Ministerieel Besluit van 04 april 2000
gepubliceerd op 04 mei 2000
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Ministerieel besluit tot oprichting van het Paritair leercomité voor de voortbrenging van papierpap, papier en karton

bron
ministerie van tewerkstelling en arbeid
numac
2000012181
pub.
04/05/2000
prom.
04/04/2000
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

4 APRIL 2000. - Ministerieel besluit tot oprichting van het Paritair leercomité voor de voortbrenging van papierpap, papier en karton (1)


De Minister van Werkgelegenheid, Gelet op de wet van 19 juli 1983 op het leerlingwezen voor beroepen uitgeoefend door werknemers in loondienst, inzonderheid op artikel 49, § 3, vervangen bij de wet van 6 mei 1998;

Gelet op het koninklijk besluit van 5 juli 1998 houdende de nadere regelen met betrekking tot de samenstelling en de werkwijze van de paritaire leercomités, het paritair leercomité van de Nationale Arbeidsraad en de paritaire sub-leercomités, inzonderheid op de artikelen 5 en 6;

Gelet op de beslissing van het Paritair comité voor voor de voortbrenging van papierpap, papier en karton van 19 november 1999 tot oprichting van een paritair leercomité in zijn schoot, en op zijn voorstel betreffende het aantal leden ervan en betreffende het aantal mandaten per vertegenwoordigde organisatie;

Gelet op het voorstel van de in het Paritair comité voor voor de voortbrenging van papierpap, papier en karton en in zijn Paritair leercomité vertegenwoordigde organisaties, elk wat zijn vertegenwoordigers betreft, Besluit : HOOFDSTUK I. - Aantal leden en verdeling van de mandaten

Artikel 1.Het aantal leden die in het Paritair leercomité voor de voortbrenging van papierpap, papier en karton de werkgevers en de werknemers vertegenwoordigen, wordt vastgesteld op, enerzijds, 4 gewone en 4 plaatsvervangende leden die de werkgevers vertegenwoordigen en, anderzijds, 4 gewone en 4 plaatsvervangende leden die de werknemers vertegenwoordigen.

Art. 2.§ 1. Wat de vertegenwoordiging van de werkgevers betreft, worden de mandaten als volgt verdeeld : - 4 gewone en 4 plaatsvervangende leden die de Vereniging der Belgische fabrikanten van papierdeeg, papier en karton (COBELPA) vertegenwoordigen; § 2. Wat de vertegenwoordiging van de werknemers betreft, worden de mandaten als volgt verdeeld : - 2 gewone en 2 plaatsvervangende leden die het Algemeen Belgisch Vakverbond vertegenwoordigen; - 2 gewone en 2 plaatsvervangende leden die het Algemeen Christelijk Vakverbond vertegenwoordigen. HOOFDSTUK II. - Leden

Art. 3.Worden benoemd tot leden van het Paritair leercomité voor voor de voortbrenging van papierpap, papier en karton : 1° als vertegenwoordigers van de werkgevers : a) gewone leden : - voor de Vereniging der Belgische fabrikanten van papierdeeg, papier en karton (COBELPA) : Mevr.Myriam DE PAUW, te 1180 Ukkel;

De heren : Paul AELBRECHT, te 9200 Dendermonde;

Michel HANIQUE, te 6141 Fontaine-l'Evêque;

Philippe HAUTFENNE, te 1180 Ukkel; b) plaatsvervangende leden : - voor de Vereniging der Belgische fabrikanten van papierdeeg, papier en karton (COBELPA) : De heren : Hugo GEERINCK, te 9220 Hamme; Marc GENICOT, te 4820 Dison;

Bernard HOUET, te 55600 Thonne-la-Long (Frankrijk);

Ivan VAN CAUWENBERGHE, te 8760 Meulebeke; 2° als vertegenwoordigers van de werknemers : a) gewone leden : - voor het Algemeen Belgisch Vakverbond : De heren : Freddy DE RUYSSCHER, te 1880 Kapelle-op-den-Bos; Jean-Claude HUMBERT, te 6760 Virton; - voor het Algemeen Christelijk Vakverbond : De heren : Michel LOUVIAUX, te 4560 Clavier;

Leon VAN HAUDT, te 1745 Opwijk; b) plaatsvervangende leden : - voor het Algemeen Belgisch Vakverbond : De heren : Marc BOURGUET te 4877 Saint-Hadelin Olne; Erwin VAN DER HOEVEN, te 9280 Lebbeke; - voor het Algemeen Christelijk Vakverbond : De heren : Bernard CASTEELS, te 9030 Gent;

Jan VANPEE, te 3090 Overijse.

Art. 4.Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 december 1999.

Brussel, 4 april 2000.

Mevr. L. ONKELINX _______ Nota (1) Verwijzingen naar het Belgisch Staatsblad : Wet van 19 juli 1983, Belgisch Staatsblad van 31 augustus 1983; Wet van 6 mei 1998, Belgisch Staatsblad van 29 mei 1998;

Koninklijk besluit van 5 juli 1998, Belgisch Staatsblad van 20 augustus 1998.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^