Ministerieel Besluit van 04 juni 2019
gepubliceerd op 18 september 2019
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Ministerieel besluit tot bepaling van de dienst voor logistieke hulp die in aanmerking komt voor subsidiëring en tot bepaling van het aantal voltijdsequivalenten per functiecategorie voor het jaar 2019

bron
vlaamse overheid
numac
2019014399
pub.
18/09/2019
prom.
04/06/2019
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

Numac : 2019014399

VLAAMSE OVERHEID

Welzijn, Volksgezondheid en Gezin


4 JUNI 2019. - Ministerieel besluit tot bepaling van de dienst voor logistieke hulp die in aanmerking komt voor subsidiëring en tot bepaling van het aantal voltijdsequivalenten per functiecategorie voor het jaar 2019


DE VLAAMSE MINISTER VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN, Gelet op het Woonzorg decreet van 13 maart 2009Relevante gevonden documenten type decreet prom. 13/03/2009 pub. 14/05/2009 numac 2009202091 bron vlaamse overheid Woonzorgdecreet sluiten, artikel 60 en 61;

Gelet op bijlage II, gevoegd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 24 juli 2009Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 24/07/2009 pub. 17/12/2009 numac 2009036117 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de programmatie, de erkenningsvoorwaarden en de subsidieregeling voor woonzorgvoorzieningen en verenigingen van gebruikers en mantelzorgers sluiten betreffende de programmatie, de erkenningsvoorwaarden en de subsidieregeling voor woonzorgvoorzieningen en verenigingen van gebruikers en mantelzorgers, artikel 6, § 1, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 3 februari 2017;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 27 mei 2019, Besluit :

Artikel 1.Vanaf 1 januari 2019 tot en met 31 december 2019 wordt 9,5 vte logistiek personeel toegwezen aan de private dienst voor logistieke hulp van de vzw Socialistische Actie Blankenberge met erkenningsnummer 701.

Art. 2.Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 januari 2019.

Brussel, 4 juni 2019.

De Vlaamse minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, J. VANDEURZEN


begin


Publicatie : 2019-09-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^