Ministerieel Besluit van 04 juli 2021
gepubliceerd op 22 juli 2021
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Ministerieel besluit tot erkenning van vijf vennootschappen als landbouwonderneming

bron
federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie
numac
2021021466
pub.
22/07/2021
prom.
04/07/2021
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

Numac : 2021021466

FEDERALE OVERHEIDSDIENST ECONOMIE, K.M.O., MIDDENSTAND EN ENERGIE


4 JULI 2021. - Ministerieel besluit tot erkenning van vijf vennootschappen als landbouwonderneming


De Minister van Economie, Gelet op het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, artikel 8:2;

Gelet op het koninklijk besluit van 28 juni 2019Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 28/06/2019 pub. 11/07/2019 numac 2019030678 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot vaststelling van de voorwaarden van de erkenning als landbouwonderneming en als sociale onderneming sluiten tot vaststelling van de voorwaarden van de erkenning als landbouwonderneming en als sociale onderneming, artikel 2, § 1, Besluit :

Artikel 1.Worden erkend als landbouwonderneming voor onbepaalde duur, met ingang van 1 juli 2021, de volgende vennootschappen:

MARKVOORT. CommV Numéro d'entreprise/Ondernemingsnummer: 0766.755.702 CHRISTIANEN - COX BV Numéro d'entreprise/Ondernemingsnummer: 0765.680.584 DAMSE KNOTWILGENHOEVE CommV Numéro d'entreprise/Ondernemingsnummer: 0769.552.963 SPEECKAERT CommV Numéro d'entreprise/Ondernemingsnummer: 0769.896.324 THOMAS CALLE BV Numéro d'entreprise/Ondernemingsnummer: 0769.979.862


Art. 2.De erkenningen vermeld in het artikel 1 blijven geldig voor zover de bedoelde vennootschappen niet het voorwerp zijn van een intrekking van de erkenning als landbouwonderneming overeenkomstig het artikel 5 van het koninklijk besluit van 28 juni 2019Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 28/06/2019 pub. 11/07/2019 numac 2019030678 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot vaststelling van de voorwaarden van de erkenning als landbouwonderneming en als sociale onderneming sluiten tot vaststelling van de voorwaarden van de erkenning als landbouwonderneming en als sociale onderneming.

Brussel, 4 juli 2021.

P.-Y. DERMAGNE


begin


Publicatie : 2021-07-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^