Ministerieel Besluit van 04 mei 2018
gepubliceerd op 28 mei 2018
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Ministerieel besluit houdende bepaling van de programmatie voor units voor geïnterneerden

bron
vlaamse overheid
numac
2018012122
pub.
28/05/2018
prom.
04/05/2018
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

Numac : 2018012122

VLAAMSE OVERHEID

Welzijn, Volksgezondheid en Gezin


4 MEI 2018. - Ministerieel besluit houdende bepaling van de programmatie voor units voor geïnterneerden


DE VLAAMSE MINISTER VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN, Gelet op het decreet van 7 mei 2004Relevante gevonden documenten type decreet prom. 07/05/2004 pub. 11/06/2004 numac 2004035909 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet tot oprichting van het intern verzelfstandigd agentschap met rechtspersoonlijkheid Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap sluiten tot oprichting van het intern verzelfstandigd agentschap met rechtspersoonlijkheid Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap, artikel 8, 2°, gewijzigd bij het decreet van 25 april 2014;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 24 november 2017Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 24/11/2017 pub. 12/01/2018 numac 2017032083 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering over de erkenning en subsidiëring van voorzieningen die ondersteuning bieden aan personen met een handicap in de gevangenis, en van units voor geïnterneerden sluiten over de erkenning en subsidiëring van voorzieningen die ondersteuning bieden aan personen met een handicap in de gevangenis, en van units voor geïnterneerden, artikel 13, tweede lid;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 25 juli 2014Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 25/07/2014 pub. 01/08/2014 numac 2014036478 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot bepaling van de bevoegdheden van de leden van de Vlaamse Regering sluiten tot bepaling van de bevoegdheden van de leden van de Vlaamse Regering, artikel 2, § 7, laatst gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 4 mei 2016;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 23 april 2018, Besluit :

Artikel 1.Vanaf 1 januari 2018 bedraagt de programmatie voor de erkenning van de units voor geïnterneerden vijftig plaatsen.

Art. 2.Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 januari 2018.

Brussel, 4 mei 2018.

De Vlaamse minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, J. VANDEURZEN


begin


Publicatie : 2018-05-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^