Ministerieel Besluit van 04 maart 2011
gepubliceerd op 10 maart 2011
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Ministerieel besluit nr. 63 houdende intrekking van erkenning van ondernemingen gespecialiseerd in financieringshuur

bron
federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie
numac
2011011091
pub.
10/03/2011
prom.
04/03/2011
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

4 MAART 2011. - Ministerieel besluit nr. 63 houdende intrekking van erkenning van ondernemingen gespecialiseerd in financieringshuur


De Minister voor Ondernemen, Gelet op het koninklijk besluit nr. 55 van 10 november 1967 tot regeling van het juridisch statuut der ondernemingen gespecialiseerd in financieringshuur, gewijzigd bij de wet van 11 februari 1994, artikel 2;

Gelet op het ministerieel besluit van 23 februari 1968 tot bepaling van de voorwaarden tot erkenning van de ondernemingen gespecialiseerd in financieringshuur, en waarvan het juridisch statuut door het koninklijk besluit nr. 55 van 10 november 1967 geregeld wordt, Besluit :

Artikel 1.De erkenning van de volgende met name hierna aangeduide ondernemingen wordt ingetrokken daar zij geen activiteiten meer uitoefenen bedoeld in de artikelen 1 en 2 van het koninklijk besluit nr. 55 van 10 november 1967 tot regeling van het juridisch statuut der ondernemingen gespecialiseerd in financieringshuur :

115

MELOCA SA RUE DU COLOMBIER 9 6041 CHARLEROI

N° D'ENTREPRISE : ONDERNEMINGSNR. :

0425.024.009

168

SOCIETE FINANCIERE ET IMMOBILIERE DE BELGIQUE SA AVENUE DE LONGWY 321 6700 ARLON

N° D'ENTREPRISE : ONDERNEMINGSNR. :

0428.941.522

266

AUTOSTRADE RENT EN LEASE NV WOLFSHAEGEN 187 3040 HULDENBERG

N° D'ENTREPRISE : ONDERNEMINGSNR. :

0430.196.384

271

FIRST FLANDERS FINANCE NV BOOMSESTEENWEG 510 A 2020 ANTWERPEN

N° D'ENTREPRISE : ONDERNEMINGSNR. :

0449.918.365


Art. 2.Dit besluit treedt in werking op 4 maart 2011.

Brussel, 4 maart 2011.

V. VAN QUICKENBORNE

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^