Ministerieel Besluit van 03 september 2013
gepubliceerd op 15 oktober 2014
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Ministerieel besluit tot erkenning van de rechtstreekse operator plaatselijke bibliotheek van Ottignies-Louvain-La-Neuve

bron
ministerie van de franse gemeenschap
numac
2014029487
pub.
15/10/2014
prom.
03/09/2013
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

3 SEPTEMBER 2013. - Ministerieel besluit tot erkenning van de rechtstreekse operator plaatselijke bibliotheek van Ottignies-Louvain-La-Neuve


De Minister van Cultuur, Gelet op het decreet van 30 april 2009Relevante gevonden documenten type decreet prom. 30/04/2009 pub. 05/11/2009 numac 2009029690 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet betreffende de ontwikkeling van leespraktijken ingericht door het openbare netwerk voor openbare lectuurvoorziening en de openbare bibliotheken sluiten betreffende de ontwikkeling van leespraktijken ingericht door het openbare netwerk voor openbare lectuurvoorziening en de openbare bibliotheken;

Gelet op het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 7 juli 1997Relevante gevonden documenten type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 07/07/1997 pub. 05/09/1997 numac 1997029286 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot vaststelling van de personeelsformatie van de Diensten van de Regering van de Franse Gemeenschap - Ministerie van de Franse Gemeenschap type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 07/07/1997 pub. 09/09/1997 numac 1997029274 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit d.d. 22 april 1997 tot benoeming van de leden van de Algemene Raad voor Hogescholen sluiten tot rangschikking van openbare bibliotheken;

Gelet op het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 19 juli 2011Relevante gevonden documenten type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 19/07/2011 pub. 27/10/2011 numac 2011029482 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende toepassing van het decreet van 30 april 2009 betreffende de ontwikkeling van leespraktijken ingericht door het Openbare netwerk voor openbare lectuurvoorziening en de openbare bibliotheken sluiten houdende toepassing van het decreet van 30 april 2009Relevante gevonden documenten type decreet prom. 30/04/2009 pub. 05/11/2009 numac 2009029690 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet betreffende de ontwikkeling van leespraktijken ingericht door het openbare netwerk voor openbare lectuurvoorziening en de openbare bibliotheken sluiten betreffende de ontwikkeling van leespraktijken ingericht door het Openbare netwerk voor openbare lectuurvoorziening en de openbare bibliotheken;

Gelet op het advies van de Algemene Dienst Inspectie voor Cultuur, uitgebracht op 6 december 2012;

Gelet op het advies van de Raad voor Openbare Bibliotheken, uitgebracht op 30 januari 2013;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 21 februari 2013;

Gelet op de aanvraag ingediend door de VZW "Bibliothèques et ludothèques publiques d'Ottignies-LLN" op 28 september 2012;

Gelet op de ontvankelijkheid van het dossier, waarvan op 24 oktober 2012 kennis werd gegeven;

Overwegende dat de door de VZW "Bibliothèques et ludothèques publiques d'Ottignies-LLN" georganiseerde bibliotheek de voorwaarden vervult om erkend te worden als rechtstreekse operator - plaatselijke bibliotheek van categorie 2;

Overwegende dat het bevoegdheidsgebied van die bibliotheek de gemeente Ottignies-Louvain-la-Neuve is, waarvan het aantal inwoners tussen 25 000 en 35 000 ligt;

Besluit :

Artikel 1.De door de VZW "Bibliothèques et ludothèques publiques d'Ottignies-LLN" georganiseerde bibliotheek wordt erkend als rechtstreekse operator - plaatselijke bibliotheek van categorie 2.

Art. 2.Artikel 2 van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 7 juli 1997Relevante gevonden documenten type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 07/07/1997 pub. 05/09/1997 numac 1997029286 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot vaststelling van de personeelsformatie van de Diensten van de Regering van de Franse Gemeenschap - Ministerie van de Franse Gemeenschap type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 07/07/1997 pub. 09/09/1997 numac 1997029274 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit d.d. 22 april 1997 tot benoeming van de leden van de Algemene Raad voor Hogescholen sluiten tot rangschikking van openbare bibliotheken wordt opgeheven.

Art. 3.Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 januari 2013.

Brussel, 3 september 2013.

Mevr. F. LAANAN

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^