Ministerieel Besluit van 04 maart 2002
gepubliceerd op 16 mei 2002
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 5 februari 1998 tot aanwijzing van de ambtenaren gemachtigd om toezicht te houden op de toepassing van de wet van 19 juli 1991 tot regeling van het beroep van privé-detective en haar uit

bron
ministerie van binnenlandse zaken
numac
2002000326
pub.
16/05/2002
prom.
04/03/2002
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

4 MAART 2002. - Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 5 februari 1998Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 05/02/1998 pub. 10/03/1998 numac 1998000108 bron ministerie van binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot aanwijzing van de ambtenaren gemachtigd om toezicht te houden op de toepassing van de wet van 19 juli 1991 tot regeling van het beroep van privé-detective en haar uitvoeringsbesluiten sluiten tot aanwijzing van de ambtenaren gemachtigd om toezicht te houden op de toepassing van de wet van 19 juli 1991 tot regeling van het beroep van privé-detective en haar uitvoeringsbesluiten


De Minister van Binnenlandse Zaken, Gelet op het koninklijk besluit van 10 juni 1992 betreffende de aanwijzing van de ambtenaren gemachtigd om toezicht te houden op de toepassing van de wet van 19 juli 1991 tot regeling van het beroep van privé-detective;

Gelet op het ministerieel besluit van 5 februari 1998Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 05/02/1998 pub. 10/03/1998 numac 1998000108 bron ministerie van binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot aanwijzing van de ambtenaren gemachtigd om toezicht te houden op de toepassing van de wet van 19 juli 1991 tot regeling van het beroep van privé-detective en haar uitvoeringsbesluiten sluiten tot aanwijzing van de ambtenaren gemachtigd om toezicht te houden op de toepassing van de wet van 19 juli 1991 tot regeling van het beroep van privé-detective en haar uitvoeringsbesluiten, gewijzigd door de ministeriële besluiten van 10 december 1998, 7 juli 1999, 27 april 2000 en 4 mei 2001, Besluit :

Artikel 1.Artikel 1 van het ministerieel besluit van 5 februari 1998Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 05/02/1998 pub. 10/03/1998 numac 1998000108 bron ministerie van binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot aanwijzing van de ambtenaren gemachtigd om toezicht te houden op de toepassing van de wet van 19 juli 1991 tot regeling van het beroep van privé-detective en haar uitvoeringsbesluiten sluiten tot aanwijzing van de ambtenaren gemachtigd om toezicht te houden op de toepassing van de wet van 19 juli 1991 tot regeling van het beroep van privé-detective en haar uitvoeringsbesluiten, wordt vervangen door de volgende bepaling : "De hierna vermelde ambtenaren van de Algemene Directie van de Algemene Rijkspolitie zijn gemachtigd om toezicht te houden op de wet van 19 juli 1991 tot regeling van het beroep van privé-detective en haar uitvoeringsbesluiten : - Mej. Nathalie Baestiaens - Mej. Mawena Carteret - Mevr. Pascale Cornette - Mevr. Vanessa De Neve - Mej. Véronique Depienne - Mej. Bénédicte Flamend - Mej. Geneviève Franchet - de heer Vincent Mairlot - de heer Joachim Meert - de heer Johan Meulders - Mej. Christina Pagano - de heer Michaël Piette - Mevr. Karen Peeters - Mej. Iris Rubbens - Mej. Veerle Van Crombrugge - Mej. Dominique Van Dam - Mej. Sabrina Van Den Bergh - Mevr. Cathy Van Overstraeten - Mej. Veerle Van Praet - de heer Pascal Van Steenbrugge - de heer Patrick Van Steenbrugge - Mej. Liesbeth Vandenbergen - de heer Bart Verspeet - Mej. Béa Vossen."

Art. 2.Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 4 maart 2002.

Brussel, 4 maart 2002.

A. DUQUESNE

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^