Ministerieel Besluit van 04 augustus 2008
gepubliceerd op 12 augustus 2008
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Ministerieel besluit tot invoering van een tijdelijk verbod op visvangst in een deel van de Samber en een deel van de Maas vanaf de sluis van Montignies-sur-Sambre tot aan het meet- en monsternemingsstation Aquapol in Andenne

bron
waalse overheidsdienst
numac
2008202845
pub.
12/08/2008
prom.
04/08/2008
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

4 AUGUSTUS 2008. - Ministerieel besluit tot invoering van een tijdelijk verbod op visvangst in een deel van de Samber en een deel van de Maas vanaf de sluis van Montignies-sur-Sambre tot aan het meet- en monsternemingsstation Aquapol in Andenne


De Minister van Landbouw, Landelijke Aangelegenheden, Leefmilieu en Toerisme, Gelet op de wet van 1 juli 1954 op de riviervisserij, inzonderheid op artikel 14;

Gelet op het gunstig advies van de Dienst Visvangst;

Gelet op de dringende noodzakelijkheid;

Overwegende dat het water dat gebruikt werd voor het blussen van de brand van de opslagplaats van het bedrijf Comet Sambre, te Châtelet, in de Samber gevloeid is, dat het water van de Samber waarschijnlijk vervuild is met stoffen die giftig zijn voor de volksgezondheid en de visstand;

Overwegende dat er analyses worden uitgevoerd om de ernst van die vervuiling te ramen;

Overwegende dat het bij wijze van voorzorgsmaatregel voor de veiligheid van de personen geboden is de visvangst tijdelijk te verbieden in een deel van de Samber en een deel van de Maas, Besluit :

Artikel 1.Visvangst in de Samber is verboden vanaf de sluis van Montignies-sur-Sambre tot aan de samenvloeiing met de Maas, alsook in de Maas, vanaf de samenvloeiing tot aan het meet- en monsternemingsstation Aquapol, in Andenne.

Art. 2.Dit besluit treedt in werking de dag waaarop het ondertekend wordt.

Namen, 4 augustus 2008.

B. LUTGEN

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^