Ministerieel Besluit van 04 maart 2014
gepubliceerd op 21 maart 2014
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Ministerieel besluit tot aanwijzing van de ambtenaren van de Waalse Overheidsdienst die inspectieopdrachten zullen vervullen ter uitvoering van het samenwerkingsakkoord van 21 juni 1999 tussen de Federale Staat, het Vlaams Gewest, het Waals Gewest en het

bron
waalse overheidsdienst
numac
2014201761
pub.
21/03/2014
prom.
04/03/2014
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

4 MAART 2014. - Ministerieel besluit tot aanwijzing van de ambtenaren van de Waalse Overheidsdienst die inspectieopdrachten zullen vervullen ter uitvoering van het samenwerkingsakkoord van 21 juni 1999 tussen de Federale Staat, het Vlaams Gewest, het Waals Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest betreffende het opvangen van de risico's inherent aan zware ongevallen waarbij gevaarlijke stoffen betrokken zijn


De Minister van Leefmilieu, Gelet op het samenwerkingsakkoord van 21 juni 1999 tussen de Federale Staat, het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest betreffende de beheersing van de gevaren van zware ongevallen waarbij gevaarlijke stoffen zijn betrokken, inzonderheid op de artikelen 4, 14° en 5, § 3, 2°, en § 4;

Gelet op het besluit van de Waalse Regering van 5 juli 2012 tot uitvoering van het samenwerkingsakkoord van 21 juni 1999 tussen de Federale Staat, het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest betreffende de beheersing van de gevaren van zware ongevallen waarbij gevaarlijke stoffen zijn betrokken, inzonderheid op artikel 1, § 2, Besluit :

Artikel 1.De volgende personen worden aangewezen om de inspectieopdrachten bedoeld in de artikelen 4, 14°, en 5, § 3, 2°, van het samenwerkingsakkoord van 21 juni 1999 tussen de Federale Staat, het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest betreffende de beheersing van de gevaren van zware ongevallen waarbij gevaarlijke stoffen zijn betrokken: - De heer Said Aferka, attaché; - Mevr. Barbara De Maeyer, attaché; - De heer Rudy, Farvacque, attaché; - De heer Philippe Hemroulle, attaché; - De heer Grégoire Moreau, attaché; - Mevr. Emeline Verdin, attaché.

Art. 2.Dit besluit treedt in werking de dag waarop het in het Belgisch Staatsblad bekendgemaakt wordt.

Namen, 4 maart 2014.

Ph. HENRY

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^