Ministerieel Besluit van 04 mei 2001
gepubliceerd op 16 mei 2001
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 5 februari 1998 tot aanwijzing van de ambtenaren gemachtigd om toezicht te houden op de toepassing van de wet van 10 april 1990 op de bewakingsondernemingen, de beveiligingsondernemingen

bron
ministerie van binnenlandse zaken
numac
2001000479
pub.
16/05/2001
prom.
04/05/2001
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

4 MEI 2001. - Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 5 februari 1998Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 05/02/1998 pub. 10/03/1998 numac 1998000109 bron ministerie van binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot aanwijzing van de ambtenaren gemachtigd om toezicht te houden op de toepassing van de wet van 10 april 1990 op de bewakingsondernemingen, de beveiligingsondernemingen en de interne bewakingsdiensten, en van de besluiten tot uitvoe sluiten tot aanwijzing van de ambtenaren gemachtigd om toezicht te houden op de toepassing van de wet van 10 april 1990 op de bewakingsondernemingen, de beveiligingsondernemingen en de interne bewakingsdiensten en haar uitvoeringsbesluiten


De Minister van Binnenlandse Zaken, Gelet op het koninklijk besluit van 17 december 1990 betreffende de aanwijzing van de ambtenaren gemachtigd om toezicht te houden op de toepassing van de wet van 10 april 1990 op de bewakingsondernemingen, de beveiligingsondernemingen en de interne bewakingsdiensten en van de besluiten tot uitvoering van die wet;

Gelet op het ministerieel besluit van 5 februari 1998Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 05/02/1998 pub. 10/03/1998 numac 1998000109 bron ministerie van binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot aanwijzing van de ambtenaren gemachtigd om toezicht te houden op de toepassing van de wet van 10 april 1990 op de bewakingsondernemingen, de beveiligingsondernemingen en de interne bewakingsdiensten, en van de besluiten tot uitvoe sluiten tot aanwijzing van de ambtenaren gemachtigd om toezicht te houden op de toepassing van de wet van 10 april 1990 op de bewakingsondernemingen, de beveiligingsondernemingen en de interne bewakingsdiensten en haar uitvoeringsbesluiten van 10 december 1998, 7 juli 1999 en 27 april 2000, Besluit :

Artikel 1.Artikel 1 van het ministerieel besluit van 5 februari 1998Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 05/02/1998 pub. 10/03/1998 numac 1998000109 bron ministerie van binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot aanwijzing van de ambtenaren gemachtigd om toezicht te houden op de toepassing van de wet van 10 april 1990 op de bewakingsondernemingen, de beveiligingsondernemingen en de interne bewakingsdiensten, en van de besluiten tot uitvoe sluiten tot aanwijzing van de ambtenaren gemachtigd om toezicht te houden op de toepassing van de wet van 10 april 1990 op de bewakingsondernemingen, de beveiligingsondernemingen en de interne bewakingsdiensten en haar uitvoeringsbesluiten, wordt vervangen door de volgende bepaling : "De hierna vermelde ambtenaren van de Algemene Directie van de Algemene Rijkspolitie zijn gemachtigd om toezicht te houden op de wet van 10 april 1990 op de bewakingsondernemingen, de beveiligingsondernemingen en de interne bewakingsdiensten en haar uitvoeringsbesluiten : - Mej. Delphine Beatse - de heer Bjorn Brunfaut - de heer Jan Cappelle - Mevr. Pascale Cornette - Mej. Bénédicte Flamend - Mej. Aline Jeandrain - de heer Vincent Mairlot - de heer Frédéric Micheels - Mej. Ilse Parmentier - Mevr. Karen Peeters - de heer Gian-Franco Raneri - Mej. Iris Rubbens - Mej. Veerle Van Crombrugge - de heer Pascal Van Steenbrugge - de heer Steven Supply - Mej. Liesbeth Vandenbergen - Mej. Lien Van Ginderachter - Mej. Béa Vossen."

Art. 2.Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 4 mei 2001.

Brussel, 4 mei 2001.

A. DUQUESNE

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^