Ministerieel Besluit van 03 september 2012
gepubliceerd op 16 oktober 2012

Ministerieel besluit waarbij het taalbadonderwijs toegelaten wordt

bron
ministerie van de franse gemeenschap
numac
2012205789
pub.
16/10/2012
prom.
03/09/2012
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

3 SEPTEMBER 2012. - Ministerieel besluit waarbij het taalbadonderwijs toegelaten wordt


De Minister van Leerplichtonderwijs, Gelet op het decreet van 11 mei 2007Relevante gevonden documenten type decreet prom. 11/05/2007 pub. 12/10/2007 numac 2007029304 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet betreffende het taalbadonderwijs sluiten betreffende het taalbadonderwijs, inzonderheid op de artikelen 5, 13 en 14;

Gelet op de aanvraag van het inrichtingshoofd van het "Athénée Royal du Condroz « Jules Delot » gevestigd Square Omer Betrand 1, te 5590 CINEY om verder te gaan met het taalbadonderwijs;

Gelet op het voorstel van de Algemene Dienst voor het Onderwijs georganiseerd door de Franse Gemeenschap, Besluit :

Artikel 1.De volgende inrichting voor secundair onderwijs, georganiseerd door de Franse Gemeenschap, mag vanaf het schooljaar 2012-2013 bepaalde vakken van de uurregeling via taalbad organiseren in een andere moderne taal dan het Frans :

Adres van de administratieve zetel

Betrokken vestigings-plaatsen

Gekozen taal

Studiejaren betrokken bij taalbad

Athénée Royal du Condroz « Jules Delot », rue Square Omer Bertrand 1, te 5590 CINEY

IDEM

Engels

1e graad van het secundair onderwijs


Art. 2.Dit besluit treedt in werking op 1 september 2012.

Brussel, 3 september 2012.

Mevr. M.-D. SIMONET

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^