Ministerieel Besluit van 04 februari 2015
gepubliceerd op 18 maart 2015
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Ministerieel besluit houdende de vastlegging van de middelen voor de subsidiëring van de aankoop van personenalarmtoestellen in 2015

bron
vlaamse overheid
numac
2015035282
pub.
18/03/2015
prom.
04/02/2015
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

VLAAMSE OVERHEID

Welzijn, Volksgezondheid en Gezin


4 FEBRUARI 2015. - Ministerieel besluit houdende de vastlegging van de middelen voor de subsidiëring van de aankoop van personenalarmtoestellen in 2015


De Vlaamse Minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, Gelet op het woonzorgdecreet van 13 maart 2009, gewijzigd bij decreten van 18 november 2011 en 21 juni 2013, artikel 18 en 21;

Gelet op het decreet van 19 december 2014 houdende de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2015, begrotingsartikel GE0/1GDD2AF/WT, basisallocatie GD329;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 24 juli 2009 betreffende de programmatie, de erkenningsvoorwaarden en de subsidieregeling voor woonzorgvoorzieningen en verenigingen van gebruikers en mantelzorgers, bijlage VI art. 5, A, 10° en art. 7, § 2 en bijlage VII art. 5, A, 5° en art. 7, § 2, gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse Regering van 11 december 2009, 2 april 2010, 24 september 2010, 17 december 2010, 23 december 2010, 25 februari 2011, 16 december 2011, 23 december 2011, 22 juni 2012, 14 september 2012, 28 september 2012, 5 oktober 2012, 12 oktober 2012, 7 december 2012, 21 december 2012, 22 maart 2013, 24 mei 2013, 19 juli 2013, 6 december 2013, 13 december 2013, 25 april 2014, 9 mei 2014, 16 mei 2014 en 20 juni 2014;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 25 juli 2014 tot bepaling van de bevoegdheden van de leden van de Vlaamse Regering, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 17 oktober 2014;

Gelet op het ministerieel besluit van 19 juli 2013Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 19/07/2013 pub. 16/04/2015 numac 2015035427 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit houdende de vaststelling van de nadere regels betreffende de subsidieverlening voor het aankopen van personenalarmtoestellen sluiten houdende de vaststelling van de nadere regels betreffende de subsidieverlening voor de aankoop van personenalarmtoestellen;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën van 29 januari 2015, Besluit :

Artikel 1.Met toepassing van artikel 6 van het ministerieel besluit van 19 juli 2013Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 19/07/2013 pub. 16/04/2015 numac 2015035427 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit houdende de vaststelling van de nadere regels betreffende de subsidieverlening voor het aankopen van personenalarmtoestellen sluiten wordt voor het werkjaar 2015 een bedrag van 370.000,00 euro (driehonderdzeventigduizend euro) vastgelegd dat kan worden besteed aan de subsidiëring van de aankoop van personenalarmtoestellen.

Art. 2.Aanvragen tot subsidiëring worden bij Zorg en Gezondheid ingediend vóór 1 april 2015 en de aankoopperiode loopt van 1 januari 2015 tot en met 30 september 2015.

Brussel, 4 februari 2015.

De Vlaamse minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, J. VANDEURZEN

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^