Ministerieel Besluit van 04 januari 2011
gepubliceerd op 11 januari 2011
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Ministerieel besluit houdende benoeming, en verlenging mandaat van de Commissie van Toezicht

bron
federale overheidsdienst justitie
numac
2011009003
pub.
11/01/2011
prom.
04/01/2011
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE


4 JANUARI 2011. - Ministerieel besluit houdende benoeming, en verlenging mandaat van de Commissie van Toezicht


De Minister van Justitie, Gelet op het koninklijk besluit van 21 mei 1965 houdende het algemeen reglement van de strafinrichtingen;

Gelet op het koninklijk besluit van 4 april 2003Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 04/04/2003 pub. 16/05/2003 numac 2003009447 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 21 mei 1965 houdende algemeen reglement van de strafinrichtingen sluiten tot wijziging van het koninklijk besluit van 21 mei 1965 houdende het algemeen reglement van de strafinrichtingen, inzonderheid de nieuwe artikelen 138bis dat bij elke gevangenis een Commissie van Toezicht opricht en 138quinquies betreffende de benoeming van de leden van de Commissies van Toezicht;

Gelet op het koninklijk besluit van 29 september 2005Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 29/09/2005 pub. 27/10/2005 numac 2005009823 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 21 mei 1965 houdende algemeen reglement van de strafinrichtingen sluiten tot wijziging van het koninklijk besluit van 21 mei 1965 houdende het algemeen reglement van de strafinrichtingen;

Gelet op het Ministerieel besluit van 11 december 2003Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 11/12/2003 pub. 24/12/2003 numac 2003009952 bron federale overheidsdienst justitie Ministerieel besluit houdende benoeming van de leden van de Commissies van Toezicht sluiten houdende benoeming van de leden van de Commissies van Toezicht, Besluit : Enig artikel. Volgend mandaat van de voorzitter van de Commissies van Toezicht wordt verlengd vanaf : 17 december 2007 : - De heer Christophe Seghin, Commissie van Toezicht te Namen.

Volgend mandaat van de leden van de Commissies van Toezicht wordt verlengd vanaf : 17 december 2007 : - Mevr. Sandrine Stokaert, Commissie van Toezicht te Namen; - De heer Henri Dewasme, Commissie van Toezicht te Namen.

Worden benoemd tot lid van de Commissie van Toezicht : Bij de gevangenis te Namen : - De heer Philippe Olivier, in de hoedanigheid van magistraat; - De heer Thierry Biset, in de hoedanigheid van arts; - De heer Simon Kervyn de Meerendré.

Brussel, 4 januari 2011.

S. DE CLERCK

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^