 SEPTEMBER 1997. Ministerieel besluit houdende vaststelling van het herstructureringsfonds ten behoeve van het gemeenschapsonderwijs voor het schooljaar 1997-1998


De Vlaamse minister van Onderwijs en Ambtenarenzaken, Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 31 juli 1990 tot vastlegging van het pakket "uren-leraar" in het voltijds secundair onderwijs, inzonderheid op artikel 14, gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse regering van 22 juli 1993, 16 mei 1995 en 30 mei 1996;

Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 20 oktober 1992 tot delegatie van beslissingsbevoegdheden aan de leden van de Vlaamse regering, gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse regering van 20 januari 1993 en 7 oktober 1993;

Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 20 juni 1995 tot bepaling van de bevoegdheden van de leden van de Vlaamse regering;

Gelet op het akkoord van de Vlaamse minister, bevoegd voor de begroting, gegeven op 29 juli 1997, Besluit :

Artikel 1.Met toepassing van artikel 14 van het besluit van de Vlaamse regering van 31 juli 1990 tot vastlegging van het pakket "uren-leraar" in het voltijds secundair onderwijs, gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse regering van 22 juli 1993, 16 mei 1995 en 30 mei 1996, worden de volgende aangelegenheden vastgesteld : 1° totaal aantal organiseerbare uren/leerkracht voor het schooljaar 1989-1990 : 203 297,5;2° totaal aantal organiseerbare uren-leraar voor het schooljaar 1997-1998 : 181 207;3° totaal aantal leerlingen voor het schooljaar 1989-1990 : 73 303;4° totaal aantal leerlingen op 1 februari 1997 : 70 118.

Art. 2.Rekening houdend met de denataliteit en afgezien van de inlevering voor het schooljaar 1997-1998 als gevolg van het reduceren van de minimumpakketten, wordt het verschil tussen het aantal organiseerbare uren/leerkracht voor het schooljaar 1989-1990 en het aantal organiseerbare uren-leraar voor het schooljaar 1997-1998 vastgesteld op 15 090 uren-leraar.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^