Ministerieel Besluit van 04 april 2019
gepubliceerd op 28 juni 2019
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Ministerieel besluit houdende gedeeltelijke uitvoering, inzake ondernemingsoverdracht, van het besluit van de Waalse Regering van 23 februari 2017 houdende uitvoering van de hoofdstukken 1, 3 en 4 van het decreet van 21 december 2016 houdende de toekennin

bron
waalse overheidsdienst
numac
2019202951
pub.
28/06/2019
prom.
04/04/2019
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

Numac : 2019202951

WAALSE OVERHEIDSDIENST


4 APRIL 2019. - Ministerieel besluit houdende gedeeltelijke uitvoering, inzake ondernemingsoverdracht, van het besluit van de Waalse Regering van 23 februari 2017Relevante gevonden documenten type besluit van de waalse regering prom. 23/02/2017 pub. 23/03/2017 numac 2017201544 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering houdende uitvoering van de hoofdstukken 1, 3 en 4 van het decreet van 21 december 2016 houdende de toekenning van steun via een in het Waalse Gewest geïntegreerd steunportfolio aan projectontwikkelaars en kleine en middelgr sluiten houdende uitvoering van de hoofdstukken 1, 3 en 4 van het decreet van 21 december 2016Relevante gevonden documenten type decreet prom. 21/12/2016 pub. 04/01/2017 numac 2016206576 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende de toekenning van steun via een in het Waalse Gewest geïntegreerd steunportfolio aan projectontwikkelaars en kleine en middelgrote ondernemingen, ter bevordering van het ondernemerschap of de groei, en strekkende de oprichting van een da type decreet prom. 21/12/2016 pub. 27/01/2017 numac 2017070003 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2017 type decreet prom. 21/12/2016 pub. 29/12/2016 numac 2016027337 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende de algemene ontvangstenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2017 sluiten houdende de toekenning van steun via een in het Waalse Gewest geïntegreerd steunportfolio aan projectontwikkelaars en kleine en middelgrote ondernemingen, ter vergoeding van de diensten ter bevordering van het ondernemerschap of de groei, en strekkende tot de oprichting van een databank van authentieke bronnen die verbonden is met die geïntegreerde portfolio


De Minister van Economie, Gelet op het decreet van 21 december 2016Relevante gevonden documenten type decreet prom. 21/12/2016 pub. 04/01/2017 numac 2016206576 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende de toekenning van steun via een in het Waalse Gewest geïntegreerd steunportfolio aan projectontwikkelaars en kleine en middelgrote ondernemingen, ter bevordering van het ondernemerschap of de groei, en strekkende de oprichting van een da type decreet prom. 21/12/2016 pub. 27/01/2017 numac 2017070003 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2017 type decreet prom. 21/12/2016 pub. 29/12/2016 numac 2016027337 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende de algemene ontvangstenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2017 sluiten houdende de toekenning van steun via een in het Waalse Gewest geïntegreerd steunportfolio aan projectontwikkelaars en kleine en middelgrote ondernemingen, ter vergoeding van de diensten ter bevordering van het ondernemerschap of de groei, en strekkende de oprichting van een databank van authentieke bronnen die verbonden is met die geïntegreerde portefeuille, de artikelen 1, § 3, 1°, 3° en 4°, 2, eerste lid, 6, § 1, derde lid, en § 2, lid 1 en 2, 1° en 2°, 7, § 1, eerste lid, en § 2, lid 1 en 3, 1° en 2°, 9, § 1, eerste lid 1, en § 2, 10, § 2, lid 1 en 2, en § 3, eerste lid, 11, 12, 14, leden 1, 1°, 2°, 3°, 5° en 6°, en 2, 37 en 38, tweede lid;

Gelet op het besluit van de Waalse Regering van 23 februari 2017Relevante gevonden documenten type besluit van de waalse regering prom. 23/02/2017 pub. 23/03/2017 numac 2017201544 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering houdende uitvoering van de hoofdstukken 1, 3 en 4 van het decreet van 21 december 2016 houdende de toekenning van steun via een in het Waalse Gewest geïntegreerd steunportfolio aan projectontwikkelaars en kleine en middelgr sluiten houdende uitvoering van de hoofdstukken 1, 3 en 4 van het decreet van 21 december 2016Relevante gevonden documenten type decreet prom. 21/12/2016 pub. 04/01/2017 numac 2016206576 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende de toekenning van steun via een in het Waalse Gewest geïntegreerd steunportfolio aan projectontwikkelaars en kleine en middelgrote ondernemingen, ter bevordering van het ondernemerschap of de groei, en strekkende de oprichting van een da type decreet prom. 21/12/2016 pub. 27/01/2017 numac 2017070003 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2017 type decreet prom. 21/12/2016 pub. 29/12/2016 numac 2016027337 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende de algemene ontvangstenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2017 sluiten houdende de toekenning van steun via een in het Waalse Gewest geïntegreerd steunportfolio aan projectontwikkelaars en kleine en middelgrote ondernemingen, ter vergoeding van de diensten ter bevordering van het ondernemerschap of de groei, en strekkende de oprichting van een databank van authentieke bronnen die verbonden is met die geïntegreerde portefeuille, de artikelen 6 en 20;

Gelet op het verslag van 12 december 2018 opgesteld overeenkomstig artikel 3, 2°, van het decreet van 11 april 2014 houdende uitvoering van de resoluties van de Vrouwenconferentie van de Verenigde Naties die in september 1995 in Peking heeft plaatsgehad en tot integratie van de genderdimensie in het geheel van de gewestelijke beleidslijnen;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 31 januari 2019;

Gelet op de instemming van de Minister van Begroting, gegeven op 15 maart 2019;

Gelet op de adviesaanvraag binnen een termijn van 30 dagen, gericht aan de Raad van State op 5 februari 2019, overeenkomstig artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Gelet op het uitblijven van advies binnen deze termijn;

Gelet op artikel 84, § 4, lid 2, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973, Besluit : HOOFDSTUK I. - Algemene bepalingen

Artikel 1.Voor de toepassing van dit ministerieel besluit wordt verstaan onder: 1° het decreet van 21 december 2016Relevante gevonden documenten type decreet prom. 21/12/2016 pub. 04/01/2017 numac 2016206576 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende de toekenning van steun via een in het Waalse Gewest geïntegreerd steunportfolio aan projectontwikkelaars en kleine en middelgrote ondernemingen, ter bevordering van het ondernemerschap of de groei, en strekkende de oprichting van een da type decreet prom. 21/12/2016 pub. 27/01/2017 numac 2017070003 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2017 type decreet prom. 21/12/2016 pub. 29/12/2016 numac 2016027337 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende de algemene ontvangstenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2017 sluiten : het decreet van 21 december 2016Relevante gevonden documenten type decreet prom. 21/12/2016 pub. 04/01/2017 numac 2016206576 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende de toekenning van steun via een in het Waalse Gewest geïntegreerd steunportfolio aan projectontwikkelaars en kleine en middelgrote ondernemingen, ter bevordering van het ondernemerschap of de groei, en strekkende de oprichting van een da type decreet prom. 21/12/2016 pub. 27/01/2017 numac 2017070003 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2017 type decreet prom. 21/12/2016 pub. 29/12/2016 numac 2016027337 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende de algemene ontvangstenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2017 sluiten houdende de toekenning van steun via een in het Waalse Gewest geïntegreerd steunportfolio aan projectontwikkelaars en kleine en middelgrote ondernemingen, ter vergoeding van de diensten ter bevordering van het ondernemerschap of de groei, en strekkende de oprichting van een databank van authentieke bronnen die verbonden is met die geïntegreerde portefeuille;2° het besluit van de Waalse Regering van 23 februari 2017Relevante gevonden documenten type besluit van de waalse regering prom. 23/02/2017 pub. 23/03/2017 numac 2017201544 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering houdende uitvoering van de hoofdstukken 1, 3 en 4 van het decreet van 21 december 2016 houdende de toekenning van steun via een in het Waalse Gewest geïntegreerd steunportfolio aan projectontwikkelaars en kleine en middelgr sluiten : het besluit van de Waalse Regering van 23 februari 2017Relevante gevonden documenten type besluit van de waalse regering prom. 23/02/2017 pub. 23/03/2017 numac 2017201544 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering houdende uitvoering van de hoofdstukken 1, 3 en 4 van het decreet van 21 december 2016 houdende de toekenning van steun via een in het Waalse Gewest geïntegreerd steunportfolio aan projectontwikkelaars en kleine en middelgr sluiten houdende uitvoering van de hoofdstukken 1, 3 en 4 van het decreet van 21 december 2016Relevante gevonden documenten type decreet prom. 21/12/2016 pub. 04/01/2017 numac 2016206576 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende de toekenning van steun via een in het Waalse Gewest geïntegreerd steunportfolio aan projectontwikkelaars en kleine en middelgrote ondernemingen, ter bevordering van het ondernemerschap of de groei, en strekkende de oprichting van een da type decreet prom. 21/12/2016 pub. 27/01/2017 numac 2017070003 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2017 type decreet prom. 21/12/2016 pub. 29/12/2016 numac 2016027337 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende de algemene ontvangstenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2017 sluiten houdende de toekenning van steun via een in het Waalse Gewest geïntegreerd steunportfolio aan projectontwikkelaars en kleine en middelgrote ondernemingen, ter vergoeding van de diensten ter bevordering van het ondernemerschap of de groei, en strekkende de oprichting van een databank van authentieke bronnen die verbonden is met die geïntegreerde portefeuille;3° de "SPW EER": de "Service public de Wallonie Economie, Emploi, Recherche" (de Waalse Overheidsdienst Economie, Tewerkstelling, Onderzoek); 4° onderneming: de onderneming bedoeld in artikel 1, § 1, lid 1, 2°, van het decreet van 21 december 2016Relevante gevonden documenten type decreet prom. 21/12/2016 pub. 04/01/2017 numac 2016206576 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende de toekenning van steun via een in het Waalse Gewest geïntegreerd steunportfolio aan projectontwikkelaars en kleine en middelgrote ondernemingen, ter bevordering van het ondernemerschap of de groei, en strekkende de oprichting van een da type decreet prom. 21/12/2016 pub. 27/01/2017 numac 2017070003 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2017 type decreet prom. 21/12/2016 pub. 29/12/2016 numac 2016027337 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende de algemene ontvangstenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2017 sluiten en die niet onder de volgende sectoren valt : a) de sector visvangst en aquacultuur (NACE-BEL-code : 03.); b) de sector primaire productie van landbouwproducten (NACE-BEL-code : 01.01 tot 01.5); 5° projectontwikkelaar : de persoon bedoeld in artikel 1, § 1, lid 1, 1°, van het decreet van 21 december 2016Relevante gevonden documenten type decreet prom. 21/12/2016 pub. 04/01/2017 numac 2016206576 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende de toekenning van steun via een in het Waalse Gewest geïntegreerd steunportfolio aan projectontwikkelaars en kleine en middelgrote ondernemingen, ter bevordering van het ondernemerschap of de groei, en strekkende de oprichting van een da type decreet prom. 21/12/2016 pub. 27/01/2017 numac 2017070003 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2017 type decreet prom. 21/12/2016 pub. 29/12/2016 numac 2016027337 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende de algemene ontvangstenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2017 sluiten;6° SOWACCESS : de naamloze vennootschap "Société wallonne d'acquisitions et de cessions d'entreprises" (Waalse Maatschappij voor de aankopen en de afstanden van ondernemingen); 7° bedrijfszetel : vestigingseenheid als bedoeld in artikel I.2., 16°, van het Wetboek van economisch recht.

Art. 2.§ 1. De steun van het geïntegreerd portfolio bedoeld in dit besluit is de cheque "overdracht". Die steun wordt door de "SPW EER" beheerd. § 2. De dossiers in verband met de steun van het geïntegreerd portfolio bedoeld in paragraaf 1 worden behandeld door elk personeelslid van niveau A, B, C of D zoals omschreven in het besluit van de Waalse Regering van 18 december 2003Relevante gevonden documenten type besluit van de waalse regering prom. 18/12/2003 pub. 31/12/2003 numac 2003027783 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering houdende de Waalse Ambtenarencode sluiten houdende de Waalse Ambtenarencode, aangewezen door de Directeur-Generaal van de "SPW EER".

De beslissing met betrekking tot de ontvankelijkheid, uitbetaling, controle en invordering van de steun van het geïntegreerd portfolio bedoeld in lid 1 behoort tot elk personeelslid van niveau A zoals omschreven in het besluit van de Waalse Regering van 18 december 2003Relevante gevonden documenten type besluit van de waalse regering prom. 18/12/2003 pub. 31/12/2003 numac 2003027783 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering houdende de Waalse Ambtenarencode sluiten houdende de Waalse Ambtenarencode, aangewezen door de Directeur-Generaal van de "SPW EER".

Art. 3.De steun bedoeld in dit besluit betreft de geïntegreerde portefeuille met betrekking tot de thematiek van de ondernemingsoverdracht.

Die thematiek omvat twee cheques, namelijk : 1° de cheque "diagnose afstand of overname";2° de cheque "begeleiding afstand of overname". Onverminderd de voorwaarden bepaald bij het decreet van 21 december 2016Relevante gevonden documenten type decreet prom. 21/12/2016 pub. 04/01/2017 numac 2016206576 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende de toekenning van steun via een in het Waalse Gewest geïntegreerd steunportfolio aan projectontwikkelaars en kleine en middelgrote ondernemingen, ter bevordering van het ondernemerschap of de groei, en strekkende de oprichting van een da type decreet prom. 21/12/2016 pub. 27/01/2017 numac 2017070003 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2017 type decreet prom. 21/12/2016 pub. 29/12/2016 numac 2016027337 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende de algemene ontvangstenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2017 sluiten en het besluit van de Waalse Regering van 23 februari 2017Relevante gevonden documenten type besluit van de waalse regering prom. 23/02/2017 pub. 23/03/2017 numac 2017201544 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering houdende uitvoering van de hoofdstukken 1, 3 en 4 van het decreet van 21 december 2016 houdende de toekenning van steun via een in het Waalse Gewest geïntegreerd steunportfolio aan projectontwikkelaars en kleine en middelgr sluiten, hebben de cheques met betrekking tot de thematiek "overdracht van ondernemingen" tot doel het volgende te bevorderen : 1° de overname door een projectontwikkelaar van een micro-, kleine of middelgrote onderneming waarvan de bedrijfszetel zich op het grondgebied van het Waalse Gewest bevindt.2° de overname door een onderneming, ongeacht de geografische locatie van de bedrijfszetel, van een micro-, kleine of middelgrote onderneming waarvan de bedrijfszetel zich op het grondgebied van het Waalse Gewest bevindt.3° de overname door een onderneming waarvan de bedrijfszetel zich op het grondgebied van het Waalse Gewest bevindt, van een andere onderneming, ongeacht de geografische locatie van de bedrijfszetel;4° de duurzaamheid van de overname van een onderneming waarvan de bedrijfszetel op het grondgebied van het Waalse Gewest gevestigd is, gedurende de periode na de overname, omschreven als de periode van maximaal drie jaar vanaf de datum van ondertekening van de afstandsovereenkomst;5° de overdracht door een overdrager van een onderneming waarvan de bedrijfszetel op het grondgebied van het Waalse Gewest gevestigd is.

Art. 4.Bij de indiening van het dossier zijn de volgende documenten nodig : 1° de door het platform gegenereerde chequeaanvraag;2° de door het platform gegenereerde overeenkomst tussen begunstigde en dienstverlener.Deze kan aangevuld worden met elementen die specifiek zijn voor de gevraagde steun.; 3° het de-minimisattest;4° het KMO attest. Bij het afsluiten van het chequedossier bevat het dossier de volgende documenten : 1° het door het platform gegenereerde prestatieverslag.Deze kan aangevuld worden met elementen die specifiek zijn voor de gevraagde steun.; 2° de factuur van de dienstverlener. De aanvraag ingediend door een projectontwikkelaar moet de documenten in § 1, 3° en 4° niet bevatten.

Art. 5.Met uitzondering van de steun in verband met de cheque bestemd voor de projectontwikkelaar is deze steun een de-minimissteun in de zin van Verordening (EU) nr. 1407/2013 van de Commissie van 18 december 2013 betreffende de toepassing van de artikelen 107 en 108 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie op de-minimissteun.

Art. 6.De in aanmerking komende kosten die door de cheques van de thematiek "overdracht van ondernemingen" gedekt worden, bestemd voor de projectontwikkelaar of de onderneming, vallen onder de pijler "advies" van de elektronische portefeuille van de onderneming.

Art. 7.Het maximumbedrag van de overheidssteun bedraagt 22.000 euro over een periode van drie jaar in het kader van de cheques "overdracht van onderneming".

Art. 8.Overeenkomstig artikel 10 van het decreet van 21 december 2016Relevante gevonden documenten type decreet prom. 21/12/2016 pub. 04/01/2017 numac 2016206576 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende de toekenning van steun via een in het Waalse Gewest geïntegreerd steunportfolio aan projectontwikkelaars en kleine en middelgrote ondernemingen, ter bevordering van het ondernemerschap of de groei, en strekkende de oprichting van een da type decreet prom. 21/12/2016 pub. 27/01/2017 numac 2017070003 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2017 type decreet prom. 21/12/2016 pub. 29/12/2016 numac 2016027337 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende de algemene ontvangstenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2017 sluiten en de artikelen 12 tot 14 van het besluit van de Waalse Regering van 23 februari 2017Relevante gevonden documenten type besluit van de waalse regering prom. 23/02/2017 pub. 23/03/2017 numac 2017201544 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering houdende uitvoering van de hoofdstukken 1, 3 en 4 van het decreet van 21 december 2016 houdende de toekenning van steun via een in het Waalse Gewest geïntegreerd steunportfolio aan projectontwikkelaars en kleine en middelgr sluiten, mogen enkel, voor de in aanmerking komende kosten van de cheques in verband met de thematiek "overdracht", de dienstverleners die door de "SPW EER" gelabeld zijn, na advies van het referentiecentrum en van een specifiek adviescentrum, de dienstverleningen in verband met deze cheques uitvoeren.

In het kader van de cheques in verband met de thematiek "overdracht" wordt het specifiek adviescentrum verstaan als het ethisch comité van SOWACESS. HOOFDSTUK II. - Cheque "diagnose afstand of overname"

Art. 9.De types in aanmerking komende kosten via de cheque "diagnose afstand of overname" zijn de kosten in verband met een reeks prestaties met betrekking tot een aanvraag voor een diagnose of een stand van zaken om een afstand- of overnameproces te begeleiden en voor te bereiden.

Afhankelijk van de mate van voorbereiding van de projectontwikkelaar of van de begunstigde onderneming, kunnen de prestaties die in aanmerking komen in het kader van de diagnose afstand of overname, met name bestaan uit : 1° een diagnose of een stand van zaken;2° strategische aanbevelingen : actieplan;3° een valorisering;4° juridisch advies;5° verscheidene audits.

Art. 10.De steun, bestemd voor de projectontwikkelaar of de onderneming, bedraagt maximaal vijfenzeventig procent van het totaal bedrag van de in aanmerking komende kosten.

Het maximumbedrag van de overheidssteun bedraagt 7.000 euro over drie jaar.

De diagnose "afstand of overname" wordt binnen zes maanden vanaf de ontvankelijkheid van het dossier uitgevoerd.

Art. 11.Wat de cheque "diagnose afstand of overname" betreft bevat de aanvraag eveneens een attest aangevraagd bij SOWACCESS, naast de in artikel 4 bedoelde documenten. HOOFDSTUK III. - Cheque "begeleiding afstand of overname"

Art. 12.De types kosten die in verband met de cheque "begeleiding afstand of overname" in aanmerking komen, zijn de kosten die betrekking hebben op consultancykosten, na de diagnose "afstand of overname", in verband met de afstand of de overname van een onderneming zoals met name : 1° de valorisering van de onderneming;2° het zoeken naar tegenpartijen;3° de uitwerking van afstandsovereenkomsten;4° het juridisch advies (uitgezonderd fiscaal advies);5° de verwezenlijking van financiële, sociale of milieuaudits. De in aanmerking komende kosten omvatten ook de kosten in verband met de strategische begeleiding en het beheersadvies voor de overnemer tijdens een periode na de overname van maximaal drie jaar vanaf de datum van ondertekening van de afstandovereenkomst.

Art. 13.Naast de in artikel 4 bedoelde documenten omvat de aanvraag voor de cheque "begeleiding afstand of overname" ook een diagnose "afstand of overname" die vereist is, ongeacht of deze al dan niet binnen het stelsel uitgevoerd wordt.

Met uitzondering van de strategische begeleiding en het beheersadvies voor de overnemer gedurende een periode na de overname van maximaal drie jaar vanaf de datum van ondertekening van de afstandovereenkomst, indien de aard van deze begeleiding geen voorafgaande diagnose vereist.

Art. 14.14. De steun, bestemd voor de projectontwikkelaar of de onderneming, bedraagt maximaal vijftig procent van het totaal bedrag van de in aanmerking komende kosten.

Het maximumbedrag van de overheidssteun bedraagt 15.000 euro over drie jaar.

De dienstverleningen moeten binnen de twaalf maanden na de ontvankelijkheid van het dossier uitgevoerd worden.

Art. 15.In het kader van de cheque "overdracht" voegt de dienstverlener bij zijn factuur een executieverslag dat minstens de volgende gegevens bevat, naast de minimumelementen bedoeld in artikel 20 van het besluit van de Waalse Regering van 23 februari 2017Relevante gevonden documenten type besluit van de waalse regering prom. 23/02/2017 pub. 23/03/2017 numac 2017201544 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering houdende uitvoering van de hoofdstukken 1, 3 en 4 van het decreet van 21 december 2016 houdende de toekenning van steun via een in het Waalse Gewest geïntegreerd steunportfolio aan projectontwikkelaars en kleine en middelgr sluiten : 1° de gedetailleerde planning van de werkelijke dagen van dienstverlening;2° in geval van onderaanneming, de gegevens van de onderaannemer alsook de datums van dienstverlening;3° in voorkomend geval, een onderscheid tussen de dienstverleningen die in het kader van de overeenkomst uitgevoerd worden en die die buiten de overeenkomst uitgevoerd worden; 4° de vermelding : "Het bedrag van.......... euro, dat overeenkomt met chequenr. [chequenummer], zal worden betaald door de uitgever van de cheque, verdeeld tussen een overheidssteun van....... euro en een aandeel betaald door de begunstigde van..... euro.

Het te betalen saldo bedraagt dus........ euro en komt overeen met................. (bijv. : BTW, reiskosten,...).".

Art. 16.Overeenkomstig het decreet van 15 december 2011Relevante gevonden documenten type decreet prom. 15/12/2011 pub. 29/12/2011 numac 2011027237 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende organisatie van de begroting en van de boekhouding van de diensten van de Waalse Regering type decreet prom. 15/12/2011 pub. 29/12/2011 numac 2011027236 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende de algemene ontvangstenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2012 sluiten houdende organisatie van de begroting, de boekhouding en de verslaggeving van de Waalse overheidsbestuurseenheden, kan de "SPW EER", in het kader van de controle en de invordering als bedoeld in afdeling 6 van hoofdstuk 1 van het decreet van 21 december 2016Relevante gevonden documenten type decreet prom. 21/12/2016 pub. 04/01/2017 numac 2016206576 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende de toekenning van steun via een in het Waalse Gewest geïntegreerd steunportfolio aan projectontwikkelaars en kleine en middelgrote ondernemingen, ter bevordering van het ondernemerschap of de groei, en strekkende de oprichting van een da type decreet prom. 21/12/2016 pub. 27/01/2017 numac 2017070003 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2017 type decreet prom. 21/12/2016 pub. 29/12/2016 numac 2016027337 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende de algemene ontvangstenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2017 sluiten, elk nuttig document opvragen dat bewijst dat de steun gebruikt wordt voor de doeleinden waarvoor hij wordt toegekend. HOOFDSTUK IV. - Eindbepaling

Art. 17.Dit besluit treedt in werking op 8 april 2019.

Namen, 4 april 2019.

P.-Y. JEHOLET


begin


Publicatie : 2019-06-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^