Ministerieel Besluit van 03 september 2013
gepubliceerd op 15 oktober 2014
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Ministerieel besluit tot erkenning van de rechtstreekse operator plaatselijke bibliotheek van Seraing

bron
ministerie van de franse gemeenschap
numac
2014029486
pub.
15/10/2014
prom.
03/09/2013
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

3 SEPTEMBER 2013. - Ministerieel besluit tot erkenning van de rechtstreekse operator plaatselijke bibliotheek van Seraing


De Minister van Cultuur, Gelet op het decreet van 30 april 2009Relevante gevonden documenten type decreet prom. 30/04/2009 pub. 05/11/2009 numac 2009029690 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet betreffende de ontwikkeling van leespraktijken ingericht door het openbare netwerk voor openbare lectuurvoorziening en de openbare bibliotheken sluiten betreffende de ontwikkeling van leespraktijken ingericht door het openbare netwerk voor openbare lectuurvoorziening en de openbare bibliotheken;

Gelet op het besluit van de Executieve van de Franse Gemeenschap van 21 november 1991 tot erkenning van openbare bibliotheken;

Gelet op het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 22 december 2000Relevante gevonden documenten type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 22/12/2000 pub. 20/03/2006 numac 2006200889 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende erkenning van de plaatselijke openbare bibliotheek van Zinnik sluiten tot erkenning van de plaatselijke openbare bibliotheek van Seraing;

Gelet op het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 19 juli 2011Relevante gevonden documenten type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 19/07/2011 pub. 27/10/2011 numac 2011029482 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende toepassing van het decreet van 30 april 2009 betreffende de ontwikkeling van leespraktijken ingericht door het Openbare netwerk voor openbare lectuurvoorziening en de openbare bibliotheken sluiten houdende toepassing van het decreet van 30 april 2009Relevante gevonden documenten type decreet prom. 30/04/2009 pub. 05/11/2009 numac 2009029690 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet betreffende de ontwikkeling van leespraktijken ingericht door het openbare netwerk voor openbare lectuurvoorziening en de openbare bibliotheken sluiten betreffende de ontwikkeling van leespraktijken ingericht door het Openbare netwerk voor openbare lectuurvoorziening en de openbare bibliotheken;

Gelet op het advies van de Algemene Dienst Inspectie voor Cultuur, uitgebracht op 14 december 2012;

Gelet op het advies van de Raad voor Openbare Bibliotheken, uitgebracht op 30 januari 2013;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 7 juni 2013;

Gelet op de aanvraag ingediend door de gemeente Seraing op 12 september 2012;

Gelet op de ontvankelijkheid van het dossier, waarvan op 8 oktober 2012 kennis werd gegeven;

Overwegende dat de door de gemeente Seraing georganiseerde bibliotheek de voorwaarden vervult om erkend te worden als rechtstreekse operator - plaatselijke bibliotheek van categorie 1;

Overwegende dat het bevoegdheidsgebied van die bibliotheek de gemeente Seraing is, waarvan het aantal inwoners tussen 50 000 en 80 000 ligt, Besluit :

Artikel 1.De door de gemeente Seraing georganiseerde bibliotheek wordt erkend als rechtstreekse operator - plaatselijke bibliotheek van categorie 1.

Art. 2.Artikel 10 van het besluit van de Executieve van de Franse Gemeenschap van 21 november 1991 tot erkenning van openbare bibliotheken en het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 22 december 2000Relevante gevonden documenten type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 22/12/2000 pub. 20/03/2006 numac 2006200889 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende erkenning van de plaatselijke openbare bibliotheek van Zinnik sluiten tot erkenning van de plaatselijke openbare bibliotheek van Seraing worden opgeheven.

Art. 3.Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 januari 2013.

Brussel, 3 september 2013.

Mevr. F. LAANAN

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^