Ministerieel Besluit van 04 oktober 2007
gepubliceerd op 15 oktober 2007
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Ministerieel besluit tot erkenning van een assessor in de Interdepartementale raad van beroep voor het wetenschappelijk personeel der wetenschappelijke instellingen van de Staat

bron
federale overheidsdienst personeel en organisatie
numac
2007002177
pub.
15/10/2007
prom.
04/10/2007
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

4 OKTOBER 2007. - Ministerieel besluit tot erkenning van een assessor in de Interdepartementale raad van beroep voor het wetenschappelijk personeel der wetenschappelijke instellingen van de Staat


De Minister van Ambtenarenzaken, Gelet op het koninklijk besluit van 21 april 1965 tot vaststelling van het statuut van het wetenschappelijk personeel der wetenschappelijke instellingen van de Staat, inzonderheid op artikel 28, vervangen bij het koninklijk besluit van 19 april 1999;

Gelet op de aanwijzing van een assessor door het Vrij Syndicaat voor het Openbaar Ambt op 28 september 2007, Besluit :

Artikel 1.Mevr. Nele Samyn, gerechtelijk deskundige bij het Nationaal Instituut voor Criminalistiek en Criminologie, wordt erkend in de hoedanigheid van assessor, aangewezen door het Vrij Syndicaat voor het Openbaar Ambt, in de Interdepartementale raad van beroep voor het wetenschappelijk personeel der wetenschappelijke instellingen van de Staat, Nederlandstalige afdeling.

Art. 2.Dit besluit treedt in werking op 10 oktober 2007.

Brussel, 4 oktober 2007.

Chr. DUPONT

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^