Ministerieel Besluit van 04 april 2019
gepubliceerd op 12 april 2019
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Ministerieel besluit betreffende de aanduiding van de ambtenaren die zowel algemene als individuele technische maatregelen kunnen bepalen wanneer er zich een noodsituatie voordoet die het nemen van maatregelen kan vereisen om de integriteit van de betrokk

bron
federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie
numac
2019011707
pub.
12/04/2019
prom.
04/04/2019
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

Numac : 2019011707

FEDERALE OVERHEIDSDIENST ECONOMIE, K.M.O., MIDDENSTAND EN ENERGIE


4 APRIL 2019. - Ministerieel besluit betreffende de aanduiding van de ambtenaren die zowel algemene als individuele technische maatregelen kunnen bepalen wanneer er zich een noodsituatie voordoet die het nemen van maatregelen kan vereisen om de integriteit van de betrokken vervoersinstallaties te vrijwaren overeenkomstig artikel 76 van het koninklijk besluit van 19 maart 2017Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 19/03/2017 pub. 03/04/2017 numac 2017040116 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit betreffende de veiligheidsmaatregelen inzake de oprichting en de exploitatie van installaties voor vervoer van gasachtige producten en andere door middel van leidingen sluiten betreffende de veiligheidsmaatregelen inzake de oprichting en de exploitatie van installaties voor vervoer van gasachtige producten en andere door middel van leidingen


De Minister van Energie, Leefmilieu en Duurzame Ontwikkeling, Gelet op de wet van 12 april 1965 betreffende het vervoer van gasachtige producten en andere door middel van leidingen, artikel 17, § 1, eerste lid, hersteld bij de wet van 8 mei 2014;

Gelet op het koninklijk besluit van 19 maart 2017Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 19/03/2017 pub. 03/04/2017 numac 2017040116 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit betreffende de veiligheidsmaatregelen inzake de oprichting en de exploitatie van installaties voor vervoer van gasachtige producten en andere door middel van leidingen sluiten betreffende de veiligheidsmaatregelen inzake de oprichting en de exploitatie van installaties voor vervoer van gasachtige producten en andere door middel van leidingen, artikel 76;

Gelet op het ministerieel besluit van 2 mei 2018Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 02/05/2018 pub. 11/06/2018 numac 2018030967 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit betreffende de aanduiding van de ambtenaren die zowel algemene als individuele technische maatregelen kunnen bepalen wanneer er zich een noodsituatie voordoet die het nemen van maatregelen kan vereisen om de integriteit van de betrokk sluiten betreffende de aanduiding van de ambtenaren die zowel algemene als individuele technische maatregelen kunnen bepalen wanneer er zich een noodsituatie voordoet die het nemen van maatregelen kan vereisen om de integriteit van de betrokken vervoersinstallaties te vrijwaren, Besluit :

Artikel 1.Overeenkomstig artikel 76 van het koninklijk besluit van 19 maart 2017Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 19/03/2017 pub. 03/04/2017 numac 2017040116 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit betreffende de veiligheidsmaatregelen inzake de oprichting en de exploitatie van installaties voor vervoer van gasachtige producten en andere door middel van leidingen sluiten betreffende de veiligheidsmaatregelen inzake de oprichting en de exploitatie van installaties voor vervoer van gasachtige producten en andere door middel van leidingen, kunnen de ambtenaren van de Algemene Directie Energie en de Algemene Directie Kwaliteit en Veiligheid van de Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie van wie de namen volgen, wanneer er zich een noodsituatie voordoet die het nemen van maatregelen kan vereisen om de integriteit van de betrokken vervoersinstallaties te vrijwaren, zowel algemene als individuele technische maatregelen bepalen in het kader van de uitvoering van het bovenvermeld koninklijk besluit van 19 maart 2017Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 19/03/2017 pub. 03/04/2017 numac 2017040116 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit betreffende de veiligheidsmaatregelen inzake de oprichting en de exploitatie van installaties voor vervoer van gasachtige producten en andere door middel van leidingen sluiten : Algemene Directie Energie: mevrouw: 1. N.MAHIEU, directeur-generaal a.i.; de heren: 2. B.HEYLEN, adviseur; 3. F.VANVUCHELEN, attaché; 4. D.MOERMAN, attaché; 5. P.PALADIN, attaché; 6. M.BEAUSSART, attaché; 7. S.GABRIELS, attaché;

Algemene Directie Kwaliteit en Veiligheid: mevrouwen: 8. S.VIART, adviseur waarnemend; 9. M.HERMAN, attaché; 10. K.VEKEMAN, attaché; de heren: 11. T.GOOSSENS, adviseur; 12. O.VRANCKX, attaché; 13. L.LELIEVRE, attaché.

Art. 2.Het ministerieel besluit van 2 mei 2018Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 02/05/2018 pub. 11/06/2018 numac 2018030967 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit betreffende de aanduiding van de ambtenaren die zowel algemene als individuele technische maatregelen kunnen bepalen wanneer er zich een noodsituatie voordoet die het nemen van maatregelen kan vereisen om de integriteit van de betrokk sluiten betreffende de aanduiding van de ambtenaren die zowel algemene als individuele technische maatregelen kunnen bepalen wanneer er zich een noodsituatie voordoet die het nemen van maatregelen kan vereisen om de integriteit van de betrokken vervoersinstallaties te vrijwaren, wordt opgeheven.

Brussel, 4 april 2019.

M. C. MARGHEM


begin


Publicatie : 2019-04-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^