Ministerieel Besluit van 03 september 2012
gepubliceerd op 25 september 2012
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 3 maart 2003 houdende delegatie van sommige bevoegdheden inzake het vervoer van zaken over de weg

bron
federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer
numac
2012014417
pub.
25/09/2012
prom.
03/09/2012
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST MOBILITEIT EN VERVOER


3 SEPTEMBER 2012. - Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 3 maart 2003Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 03/03/2003 pub. 01/04/2003 numac 2003014067 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit houdende delegatie van sommige bevoegdheden inzake het vervoer van zaken over de weg sluiten houdende delegatie van sommige bevoegdheden inzake het vervoer van zaken over de weg


De Minister van Binnenlandse Zaken en de Staatssecretaris voor Mobiliteit, Gelet op de wet van 3 mei 1999 betreffende het vervoer van zaken over de weg;

Gelet op het koninklijk besluit van 7 mei 2002 betreffende het vervoer van zaken over de weg;

Gelet op het ministerieel besluit van 8 mei 2002Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 08/05/2002 pub. 30/05/2002 numac 2002014132 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Ministerieel besluit genomen ter uitvoering van het koninklijk besluit van 7 mei 2002 betreffende het vervoer van zaken over de weg sluiten genomen ter uitvoering van het koninklijk besluit van 7 mei 2002 betreffende het vervoer van zaken over de weg;

Gelet op het ministerieel besluit van 3 maart 2003Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 03/03/2003 pub. 01/04/2003 numac 2003014067 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit houdende delegatie van sommige bevoegdheden inzake het vervoer van zaken over de weg sluiten houdende delegatie van sommige bevoegdheden inzake het vervoer van zaken over de weg;

Overwegende dat het noodzakelijk is bepaalde taken te delegeren aan ambtenaren van niveau B, teneinde de goede continuïteit van de dienst te verzekeren, Besluit : Enig artikel. In artikel 2 van het ministerieel besluit van 3 maart 2003Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 03/03/2003 pub. 01/04/2003 numac 2003014067 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit houdende delegatie van sommige bevoegdheden inzake het vervoer van zaken over de weg sluiten houdende delegatie van sommige bevoegdheden inzake het vervoer van zaken over de weg, gewijzigd bij het ministerieel besluit van 22 juli 2009, worden in § 3, eerste lid, de woorden « van ten minste rang A1 of A2 » vervangen door de woorden « bekleed met een graad van ten minste niveau B ».

Brussel, 3 september 2012.

De Vice-Eerste Minister en Minister van Binnenlandse Zaken, Mevr. J. MILQUET De Staatssecretaris voor Mobiliteit, M. WATHELET

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^