Ministerieel Besluit van 04 april 2011
gepubliceerd op 11 april 2011
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 11 juli 2008 tot vaststelling van de jury van het Nationaal Instituut voor Criminalistiek en Criminologie

bron
federale overheidsdienst justitie
numac
2011009268
pub.
11/04/2011
prom.
04/04/2011
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

4 APRIL 2011. - Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 11 juli 2008Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 11/07/2008 pub. 17/07/2008 numac 2008009646 bron federale overheidsdienst justitie Ministerieel besluit tot vaststelling van de samenstelling van de jury van het Nationaal Instituut voor Criminalistiek en Criminologie sluiten tot vaststelling van de jury van het Nationaal Instituut voor Criminalistiek en Criminologie


De Minister van Justitie, Gelet op het koninklijk besluit van 25 februari tot vaststelling van het statuut van het wetenschappelijk personeel van de federale wetenschappelijke instellingen, artikel 4, § 1, 1°;

Gelet op het ministerieel besluit van 11 juli 2008Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 11/07/2008 pub. 17/07/2008 numac 2008009646 bron federale overheidsdienst justitie Ministerieel besluit tot vaststelling van de samenstelling van de jury van het Nationaal Instituut voor Criminalistiek en Criminologie sluiten tot vaststelling van de samenstelling van de jury van het Nationaal Instituut voor Criminalistiek en Criminologie, gewijzigd bij ministerieel besluit van 17 augustus 2010 en 19 september 2010;

Overwegende dat het voorzitterschap van de jury niet noodzakelijk meer moet uitgeoefend worden door een wettelijk tweetalig ambtenaar;

Overwegende dat het aangewezen is om de huidige samenstelling van de jury te wijzigen zoals deze voorzien is bij het ministerieel besluit van 11 juli 2008Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 11/07/2008 pub. 17/07/2008 numac 2008009646 bron federale overheidsdienst justitie Ministerieel besluit tot vaststelling van de samenstelling van de jury van het Nationaal Instituut voor Criminalistiek en Criminologie sluiten;

Gelet op het voorstel dat de voorzitter van het Directiecomité van de Federale Overheidsdienst Justitie in die zin heeft geformuleerd, Besluit :

Artikel 1.In artikel 1, 1°, van het ministerieel besluit van 11 juli 2008Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 11/07/2008 pub. 17/07/2008 numac 2008009646 bron federale overheidsdienst justitie Ministerieel besluit tot vaststelling van de samenstelling van de jury van het Nationaal Instituut voor Criminalistiek en Criminologie sluiten tot vaststelling van de samenstelling van de jury van het Nationaal Instituut voor Criminalistiek en Criminologie, gewijzigd bij ministerieel besluit van 17 augustus 2010 en van 9 september 2010, worden de woorden : « de heer Jan LATHOUWERS, adviseur-generaal (A4) bij de Stafdienst Budget, Beheerscontrole en Logistiek bij de Federale Overheidsdienst Justitie » vervangen door de woorden « Mevr. Anne VANDESTEENE, directeur-generaal (A5) belast met een opdracht bij de Federale Overheidsdienst Justitie ».

Art. 2.Dit besluit treedt in werking de dag waarop het in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt.

Brussel, 4 april 2011.

S. DE CLERCK

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^