Ministerieel Besluit van 04 mei 2018
gepubliceerd op 11 mei 2018
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Ministerieel besluit tot benoeming van de leden van het beheers- en toezichtscomite van het centraal bestand van berichten van beslag, delegatie, overdracht, collectieve schuldenregeling en protest en hun plaatsvervangers

bron
federale overheidsdienst justitie
numac
2018012035
pub.
11/05/2018
prom.
04/05/2018
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

Numac : 2018012035

FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE


4 MEI 2018. - Ministerieel besluit tot benoeming van de leden van het beheers- en toezichtscomite van het centraal bestand van berichten van beslag, delegatie, overdracht, collectieve schuldenregeling en protest en hun plaatsvervangers


De Minister van Justitie, Gelet op het Gerechtelijk Wetboek, artikel 1389bis/8, ingevoegd bij de wet van 29 mei 2000Relevante gevonden documenten type wet prom. 29/05/2000 pub. 09/08/2000 numac 2000009606 bron ministerie van justitie Wet houdende oprichting van een centraal bestand van berichten van beslag, delegatie, overdracht en collectieve schuldenregeling, alsook tot wijziging van sommige bepalingen van het Gerechtelijk Wetboek sluiten houdende oprichting van een centraal bestand van berichten van beslag, delegatie, overdracht en collectieve schuldenregeling, alsook tot wijziging van sommige bepalingen van het Gerechtelijk Wetboek en gewijzigd bij de wet van 14 januari 2013;

Gelet op het koninklijk besluit van 7 december 2010Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 07/12/2010 pub. 17/12/2010 numac 2010010003 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit houdende uitvoering van hoofdstuk Ibis van de eerste titel van het vijfde deel van het Gerechtelijk Wetboek betreffende het centraal bestand van berichten van beslag, delegatie, overdracht en collectieve schuldenregeling en tot vaststel sluiten houdende uitvoering van hoofdstuk Ibis van de eerste titel van het vijfde deel van het Gerechtelijk Wetboek betreffende het centraal bestand van berichten van beslag, delegatie, overdracht en collectieve schuldenregeling en tot vaststelling van de datum van inwerkingtreding van sommige bepalingen van de wet van 29 mei 2000Relevante gevonden documenten type wet prom. 29/05/2000 pub. 09/08/2000 numac 2000009606 bron ministerie van justitie Wet houdende oprichting van een centraal bestand van berichten van beslag, delegatie, overdracht en collectieve schuldenregeling, alsook tot wijziging van sommige bepalingen van het Gerechtelijk Wetboek sluiten houdende oprichting van een centraal bestand van beslag, delegatie, overdracht en collectieve schuldenregeling, alsook tot wijziging van sommige bepalingen van het Gerechtelijk Wetboek;

Gelet op het ministerieel besluit van 24 april 2014Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 24/04/2014 pub. 15/05/2014 numac 2014009239 bron federale overheidsdienst justitie Ministerieel besluit tot benoeming van de voorzitter, de griffier van een rechtbank van eerste aanleg of hof van beroep, de griffier van een arbeidsgerecht, de magistraat van een arbeidsgerecht, de schuldbemiddelaar van de Nederlandse taalrol, de schuldbe sluiten tot benoeming van de voorzitter, de griffier van een rechtbank van eerste aanleg of hof van beroep, de griffier van een arbeidsgerecht, de magistraat van een arbeidsgerecht, de schuldbemiddelaar van de Nederlandse taalrol, de schuldbemiddelaar van de Franse taalrol, de jurist en de informaticus die de Minister van Justitie vertegenwoordigen, en hun plaatsvervangers, die deel uitmaken van het beheers- en toezichtcomité van het centraal bestand van berichten van beslag, delegatie, overdracht, collectieve schuldenregeling en protest;

Gelet op het ministerieel besluit van 6 april 2016Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 06/04/2016 pub. 21/04/2016 numac 2016009172 bron federale overheidsdienst justitie Ministerieel besluit tot vervanging van leden van het beheers- en toezichtscomite van het centraal bestand van berichten van beslag, delegatie, overdracht, collectieve schuldenregeling en protest sluiten tot vervanging van leden van het beheers- en toezichtscomite van het centraal bestand van berichten van beslag, delegatie, overdracht, collectieve schuldenregeling en protest;

Gelet op het ministerieel besluit van 2 juli 2016Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 02/07/2016 pub. 01/08/2016 numac 2016009364 bron federale overheidsdienst justitie Ministerieel besluit tot vervanging van een lid van het beheers- en toezichtscomite van het centraal bestand van berichten van beslag, delegatie, overdracht, collectieve schuldenregeling en protest sluiten tot vervanging van een lid van het beheers- en toezichtscomite van het centraal bestand van berichten van beslag, delegatie, overdracht, collectieve schuldenregeling en protest;

Gelet op de oproep tot kandidaten voor de mandaten van voorzitter, griffiers, magistraat en schuldbemiddelaar van het Beheers- en toezichtscomité van het centraal bestand van berichten van beslag, delegatie, overdracht, collectieve schuldenregeling en protest, bekend gemaakt in het Belgisch Staatsblad van 7 maart 2018;

Gelet op de brieven van 15 maart 2018 aan de verscheidene stakeholders betreffende de samenstelling van het Beheers- en toezichtcomité van het centraal bestand;

Gelet op de antwoorden van de verscheidene stakeholders en de kandidaturen die vervolgens zijn ontvangen;

Gelet op de deskundigheid en de ervaring van de hierna vermelde personen op het gebied van de materies die verband houden met het centraal bestand van berichten van beslag, delegatie, overdracht, collectieve schuldenregeling en protest, alsook hun professionele vaardigheden, vereist om de taak van voorzitter of lid van het Beheers- en toezichtcomité, of plaatsvervanger van deze, uit te oefenen, Besluit :

Artikel 1.De volgende personen worden voor een termijn van vier jaar benoemd tot: - Voorzitter van het Beheers- en toezichtcomité van het centraal bestand van berichten van beslag, delegatie, overdracht, collectieve schuldenregeling en protest: mevr. Ann De Vyver; - Plaatsvervangend voorzitter van het Beheers- en toezichtcomité van het centraal bestand van berichten van beslag, delegatie, overdracht, collectieve schuldenregeling en protest: dhr. Johan Timmermans; - Jurist die de Minister van Justitie vertegenwoordigt: mevr. Anneleen Huygens; - Plaatsvervangend jurist die de Minister van Justitie vertegenwoordigt: dhr. Luc Schiepers; - Informaticus die de Minister van Justitie vertegenwoordigt: dhr. Bob Goossens; - Plaatsvervangend informaticus die de Minister van Justitie vertegenwoordigt: mevr. Anne-Marie Vlassenbroeck; - Griffier van een rechtbank van eerste aanleg of hof van beroep, afdeling beslag: mevr. Marleen Deville; - Plaatsvervangend griffier van een rechtbank van eerste aanleg of hof van beroep, afdeling beslag: dhr. Mark Jespers; - Griffier van een arbeidsgerecht: dhr. Michel Dumont; - Magistraat van een arbeidsgerecht: dhr. Rudy Ghyselinck; - Lid van de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, dat wordt aangewezen door deze commissie: dhr. Joël Livyns; - Vertegenwoordiger van de Nationale Bank van België, die wordt aangewezen door de gouverneur ervan: dhr. Peter Neefs; - Plaatsvervangend vertegenwoordiger van de Nationale Bank van België, die wordt aangewezen door de gouverneur ervan: mevr. Camille Dümm; - Advocaat, die wordt aangewezen door de Ordre des barreaux francophones et germanophone: dhr. Antoine de le Court; - Plaatsvervangend advocaat, die wordt aangewezen door de Ordre des barreaux francophones et germanophone: dhr. Daniel Fesler; - Plaatsvervangend advocaat, die wordt aangewezen door de Orde van Vlaamse Balies: dhr. Johan Verheyden; - Notaris, die wordt aangewezen door de Nationale Kamer van notarissen: dhr. Marc Wilmus; - Plaatsvervangend notaris, die wordt aangewezen door de Nationale Kamer van notarissen: dhr. Ruud Jansen; - Plaatsvervangend notaris aangewezen door de Koninklijke Federatie van het Belgisch Notariaat: dhr. Sylvain Bavier; - Vertegenwoordiger van de Federale Overheidsdienst Financiën, die wordt aangewezen door de Minister van Financiën: dhr. Adil Soussi Nachit; - Plaatsvervangend vertegenwoordiger van de Federale Overheidsdienst Financiën, die wordt aangewezen door de Minister van Financiën: dhr.

Erik Demunter; - Schuldbemiddelaar van de Franse taalrol: dhr. Jean-Luc Denis; - Schuldbemiddelaar van de Nederlandse taalrol: dhr. Elie Van Acker; - Plaatsvervangend schuldbemiddelaar van de Nederlandse taalrol: dhr.

Jeroen Learts; - Bedrijfsrevisor, die wordt aangewezen door de raad van het Instituut van de bedrijfsrevisoren: dhr. Dirk Smets; - Plaatsvervangend bedrijfsrevisor, die wordt aangewezen door de raad van het Instituut van de bedrijfsrevisoren: dhr. Hugues Fronville;

Art. 2.Opgeheven worden: 1° het ministerieel besluit van 24 april 2014Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 24/04/2014 pub. 15/05/2014 numac 2014009239 bron federale overheidsdienst justitie Ministerieel besluit tot benoeming van de voorzitter, de griffier van een rechtbank van eerste aanleg of hof van beroep, de griffier van een arbeidsgerecht, de magistraat van een arbeidsgerecht, de schuldbemiddelaar van de Nederlandse taalrol, de schuldbe sluiten tot benoeming van de voorzitter, de griffier van een rechtbank van eerste aanleg of hof van beroep, de griffier van een arbeidsgerecht, de magistraat van een arbeidsgerecht, de schuldbemiddelaar van de Nederlandse taalrol, de schuldbemiddelaar van de Franse taalrol, de jurist en de informaticus die de Minister van Justitie vertegenwoordigen, en hun plaatsvervangers, die deel uitmaken van het beheers- en toezichtcomité van het centraal bestand van berichten van beslag, delegatie, overdracht, collectieve schuldenregeling en protest;2° het ministerieel besluit van 6 april 2016Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 06/04/2016 pub. 21/04/2016 numac 2016009172 bron federale overheidsdienst justitie Ministerieel besluit tot vervanging van leden van het beheers- en toezichtscomite van het centraal bestand van berichten van beslag, delegatie, overdracht, collectieve schuldenregeling en protest sluiten tot vervanging van leden van het beheers- en toezichtscomite van het centraal bestand van berichten van beslag, delegatie, overdracht, collectieve schuldenregeling en protest;3° het ministerieel besluit van 2 juli 2016Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 02/07/2016 pub. 01/08/2016 numac 2016009364 bron federale overheidsdienst justitie Ministerieel besluit tot vervanging van een lid van het beheers- en toezichtscomite van het centraal bestand van berichten van beslag, delegatie, overdracht, collectieve schuldenregeling en protest sluiten tot vervanging van een lid van het beheers- en toezichtscomite van het centraal bestand van berichten van beslag, delegatie, overdracht, collectieve schuldenregeling en protest;

Art. 3.Dit besluit treedt in werking op 15 mei 2018.

Brussel, 4 mei 2018.

De Minister van Justitie, K. GEENS


begin


Publicatie : 2018-05-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^