Ministerieel Besluit van 04 juli 2012
gepubliceerd op 12 juli 2012
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Ministerieel besluit tot benoeming van de leden van de commissie belast met het beheer van het vermogen van de rechtspersoonlijkheid van de Nationale Plantentuin van België

bron
programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid
numac
2012021095
pub.
12/07/2012
prom.
04/07/2012
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

4 JULI 2012. - Ministerieel besluit tot benoeming van de leden van de commissie belast met het beheer van het vermogen van de rechtspersoonlijkheid van de Nationale Plantentuin van België


De Minister van Wetenschapsbeleid, Gelet op het koninklijk besluit van 12 november 1997 waarbij de voorwaarden worden bepaald waaronder de Nationale Plantentuin van België rechtspersoonlijkheid verkrijgt en tot vastlegging van de financieringsvoorwaarden ervan, artikel 3, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 4 mei 2012;

Gelet op het ministerieel besluit van 5 augustus 1998Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 05/08/1998 pub. 29/09/1998 numac 1998016216 bron ministerie van middenstand en landbouw Ministerieel besluit tot benoeming van de leden van de commissie belast met het beheer van het vermogen van de rechtspersoonlijkheid van de Nationale Plantentuin van België sluiten tot benoeming van de leden van de commissie belast met het beheer van het vermogen van de rechtspersoonlijkheid van de Nationale Plantentuin van België;

Overwegende dat de commissie belast met het beheer van het vermogen van de rechtspersoonlijkheid van de Nationale Plantentuin van België nog altijd op grond van het voornoemde besluit is samengesteld;

Overwegende dat de leden toendertijd voor vier jaar waren benoemd en dat de meesten onder hen nu gepensioneerd zijn;

Overwegende dat dringend een nieuwe commissie moet worden samengesteld;

Gelet op de voorstellen van de directeur van de Nationale Plantentuin van België;

Gelet op de voorstellen van de Voorzitter van de POD Wetenschapsbeleid, Besluit :

Artikel 1.Worden benoemd tot leden van de commissie belast met het beheer van het vermogen van de rechtspersoonlijkheid van de Nationale Plantentuin van België : 1°. de heer Robert Renier, adviseur, als vertegenwoordiger van de voorzitter van de POD Wetenschapsbeleid; 2°. als externe prominenten : - Mevr. Camille Pisani; - de heer Gerrit Rauws; - Mevr.Renate Wesselingh; - de heer Olivier de Clerck.

Art. 2.Het ministerieel besluit van 5 augustus 1998Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 05/08/1998 pub. 29/09/1998 numac 1998016216 bron ministerie van middenstand en landbouw Ministerieel besluit tot benoeming van de leden van de commissie belast met het beheer van het vermogen van de rechtspersoonlijkheid van de Nationale Plantentuin van België sluiten tot benoeming van de leden van de commissie belast met het beheer van het vermogen van de rechtspersoonlijkheid van de Nationale Plantentuin van België wordt opgeheven.

Art. 3.Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 mei 2012.

Art. 4.De Voorzitter van de programmatorische federale overheidsdienst Wetenschapsbeleid is belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 4 juli 2012.

P. MAGNETTE

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^