Ministerieel Besluit van 04 december 1997
gepubliceerd op 30 december 1997
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 23 oktober 1986 houdende oprichting van een basisoverlegcomité bij het Hulp- en Informatiebureau voor gezinnen van militairen

bron
ministerie van landsverdediging
numac
1997007247
pub.
30/12/1997
prom.
04/12/1997
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

4 DECEMBER 1997. Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 23 oktober 1986 houdende oprichting van een basisoverlegcomité bij het Hulp- en Informatiebureau voor gezinnen van militairen


De Minister van Landsverdediging, Gelet op de wet van 19 december 1947 tot regeling van de betrekkingen tussen de overheid en de vakbonden van haar personeel;

Gelet op het koninklijk besluit van 28 september 1984 tot uitvoering van de wet van 19 december 1974 tot regeling van de betrekkingen tussen de overheid en de vakbonden van haar personeel, inzonderheid op het artikel 42, § 1, 2e lid;

Gelet op het ministerieel besluit nr. 53411 van 23 oktober 1986 houdende oprichting van een basisoverlegcomité bij het Hulp- en Informatiebureau voor gezinnen van militairen, gewijzigd door het ministerieel besluit nr. 55488 van 21 oktober 1987, het ministerieel besluit nr. 61391 van 9 mei 1990, het ministerieel besluit nr. 64102 van 9 juli 1991 en het ministerieel besluit nr. 68563 van 10 maart 1993, Besluit :

Artikel 1.Artikel 2 van het ministerieel besluit van 23 oktober 1986 houdende oprichting van een basisoverlegcomité bij het Hulp- en Informatiebureau voor gezinnen van militairen, wordt vervangen door de volgende bepaling : «

Art. 2.De heer P. Mommens, leidend ambtenaar van het Hulp- en Informatiebureau voor gezinnen van militairen, is aangewezen als voorzitter van dit basisoverlegcomité. »

Art. 2.Artikel 3 van hetzelfde besluit wordt vervangen door de volgende bepaling : «

Art. 3.De heer W. Mondelaers, inspecteur maatschappelijk werk en Mevrn. M. Dermine, eerstaanwezend maatschappelijk assistent en C. De Busscher, klerk, zijn aangewezen als gewone leden van de afvaardiging van de overheid bij dit basisoverlegcomité. »

Art. 3.Artikel 4 van hetzelfde besluit wordt vervangen door de volgende bepaling : «

Art. 4.De heren P. Ballez, adjunct-adviseur en B. Vereenooghe, maatschappelijk assistent en Mevr. G. Verluyten, bestuursassistent, zijn aangewezen als plaatsvervangende leden van de afvaardiging van de overheid bij dit basisoverlegcomité. »

Art. 4.Dit besluit treedt in werking op 1 juli 1997.

Brussel, 4 december 1997.

J.-P. PONCELET

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^