Ministerieel Besluit van 04 augustus 2014
gepubliceerd op 26 augustus 2014
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Ministerieel besluit tot vaststelling van het model van contract voorzien in artikel 9 van het koninklijk besluit van 21 december 2013 tot vaststelling van de voorwaarden van toekenning van toelagen voor wetenschappelijk onderzoek inzake voedselveiligheid

bron
federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu
numac
2014024321
pub.
26/08/2014
prom.
04/08/2014
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU


4 AUGUSTUS 2014. - Ministerieel besluit tot vaststelling van het model van contract voorzien in artikel 9 van het koninklijk besluit van 21 december 2013 tot vaststelling van de voorwaarden van toekenning van toelagen voor wetenschappelijk onderzoek inzake voedselveiligheid, sanitair beleid van dieren en planten en dierenwelzijn


De Minister van Volksgezondheid en de Minister van Landbouw, Gelet op de wet van 22 mei 2003 houdende organisatie van de begroting en van de comptabiliteit van de federale Staat, hoofdstuk III, de artikels 121 tot 124;

Gelet op de wet van 27 december 2012 houdende diverse bepalingen inzake dierenwelzijn, CITES, dierengezondheid en bescherming van de gezondheid van de gebruikers, de artikels 43 en 44;

Gelet op het koninklijk besluit van 21 december 2013 tot vaststelling van de voorwaarden van de toekenning van toelagen voor het wetenschappelijk onderzoek inzake voedselveiligheid, sanitair beleid van dieren en planten en dierenwelzijn, artikel 9;

Gelet op het advies van het Beoordelingscomité voor de toekenning van toelagen voor het wetenschappelijk onderzoek inzake voedselveiligheid, sanitair beleid van dieren en planten en dierenwelzijn van 24 september 2013;

Gelet op het advies van de inspecteur van Financiën, gegeven op 1 april 2014;

Gelet op het akkoord van de Minister van Begroting, d.d. 19 juni 2014;

Gelet op advies 56.454/3 van de Raad van State, gegeven op 27 juni 2014, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973, Besluiten : Enig artikel. Het contract bedoeld in artikel 9 van het koninklijk besluit van 21 december 2013 tot vaststelling van de voorwaarden van toekenning van toelagen voor wetenschappelijk onderzoek inzake voedselveiligheid, sanitair beleid van dieren en planten en dierenwelzijn wordt opgesteld overeenkomstig het model in bijlage.

Brussel, 4 augustus 2014.

L. ONKELINX S. LARUELLE

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld Gezien om gevoegd te worden bij het besluit van 4 augustus 2014 tot vaststelling van het model van contract voorzien in artikel 9 van het koninklijk besluit van 21 december 2013 tot vaststelling van de voorwaarden van toekenning van toelagen voor wetenschappelijk onderzoek inzake voedselveiligheid, sanitair beleid van dieren en planten en dierenwelzijn.

L. ONKELINX S. LARUELLE

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^