Ministerieel Besluit van 04 juni 2012
gepubliceerd op 26 juli 2012
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Ministerieel besluit tot vaststelling van het bedrag van de kilometervergoeding voor het gebruik van de fiets op de weg van en naar het werk door een personeelslid van Net Brussel, Gewestelijk Agentschap voor Netheid

bron
brussels hoofdstedelijk gewest
numac
2012203841
pub.
26/07/2012
prom.
04/06/2012
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

4 JUNI 2012. - Ministerieel besluit tot vaststelling van het bedrag van de kilometervergoeding voor het gebruik van de fiets op de weg van en naar het werk door een personeelslid van Net Brussel, Gewestelijk Agentschap voor Netheid


De Minister bevoegd voor Openbaar Ambt Gelet op de ordonnantie van 19 juli 1990 houdende oprichting van het Gewestelijk Agentschap voor Netheid, artikel 8, § 2;

Gelet op het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 29 oktober 2011 tot vaststelling van het administratief en geldelijk statuut van het personeel van Net Brussel, Gewestelijk Agentschap voor Netheid, artikel 14;

Overwegende dat het forfaitair bedrag dient te worden vastgelegd van de kilometervergoeding voor het gebruik van de fiets op de weg van en naar het werk door een personeelslid van Net Brussel, Gewestelijk Agentschap voor Netheid;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën;

Gelet op de akkoordbevinding van de Minister van Begroting, Besluit :

Artikel 1.Het bedrag van de vergoeding voor het gebruik van de fiets op de weg van en naar het werk door een personeelslid van Net Brussel, Gewestelijk Agentschap voor Netheid wordt vastgesteld op 0,21 euro per kilometer vanaf 1 maart 2012.

Art. 2.Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 maart 2012.

Brussel, 4 juni 2012.

De Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Financiën, Begroting, Openbaar Ambt en Externe Betrekkingen, G. VANHENGEL

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^