Ministerieel Besluit van 04 maart 2003
gepubliceerd op 12 maart 2003
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Ministerieel besluit houdende de erkenning van de UCI-procedure van monsterneming voor dopingcontrole bij wielerwedstrijden in 2003

bron
ministerie van de vlaamse gemeenschap
numac
2003035287
pub.
12/03/2003
prom.
04/03/2003
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

MINISTERIE VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP

Departement Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur


4 MAART 2003. - Ministerieel besluit houdende de erkenning van de UCI-procedure van monsterneming voor dopingcontrole bij wielerwedstrijden in 2003


De Vlaamse minister van Sport en Hoofdstedelijke Aangelegenheden, Gelet op het decreet van 27 maart 1991 inzake medisch verantwoorde sportbeoefening, gewijzigd bij het decreet van 20 december 1996;

Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 23 oktober 1991 houdende uitvoering van het decreet van 27 maart 1991 inzake medisch verantwoorde sportbeoefening, inzonderheid op artikel 68, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse regering van 24 juli 1996 en 23 november 2001;

Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 3 juli 2002 tot bepaling van de bevoegdheden van de leden van de Vlaamse regering, gewijzigd bij besluit van de Vlaamse regering van 31 januari 2003, Besluit :

Artikel 1.Conform artikel 68 van het besluit van de Vlaamse regering van 23 oktober 1991 houdende uitvoering van het decreet van 27 maart 1991 inzake medisch verantwoorde sportbeoefening wordt de UCI-procedure van monsterneming voor dopingcontrole als gelijkwaardig erkend voor de wielerwedstrijden van de Koninklijke Belgische Wielrijdersbond, waarbij dopingcontroles worden bevolen door de UCI. De lijst van de wedstrijden in 2003 is opgenomen als bijlage bij dit besluit.

Art. 2.Alle regelen inzake dopingcontrole zijn onverminderd van toepassing voor elke dopingcontrole zoals vermeld in artikel 1.

Art. 3.Dit besluit treedt in werking op 1 maart 2003.

Brussel, 4 maart 2003.

G. VANHENGEL

Lijst UCI-wedstrijden in 2003 waarin dopingcontrole wordt voorzien en waarbij de UCI-procedure wordt toegepast Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld Gezien om gevoegd te worden bij het ministerieel besluit houdende erkenning van de UCI-procedure van monsterneming voor dopingcontroles wielerwedstrijden in 2003.

De Vlaamse minister van Sport en Hoofdstedelijke Aangelegenheden, G. VANHENGEL

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^