Ministerieel Besluit van 04 februari 2015
gepubliceerd op 11 maart 2015
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Ministerieel besluit tot aanstelling van een werkend lid van de Raad van bestuur van de "Haute Ecole Paul-Henri Spaak"

bron
ministerie van de franse gemeenschap
numac
2015029078
pub.
11/03/2015
prom.
04/02/2015
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

4 FEBRUARI 2015. - Ministerieel besluit tot aanstelling van een werkend lid van de Raad van bestuur van de "Haute Ecole Paul-Henri Spaak"


De Minister van Hoger Onderwijs, Gelet op artikel 66, 3° van het decreet van 5 augustus 1995 houdende de algemene organisatie van het hoger onderwijs in hogescholen;

Gelet op het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 25 juli 2014 houdende regeling van haar werking;

Op de voordracht van de « syndicat libre de la fonction publique », Besluit :

Artikel 1.Wordt aangesteld tot werkend lid van de Raad van bestuur van de « Haute Ecole Paul-Henri Spaak » vanaf 1 december 2014 tot 1 december 2019 ter vervanging van de heer Jean-Sébastien VENDENBUSSCHE (SLFP) : de heer Laurent PREAUX (SLFP).

Art. 2.Dit besluit treedt in werking op 1 december 2014.

Brussel, 4 februari 2015.

J.-Cl. MARCOURT

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^