Ministerieel Besluit van 04 december 2015
gepubliceerd op 10 februari 2016
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen de programma's 02, 04, 11, 21, 12, 13 en 04 en 14 van de organisatieafdelingen 13, 14, 16, 17 en 18 en programma 01 van de organisatieafdelingen 32 en 34 van de algemene uitgavenbegroting van h

bron
waalse overheidsdienst
numac
2016200562
pub.
10/02/2016
prom.
04/12/2015
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

Numac : 2016200562

WAALSE OVERHEIDSDIENST


4 DECEMBER 2015. - Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen de programma's 02, 04, 11, 21, 12, 13 en 04 en 14 van de organisatieafdelingen 13, 14, 16, 17 en 18 en programma 01 van de organisatieafdelingen 32 en 34 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2015


De Minister-President, De Minister van Openbare Werken, Gezondheid, Sociale Actie en Erfgoed, Gelet op het decreet van 15 december 2011Relevante gevonden documenten type decreet prom. 15/12/2011 pub. 29/12/2011 numac 2011027237 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende organisatie van de begroting en van de boekhouding van de diensten van de Waalse Regering sluiten houdende organisatie van de begroting en van de boekhouding van de Diensten van de Waalse Regering, inzonderheid op artikel 26;

Gelet op het decreet van 11 december 2014Relevante gevonden documenten type decreet prom. 11/12/2014 pub. 23/01/2015 numac 2015027002 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2015 type decreet prom. 11/12/2014 pub. 26/01/2015 numac 2014027280 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende de eerste aanpassing van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2014 sluiten houdende de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2015, inzonderheid op artikel 36;

Gelet op de omzendbrief van 18 januari 2001Relevante gevonden documenten type omzendbrief prom. 18/01/2001 pub. 20/01/2001 numac 2001014006 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Omzendbrief betreffende de structuur van het kandidatuurdossier met het oog op het verkrijgen van een vergunning bedoeld in het koninklijk besluit van 18 januari 2001 tot vaststelling van het bestek en van de procedure tot toekenning van vergunningen voor type omzendbrief prom. 18/01/2001 pub. 16/02/2001 numac 2001027090 bron ministerie van het waalse gewest Omzendbrief nr. 2001/MINFP/002 inzake de compensatie voor wettelijke en reglementaire feestdagen die in 2001 samenvallen met een niet-werkdag type omzendbrief prom. 18/01/2001 pub. 16/02/2001 numac 2001027089 bron ministerie van het waalse gewest Omzendbrief nr. 2001/MINFP/001 inzake de gewaarborgde jaarlijkse bezoldiging sluiten betreffende het administratief beheer van met Europese fondsen in het Waalse Gewest medegefinancierde programma's, inzonderheid op punt III, 2, vierde lid;

Overwegende dat vastleggings- en vereffeningskredieten overgedragen moeten worden naar basisallocatie 73.03, programma 02 van organisatieafdeling 13 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2015, om gevolg te geven aan de tijdens de zittingen van 15 mei 2014, 23 april 2015, 16 juli 2015 en 8 oktober 2015 door de Waalse Regering genomen beslissingen in het kader van de programma's Convergentie en Gewestelijke Concurrentiekracht en Tewerkstelling, namelijk de volgende dossiers (titels en codificaties van de medegefinancierde projecten) : Regionale concurrentiekracht en werkgelegenheid;

Hoofdlijn 3 : Duurzame en evenwichtige ruimtelijke ontwikkeling;

Maatregel 3.3 : Stedelijke herdynamisering en aantrekkingskracht van het grondgebied;

Titel : Développement du quartier de la gare TGV de Liège;

Project : Aanleg van de perrons;

Operator : DGO1 - Directie Wegen Luik;

Basisallocatie : 73.03.02;

Vastleggingskredieten : 1.790.000,00 EUR;

Vereffeningskredieten : 1.292.000,00 EUR;

Codificatie van het project : E CP 1 303000 1278 B;

Titel : Requalification urbaine de la vallée sérésienne;

Project : "V3.2 : liaison Janson Charbonnage" - Werkzaamheden;

Operator : SPW;

Basisallocatie : 73.03.02;

Vereffeningskredieten : 800.000,00 EUR;

Codificatie van het project : E CP 1 303000 0785 B;

Convergentie;

Hoofdlijn 3 : Duurzame en evenwichtige ruimtelijke ontwikkeling;

Maatregel 3.2 : Structurerende onthaalinfrastructuren en toegankelijkheid van ontwikkelingskernen;

Titel : Achèvement de la RN518 et connexion à l'autoroute A17;

Operator : DGO1- Directie Wegen Bergen;

Basisallocatie : 73.03.02;

Vereffeningskredieten : 1.440.000,00 EUR;

Codificatie van het project : E CV 1 302000 0946 B;

Titel : Bergen West : economische reconversie van het gebied;

Project : ZAEP Bergen - Overgang autosnelweg;

Basisallocatie : 73.03.02;

Vereffeningskredieten : 1.968.000,00 EUR;

Codificatie van het project : E CV 1 302000 1568 B;

Titel : Uitbreiding en versterking van het multimodale platform Charleroi-Châtelet en verbetering van de toegankelijkheid ervan;

Operator : DGO1 - Directie Wegen Charleroi;

Basisallocatie : 73.03.02;

Vereffeningskredieten : 500.000,00 EUR;

Codificatie van het project : E CV 1 302000 1410 B;

Overwegende dat vereffeningskredieten overgedragen moeten worden naar basisallocatie 51.17, programma 11 van organisatieafdeling 14 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2015, om gevolg te geven aan de tijdens de zittingen van 22 en 30 mei 2008, 24 juli 2008, 12 februari 2009, 24 mei 2012, 28 juni 2012 en 4 juni 2015 door de Waalse Regering genomen beslissingen in het kader van de programma's Convergentie en Gewestelijke Concurrentiekracht en Tewerkstelling, namelijk de volgende dossiers (titels en codificaties van de medegefinancierde projecten) : Convergentie;

Hoofdlijn 3 : Duurzame en evenwichtige ruimtelijke ontwikkeling;

Maatregel 3.2 : Structurerende onthaalinfrastructuren en toegankelijkheid van ontwikkelingskernen;

Titel : Uitbreiding en versterking van het multimodale platform Charleroi-Châtelet en verbetering van de toegankelijkheid ervan;

Operator : PAC;

Basisallocatie : 51.17.11;

Vereffeningskredieten : 553.000,00 EUR;

Codificatie van het project : E CV 1 302000 1411 C;

Regionale concurrentiekracht en werkgelegenheid;

Hoofdlijn 3 : Duurzame en evenwichtige ruimtelijke ontwikkeling;

Maatregel 3.2 : Structurerende onthaalinfrastructuren en toegankelijkheid van de ontwikkelingspolen;

Titel : Sambreville - Ontwikkelingspool van de Beneden Samber;

Operator : PAN;

Basisallocatie : 51.17.11;

Vereffeningskredieten : 400.000,00 EUR;

Codificatie van het project : E CP 1 302000 0932 C;

Titel : Creatie van een activiteitspool voor duurzame ontwikkeling;

Operator : PAC;

Basisallocatie : 51.17.11;

Vereffeningskredieten : 513.000,00 EUR;

Codificatie van het project : E CP 1 302000 1516 C;

Overwegende dat vastleggings- en vereffeningskredieten overgedragen moeten worden naar basisallocatie 61.02, programma 11 van organisatieafdeling 14 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2015, om gevolg te geven aan de tijdens de zitting van 16 juli 2015 door de Waalse Regering genomen beslissing in het kader van het programma "Convergentie", namelijk het volgende dossier (titel en codificatie van het medegefinancierde project) : Convergentie;

Hoofdlijn 3 : Duurzame en evenwichtige ruimtelijke ontwikkeling;

Maatregel 3.3 : Stedelijke herdynamisering en aantrekkingskracht van het grondgebied;

Titel : Bereikbaarheid van het multimodaal platform van Luik Trilogiport; brug en toegangswegen;

Project : Projecten 4 en 8 - Aanleg van de "Quais de Sambre" en oprichting van een voetgangersbrug;

Operator : Stad Charleroi;

Basisallocatie : 61.02.11;

Vastleggingskredieten : 140.000,00 EUR;

Vereffeningskredieten : 3.306.000,00 EUR;

Codificatie van het project : E CV 1 303000 1642 B;

Overwegende dat vastleggings- en vereffeningskredieten overgedragen moeten worden naar basisallocatie 73.06, programma 11 van organisatieafdeling 14 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2015, om gevolg te geven aan de tijdens de zittingen van 30 mei 2008, 24 juli 2008, 24 mei 2012, 14 en 28 juni 2012, 14 november 2013, 30 april 2015, 4 juni 2015 en 17 september 2015 door de Waalse Regering genomen beslissingen in het kader van het programma "Gewestelijke Concurrentiekracht en Tewerkstelling", namelijk de volgende dossiers (titels en codificaties van de medegefinancierde projecten) : Regionale concurrentiekracht en werkgelegenheid;

Hoofdlijn 3 : Duurzame en evenwichtige ruimtelijke ontwikkeling;

Maatregel 3.2 : Structurerende onthaalinfrastructuren en toegankelijkheid van de ontwikkelingspolen;

Titel : Bereikbaarheid van het multimodaal platform van Luik Trilogiport; brug en toegangswegen;

Project : P7 : Technische studie van de spoorwegen;

Operator : DGO2 - Directie Waterwegen Luik;

Basisallocatie : 73.06.11;

Vastleggingskredieten : 5.369,00 EUR;

Vereffeningskredieten : 5.369,00 EUR;

Codificatie van het project : E CP 1 302000 1153 C;

Titel : Bereikbaarheid van het multimodaal platform van Luik Trilogiport; brug en toegangswegen;

Project : P8 : Installatie van de spoorwegen;

Operator : DGO2 - Directie Waterwegen Luik;

Basisallocatie : 73.06.11;

Vastleggingskredieten : 164.246,00 EUR;

Vereffeningskredieten : 164.246,00 EUR;

Codificatie van het project : E CP 1 302000 1152 C;

Titel : Bereikbaarheid van het multimodaal platform van Luik Trilogiport; brug en toegangswegen;

Project : P10 : Verwezenlijking van de toegankelijkheid tot de brug van Hermalle en riolering;

Operator : DGO2 - Directie Waterwegen Luik;

Basisallocatie : 73.06.11;

Vastleggingskredieten : 148.551,00 EUR;

Vereffeningskredieten : 148.551,00 EUR;

Codificatie van het project : E CP 1 302000 1148 C;

Titel : Bereikbaarheid van het multimodaal platform van Luik Trilogiport; brug en toegangswegen;

Project : P11 : Onderzoek van de nieuwe brug en van de aansluitingen ervan;

Operator : DGO2 - Directie Waterwegen Luik;

Basisallocatie : 73.06.11;

Vastleggingskredieten : 27.852,00 EUR;

Vereffeningskredieten : 27.852,00 EUR;

Codificatie van het project : E CP 1 302000 1150 C;

Titel : Sambreville - Ontwikkelingskern van de Beneden Samber;

Project : Aanleg van het Havengebied Bonne-Espérance - haveninfrastructuur;

Operator : DGO2 - Directie Waterwegen Namen;

Basisallocatie : 73.06.11;

Vastleggingskredieten : 477.982,00 EUR;

Vereffeningskredieten : 754.784,00 EUR;

Codificatie van het project : E CP 1 302000 2130 C;

Titel : Bereikbaarheid van het multimodaal platform van Luik Trilogiport; brug en toegangswegen;

Project : P1 : Controle van de studies en werkzaamheden;

Operator : DGO2 - Directie Waterwegen Luik;

Basisallocatie : 73.06.11;

Vereffeningskredieten : 47.674,00 EUR;

Codificatie van het project : E CP 1 302000 1161 C;

Titel : Bereikbaarheid van het multimodaal platform van Luik Trilogiport; brug en toegangswegen;

Project : P6 : Coördinatieopdracht;

Operator : DGO2 - Directie Waterwegen Luik;

Basisallocatie : 73.06.11;

Vereffeningskredieten : 35.877,00 EUR;

Codificatie van het project : E CP 1 302000 1160 C;

Titel : Wijk TGV van de Stad Luik;

Project : Bouw van de voetgangersbrug;

Operator : DGO2 - Directie Waterwegen Luik;

Basisallocatie : 73.06.11;

Vereffeningskredieten : 1.638.647,00 EUR;

Codificatie van het project : E CP 1 302000 1279 C;

Overwegende dat vastleggings- en vereffeningskredieten overgedragen moeten worden naar basisallocatie 63.21, programma 21 van organisatieafdeling 16 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2015, om gevolg te geven aan de tijdens de zittingen van 12 maart 2015, 21 mei 2015, 8 en 22 oktober 2015 door de Waalse Regering genomen beslissingen in het kader van de programma's "Convergentie" en "Gewestelijke Concurrentiekracht en Tewerkstelling", namelijk de volgende dossiers (titels en codificaties van de medegefinancierde projecten) : Convergentie;

Hoofdlijn 3 : Duurzame en evenwichtige ruimtelijke ontwikkeling;

Maatregel 3.3 : Stedelijke herdynamisering en aantrekkingskracht van het grondgebied;

Titel : "Espace Grand'Place et Patrimoines Unesco";

Project : P8 : De kerk Saint-Nicolas;

Operator : DGO4 - Directie Erfgoedrenovatie;

Basisallocatie : 63.21.21;

Vereffeningskredieten : 415.482,00 EUR;

Codificatie van het project : E CV 1 303000 1103 B;

Titel : Aantrekkelijkheid en Ontwikkeling van het stadscentrul van Binche;

Project : Renovatie van het Gebouw van het "Musée international du Carnaval et du Masque" van Binche;

Operator : DGO4 - Directie Erfgoedrenovatie;

Basisallocatie : 63.21.21;

Vereffeningskredieten : 171.185,00 EUR;

Codificatie van het project : E CV 1 303000 0846 B;

Titel : La Louvière : uitbreiding van het stadscentrum : Boch Keramis;

Project : P5 : Oprichting van het "Centre de la Faïence";

Operator : DGO4 - Directie Erfgoedrenovatie;

Basisallocatie : 63.21.21;

Vereffeningskredieten : 208.674,00 EUR;

Codificatie van het project : E CV 1 303000 1263 B;

Titel : "Mons 2015 : Le quartier de la gare et le centre des Ursulines";

Project : "La chapelle de l'ancien couvent des Ursulines";

Operator : DGO4 - Directie Erfgoedrenovatie;

Basisallocatie : 63.21.21;

Vastleggingskredieten : 198.000,00 EUR;

Codificatie van het project : E CV 1 303000 1123 B;

Regionale concurrentiekracht en werkgelegenheid;

Hoofdlijn 3 : Duurzame en evenwichtige ruimtelijke ontwikkeling;

Maatregel 3.3 : Stedelijke herdynamisering en aantrekkingskracht van het grondgebied;

Titel : Ontwikkelingsplan van de Abdij van Villers-la-Ville;

Project : P1 : "Moulin abbatial et abords" : restauratie, inrichting,...;

Operator : DGO4 - Directie Erfgoedrenovatie;

Basisallocatie : 63.21.21;

Vastleggingskredieten : 240.000,00 EUR;

Vereffeningskredieten : 204.659,00 EUR;

Codificatie van het project : E CV 1 303000 0967 B;

Titel : Innoverende ontwikkeling van de culturele stedelijke aantrekkelijkheid van Luik;

Project : Verbouwing en renovatie van het operagebouw;

Operator : DGO4 - Directie Erfgoedrenovatie;

Basisallocatie : 63.21.21;

Vastleggingskredieten : 1.351.000,00 EUR;

Codificatie van het project : E CP 1 303000 0815 B;

Overwegende dat vastleggings- en vereffeningskredieten overgedragen moeten worden naar basisallocatie 01.01, programma 12 van organisatieafdeling 17 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2015, om gevolg te geven aan de tijdens de zittingen van 22 januari 2009, 16 juni 2011, 28 juni 2012, 17 januari 2013, 20 juni 2013 en 30 januari 2014 door de Waalse Regering genomen beslissingen in het kader van het programma "Interreg IV A", namelijk de volgende dossiers (titels en codificaties van de medegefinancierde projecten) : Interreg IV A - Grote Regio;

Hoofdlijn 3 : De Mensen : ontwikkeling opdoen en verspreiding van kennis, opwaardering van de culturele hulpbronnen en versterking van de sociale cohesie;

Maatregel 3.4 : Ondersteuning voor de samenwerking op sociaal gebied;

Titel : Proximam-Lotharingie;

Operator : DGO5;

Basisallocatie : 01.01.12;

Vastleggingskredieten : 18.000,00 EUR;

Codificatie van het project : E IG 1 304WLL 0024 H;

Interreg IV A - Frankrijk-Wallonië-Vlaanderen;

Hoofdlijn 3 : Versterking van het gevoel deel uit te maken van een gemeenschappelijke ruimte via een beter aanbod en een vlottere toegang toe de grensoverschrijdende diensten;

Maatregel 3.1 : De toegang tot het aanbod van dienstenverleningen en uitrustingen inzake gezondheid en welzijn voor de grensoverschrijdende bevolkingen optimiseren;

Titel : Grensoverschrijdende samenwerking inzake gezondheidszorg;

Project : Thiérache SATE;

Operator : DGO5;

Basisallocatie : 01.01.12;

Vereffeningskredieten : 18.591,65 EUR;

Codificatie van het project : E IF 1 301FWA 0071 H;

Titel : "Instance de Coordination des Actions pour la Promotion en Santé Franco-Belge";

Project : ICAPROS;

Operator : DGO5;

Basisallocatie : 01.01.12;

Vereffeningskredieten : 10.621,71 EUR;

Codificatie van het project : E IF 1 301FWA 0090 H;

Titel : Grensoverschrijdende samenwerking inzake gezondheidszorg;

Project : Thiérache Gezondheid en preventie;

Operator : DGO5;

Basisallocatie : 01.01.12;

Vereffeningskredieten : 11.263,35 EUR;

Codificatie van het project : E IF 1 102FWA 0011 D;

Titel : Grensoverschrijdende samenwerking inzake gezondheidszorg;

Project : Rencosantran;

Operator : DGO5;

Basisallocatie : 01.01.12;

Vereffeningskredieten : 2.000,00 EUR;

Codificatie van het project : E IF 1 301TRI 0126 D;

Project : SAME EUROETROPOL;

Operator : DGO5;

Basisallocatie : 01.01.12;

Vereffeningskredieten : 8.581,69 EUR;

Codificatie van het project : E IF 1 301TRI 0109 H;

Interreg IV A - Grote Regio;

Hoofdlijn 3 : De Mensen : ontwikkeling opdoen en verspreiding van kennis, opwaardering van de culturele hulpbronnen en versterking van de sociale cohesie;

Maatregel 3.3 : Ondersteuning voor de samenwerking op het gebied van gezondheid;

Titel : Grensoverschrijdende samenwerking inzake gezondheidszorg;

Project : SANTRANSFOR;

Operator : DGO5;

Basisallocatie : 01.01.12;

Vereffeningskredieten : 28.000,00 EUR;

Codificatie van het project : E IG 1 303WLL 0070 H;

Maatregel 3.4 : Ondersteuning voor de samenwerking op sociaal gebied;

Titel : Strategische en grensoverschrijdende belangen;

Project : Thuishouding;

Operator : DGO5;

Basisallocatie : 01.01.12;

Vereffeningskredieten : 9.409,14 EUR;

Codificatie van het project : E IG 1 304WLL 0068 H;

Interreg Euregio;

Titel : Gezondheidszorgen;

Operator : DGO5;

Basisallocatie : 01.01.12;

Vereffeningskredieten : 25.532,46 EUR;

Codificatie van het project : E IE 1 102000 1025 H;

Overwegende dat vereffeningskredieten overgedragen moeten worden naar basisallocatie 01.03, programma 13 van organisatieafdeling 17 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2015, om gevolg te geven aan de tijdens de zittingen van 14 juli 2011 en 29 november 2012 door de Waalse Regering genomen beslissingen in het kader van het programma "Interreg IV A", namelijk de volgende dossiers (titels en codificaties van de medegefinancierde projecten) : Interreg IV A - Grote Regio;

Hoofdlijn 3 : De Mensen : ontwikkeling opdoen en verspreiding van kennis, opwaardering van de culturele hulpbronnen en versterking van de sociale cohesie;

Maatregel 3.3 : Ondersteuning voor de samenwerking op het gebied van gezondheid;

Project : SOPHIA LORRAINE;

Operator : DGO5;

Basisallocatie : 01.03.13;

Vereffeningskredieten : 16.000,00 EUR;

Codificatie van het project : E IG 1 301WLL 0061 H;

Maatregel 3.4 : Ondersteuning voor de samenwerking op sociaal gebied;

Titel : "Atelier transfrontalier de lutte contre le Surendettement";

Project : ATLS;

Operator : DGO5;

Basisallocatie : 01.03.13;

Vereffeningskredieten : 4.000,00 EUR;

Codificatie van het project : E IG 1 304GDR 0059 H;

Overwegende dat vereffeningskredieten overgedragen moeten worden naar basisallocatie 51.10, programma 04 van organisatieafdeling 18 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2015, om gevolg te geven aan de tijdens de zittingen van 11 en 18 juli 2013, 15 mei 2014 en 18 december 2014 door de Waalse Regering genomen beslissingen in het kader van het programma "Convergentie", namelijk de volgende dossiers (titels en codificaties van de medegefinancierde projecten) : Convergentie;

Hoofdlijn 3 : Duurzame en evenwichtige ruimtelijke ontwikkeling;

Maatregel 3.2 : Structurerende onthaalinfrastructuren en toegankelijkheid van ontwikkelingskernen;

Titel : ECOPOLE - oprichting van een activiteitenpool inzake duurzame ontwikkeling;

Project : Westelijke ontsluiting van "ECOPOLE" - project 2;

Operator : DGO6;

Basisallocatie : 51.10.04;

Vereffeningskredieten : 211.693,68 EUR;

Codificatie van het project : E CV 1 302000 1517 G;

Titel : "Mons, pôle de croissance" : Doelstelling 2015. "Portefeuille 3 : Le quartier des Arts et de l'artisanat de création";

Project : Ondernemingscentrum "Design";

Operator : DGO6;

Basisallocatie : 51.10.04;

Vereffeningskredieten : 957.684,73 EUR;

Codificatie van het project : E CV 1 302000 1440 B;

Titel : Versterking van infrastructuren met economisch belang van "Wallonie picarde";

Project : Oprichting van onthaalinfrastructuren;

Operator : DGO6;

Basisallocatie : 51.10.04;

Vereffeningskredieten : 239.481,32 EUR;

Codificatie van het project : E CV 1 302000 1722 G;

Maatregel 3.3 : Stedelijke herdynamisering en aantrekkingskracht van het grondgebied;

Titel : "PHENIX";

Project : "Multimodale commerciale";

Operator : DGO6;

Basisallocatie : 51.10.04;

Vereffeningskredieten : 91.140,27 EUR;

Codificatie van het project : E CV 1 303000 1645 B;

Overwegende dat vastleggings- en vereffeningskredieten overgedragen moeten worden naar basisallocatie 51.11, programma 04 van organisatieafdeling 18 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2015, om gevolg te geven aan de door de Waalse Regering genomen beslissing in het kader van het programma « Gewestelijke concurrentiekracht en Tewerkstelling », namelijk het volgende dossier (titel en codificatie van het medegefinancierde project) : Regionale concurrentiekracht en werkgelegenheid;

Hoofdlijn 3 : Duurzame en evenwichtige ruimtelijke ontwikkeling;

Maatregel 3.2 : Structurerende onthaalinfrastructuren en toegankelijkheid van de ontwikkelingspolen;

Titel : Uitbreiding "LIEGE Science Park";

Operator : DGO6;

Basisallocatie : 51.11.04;

Vastleggingskredieten : 1.365.000,00 EUR;

Vereffeningskredieten : 1.500.000,00 EUR;

Codificatie van het project : E CP 1 302000 1580 B, Besluiten :

Artikel 1.Er worden vastleggingskredieten ten belope van 5.926 duizend EUR overgedragen van programma 01 van organisatieafdeling 34 naar de programma's 02, 04, 11, 12 en 21 van de organisatieafdelingen 13, 14, 16, 17 en 18.

Er worden vereffeningskredieten ten belope van 17.729 duizend EUR overgedragen van programma 01 van organisatieafdeling 32 naar de programma's 02, 04, 11, 12, 13 en 21 van de organisatieafdelingen 13, 14, 16, 17 en 18.

Art. 2.De verdeling van de volgende basisallocaties van de programma's 02, 04, 11, 12, 13 en 21 van de organisatieafdelingen 13, 14, 16, 17 en 18 en van programma 01 van de organisatieafdelingen 32 en 34 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2015 wordt gewijzigd als volgt : (in duizend euro)

Basisallocatie

Initieel krediet na 1e aanpassing en overdrachtsbesluiten

Overdracht

Aangepast krediet

VK

VK

VK

VK

VK

VK

OA13 73.03.02

8.253

16.542

+ 1.790

+ 6.000

10.043

22.542

OA14 51.17.11

513

2.462

-

+ 1.466

513

3.928

OA14 61.02.11

0

3.450

+ 140

+ 3.306

140

6.756

OA14 73.06.11

1.608

8.096

+ 824

+ 2.823

2.432

10.919

OA16 63.21.21

0

4.685

+ 1.789

+ 1.000

1.789

5.685

OA17 01.01.12

0

148

+ 18

+ 114

18

262

OA17 01.03.13

0

81

-

+ 20

0

101

OA18 51.10.04

0

3.000

-

+ 1.500

0

4.500

OA18 51.11.04

1.268

4.138

+ 1.365

+ 1.500

2.633

5.638

OA32 01.01.01

0

53.778

-

- 17.729

0

36.049

OA34 01.01.01

646.201

31.556

- 5.926

-

640.275

31.556


Art. 3.Dit besluit wordt doorgezonden naar het Waalse Parlement, het Rekenhof, de Inspectie van Financiën, de Kanselarij van de Waalse Overheidsdienst en het Overkoepelend Directoraat-generaal Begroting, Logistiek en Informatie- en Communicatietechnologie.

Namen, 4 december 2015.

P. MAGNETTE M. PREVOT


begin


Publicatie : 2016-02-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^