Ministerieel Besluit van 04 mei 2018
gepubliceerd op 13 juli 2018
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Ministerieel besluit tot wijziging van hoofdstuk "L. Orthopedie en traumatologie" van de lijst en van de nominatieve lijsten, gevoegd als bijlagen 1 en 2 bij het koninklijk besluit van 25 juni 2014 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaar

bron
federale overheidsdienst sociale zekerheid
numac
2018031379
pub.
13/07/2018
prom.
04/05/2018
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

Numac : 2018031379

FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID


4 MEI 2018. - Ministerieel besluit tot wijziging van hoofdstuk "L. Orthopedie en traumatologie" van de lijst en van de nominatieve lijsten, gevoegd als bijlagen 1 en 2 bij het koninklijk besluit van 25 juni 2014Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 25/06/2014 pub. 30/06/2014 numac 2014014277 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 19 april 2014 betreffende de inning en de consignatie van een som bij de vaststelling van overtredingen inzake het wegverkeer voor wat het sturen onder invloed van alcohol betreft type koninklijk besluit prom. 25/06/2014 pub. 02/06/2017 numac 2017011776 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 19 april 2014 betreffende de inning en de consignatie van een som bij de vaststelling van overtredingen inzake het wegverkeer voor wat het sturen onder invloed van alcohol betreft. - Duitse v sluiten tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van implantaten en invasieve medische hulpmiddelen. - Erratum


In het Belgisch Staatsblad nr. 122 van 24 mei 2018, bladzijde 43749, moeten de volgende correcties worden aangebracht in het hoofdstuk « L.2.2.1 heup »: 1° In artikel 1 worden de volgende wijzigingen aangebracht: a) de omschrijving van de verstrekking 183116-183120 dient als volgt te worden gelezen « Kop van een heupprothese, voor het geheel van de samenstellende elementen, conus/adapter inbegrepen - metaal voor een wrijvingskoppel anders dan metaal-metaal » in plaats van « Kop van een heupprothese, voor het geheel van de samenstellende elementen, conus/adapter inbegrepen - metaal voor contact met een metalen oppervlak, met een diameter kleiner dan 36 mm »;b) de terugbetalingsvoorwaarden behorende bij de verstrekking 183072-183083, vermeld in de terugbetalingsmodaliteiten, dienen als volgt te worden gelezen : « L- § 09, L- § 31 » in plaats van « L- § 09 »; c) het opschrift « L.2.2.1.5 » dient als volgt te worden gelezen : « L.2.2.1.6 Toebehoren voor heupprothese » in plaats van « L.2.2.1.5 Toebehoren voor heupprothese ». 2° In de bijlage 1 gevoegd bij het ministerieel besluit worden de volgende wijzigingen aangebracht : a) de referentie van de identificatiecode « 369030001295 » dient als volgt te worden gelezen: « 556x.50.xx0/5566.50.401 » in plaats van « 556x.50.xx0/566.50.401 »; b) de referentie van de identificatiecode « 369030000208 » dient als volgt te worden gelezen: « 21.DM.P.28xx » in plaats van « 21.DM.P.22xx »; c) de naam van de verdeler van de identificatiecodes 369040003282, 369040003183, 369030001493, 369020000496 dient als volgt te worden gelezen: « Corin Belgium » in plaats van « MBA Belgium & Luxemburg ».

begin


Publicatie : 2018-07-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^