Ministerieel Besluit van 04 januari 2002
gepubliceerd op 15 februari 2002
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Ministerieel besluit tot benoeming van leden van de Commissie voor voorafgaande fiscale akkoorden

bron
ministerie van financien
numac
2002003029
pub.
15/02/2002
prom.
04/01/2002
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

4 JANUARI 2002. - Ministerieel besluit tot benoeming van leden van de Commissie voor voorafgaande fiscale akkoorden (1)


De Minister van Financiën, Gelet op het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, inzonderheid op artikel 345, § 4, eerste lid;

Gelet op het Wetboek der registratie-, hypotheek- en griffierechten, inzonderheid op artikel 18, § 6, eerste lid, ingevoegd door de wet van 30 maart 1994Relevante gevonden documenten type wet prom. 30/03/1994 pub. 25/07/2011 numac 2011000468 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende sociale bepalingen Officieuze coördinatie in het Duits van uittreksels sluiten;

Gelet op het Wetboek der successierechten, inzonderheid op artikel 106, tweede lid, ingevoegd door de wet van 30 maart 1994Relevante gevonden documenten type wet prom. 30/03/1994 pub. 25/07/2011 numac 2011000468 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende sociale bepalingen Officieuze coördinatie in het Duits van uittreksels sluiten;

Gelet op het koninklijk besluit van 9 november 1992 tot oprichting van een Commissie voor voorafgaande fiscale akkoorden, vervangen door het koninklijk besluit van 4 april 1995, inzonderheid op artikel 2, § 1;

Gelet op het koninklijk besluit van 6 juni 2000Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 06/06/2000 pub. 18/07/2000 numac 2000022507 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 5 april 1995 houdende benoeming van de leden van de Nationale Raad voor Ziekenhuisvoorzieningen type koninklijk besluit prom. 06/06/2000 pub. 21/06/2000 numac 2000003368 bron ministerie van financien Koninklijk besluit houdende benoeming van de leden van de Hoge Raad van Financiën sluiten tot benoeming van de leden van de Commissie voor voorafgaande fiscale akkoorden, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.De tabel van de bijlage van dit besluit vervangt de tabel van de bijlage van het ministerieel besluit van 6 juni 2000Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 06/06/2000 pub. 21/06/2000 numac 2000003361 bron ministerie van financien Ministerieel besluit tot benoeming van de leden van de Commissie voor voorafgaande fiscale akkoorden type ministerieel besluit prom. 06/06/2000 pub. 29/06/2000 numac 2000007165 bron ministerie van landsverdediging Ministerieel besluit tot uitvoering van het koninklijk besluit van 2 juni 2000 houdende toekenning van een toelage aan militairen belast met informaticataken sluiten tot benoeming van de leden van de Commissie voor voorafgaande fiscale akkoorden.

De personen van wie de naam is onderlijnd in de tabel van de bijlage van dit besluit worden, volgens de aanduidingen in die tabel, benoemd tot plaatsvervangend lid van de Commissie voor voorafgaande fiscale akkoorden ter vervanging van hun voorgangers, wier mandaat zij zullen voleindigen.

Art. 2.Dit besluit treedt in werking de dag waarop het in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt.

Brussel, 4 januari 2002.

D. REYNDERS

Bijlage van het ministerieel besluit van 4 januari 2002 Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld Gezien om te worden gevoegd bij het ministerieel besluit van 4 januari 2002.

De Minister van Financiën, D. REYNDERS _______ Nota (1) Verwijzingen naar het Belgisch Staatsblad : Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, gecoördineerd bij koninklijk besluit van 10 april 1992, Belgisch Staatsblad van 30 juli 1992. Wetboek der successierechten gecoördineerd bij koninklijk besluit nr. 308 van 31 maart 1936, Belgisch Staatsblad van 7 april 1936.

Wetboek der registratie-, hypotheek- en griffierechten, gecoördineerd bij koninklijk besluit nr. 64 van 30 november 1939, Belgisch Staatsblad van 1 december 1939.

Wet van 30 maart 1994Relevante gevonden documenten type wet prom. 30/03/1994 pub. 25/07/2011 numac 2011000468 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende sociale bepalingen Officieuze coördinatie in het Duits van uittreksels sluiten tot uitvoering van het globaal plan op het stuk van de fiscaliteit, Belgisch Staatsblad van 31 maart 1994.

Koninklijk besluit van 9 november 1992, Belgisch Staatsblad van 25 november 1992.

Koninklijk besluit van 4 april 1995, Belgisch Staatsblad van 16 mei 1995.

Ministerieel besluit van 6 juni 2000Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 06/06/2000 pub. 21/06/2000 numac 2000003361 bron ministerie van financien Ministerieel besluit tot benoeming van de leden van de Commissie voor voorafgaande fiscale akkoorden type ministerieel besluit prom. 06/06/2000 pub. 29/06/2000 numac 2000007165 bron ministerie van landsverdediging Ministerieel besluit tot uitvoering van het koninklijk besluit van 2 juni 2000 houdende toekenning van een toelage aan militairen belast met informaticataken sluiten, Belgisch Staatsblad van 21 juni 2000.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^