Ministerieel Besluit van 03 september 2012
gepubliceerd op 16 oktober 2012

Ministerieel besluit waarbij het taalbadonderwijs toegelaten wordt

bron
ministerie van de franse gemeenschap
numac
2012205787
pub.
16/10/2012
prom.
03/09/2012
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

3 SEPTEMBER 2012. - Ministerieel besluit waarbij het taalbadonderwijs toegelaten wordt


De Minister van Leerplichtonderwijs, Gelet op het decreet van 11 mei 2007Relevante gevonden documenten type decreet prom. 11/05/2007 pub. 12/10/2007 numac 2007029304 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet betreffende het taalbadonderwijs sluiten betreffende het taalbadonderwijs, inzonderheid op de artikelen 5, 13 en 14;

Gelet op het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 24 juni 2009Relevante gevonden documenten type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 24/06/2009 pub. 25/08/2009 numac 2009029440 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap waarbij het taalbadonderwijs toegelaten wordt type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 24/06/2009 pub. 25/08/2009 numac 2009029439 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap waarbij het taalbadonderwijs toegelaten wordt sluiten waarbij het taalbadonderwijs toegelaten wordt;

Gelet op de aanvraag van het inrichtingshoofd van het « Athénée Royal Lucienne Tellier de la Communauté Française » te Anvaing, voor de verbonden basisschool gevestigd rue O. Soudant 4, te 7911 FRASNES-LEZ-BUISSENAL om verder te gaan met het taalbadonderwijs;

Gelet op het voorstel van de Algemene Dienst voor het Onderwijs georganiseerd door de Franse Gemeenschap, Besluit :

Artikel 1.De volgende inrichting voor basisonderwijs, georganiseerd door de Franse Gemeenschap, mag vanaf het schooljaar 2012-2013 bepaalde vakken van de uurregeling via taalbad organiseren in een andere moderne taal dan het Frans :

Adres van de administratieve zetel

Betrokken vestigings-plaatsen

Gekozen taal

Studiejaren betrokken bij taalbad

Athénée Royal Lucienne Tellier, rue du Carnois 32, 7910 ANVAING

EFA rue O. Soudant 4, te 7911 FRASNES-LEZ-BUISSENAL

Engels

3e jaar kleuteronderwijs, en van het 1e jaar tot het 6e jaar lager onderwijs


Art. 2.Dit besluit treedt in werking op 1 september 2012.

Brussel, 3 september 2012.

Mevr. M.-D. SIMONET

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^