Ministerieel Besluit van 04 september 2013
gepubliceerd op 16 september 2013
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Ministerieel besluit betreffende de uitgifte van de Staatsbon op 5 jaar - 4 september 2013-2018 en van de Staatsbon op 8 jaar - 4 september 2013-2021

bron
federale overheidsdienst financien
numac
2013003292
pub.
16/09/2013
prom.
04/09/2013
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

4 SEPTEMBER 2013. - Ministerieel besluit betreffende de uitgifte van de Staatsbon op 5 jaar - 4 september 2013-2018 en van de Staatsbon op 8 jaar - 4 september 2013-2021


De Minister van Financien Gelet op het koninklijk besluit van 9 juli 2000 betreffende de uitgifte van de Staatsbons, artikelen 1, 4, 6 en 10, zoals gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 26 mei 2002, 18 februari 2003, 31 juli 2004, 10 november 2006, 23 mei 2007, 23 februari 2012, 29 maart 2012 en 17 februari 2013;

Gelet op het koninklijk besluit van 15 januari 2013 dat de Minister van Financiën machtigt tot voortzetting in ..., van de uitgifte van de leningen genaamd "Lineaire obligaties", van de uitgifte van de leningen genaamd "Staatsbons", alsook van "Euro Medium Term Notes", artikel 1, 2° ;

Gelet op het ministerieel besluit van 10 juli 2000Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 10/07/2000 pub. 01/08/2000 numac 2000003298 bron ministerie van financien Ministerieel besluit betreffende de uitgifte van Staatsbons sluiten betreffende de uitgifte van Staatsbons zoals gewijzigd bij de ministeriële besluiten van 21 mei 2003 en 24 mei 2007, Besluit :

Artikel 1.Er wordt overgegaan tot de uitgifte van twee leningen respectievelijk genaamd : « Staatsbon op 5 jaar » en « Staatsbon op 8 jaar ».

Art. 2.De Staatsbon op 5 jaar - 4 september 2013-2018 rent 1.35 pct 's jaars vanaf 4 september 2013 tot en met 3 september 2018.

De Staatsbon op 8 jaar - 4 september 2013-2021 rent 2.15 pct 's jaars vanaf 4 september 2013 tot en met 3 september 2021.

Art. 3.De openbare inschrijving op deze Staatsbons zoals bedoeld in artikel 6 van het koninklijk besluit van 9 juli 2000, wordt opengesteld op 26 augustus 2013; zij wordt afgesloten 3 september 2013. De datum van betaling is vastgesteld op 4 september 2013.De betaling is volledig in speciën.

Art. 4.De uitgifteprijs van de Staatsbon op 5 jaar - 4 september 2013-2018 is vastgesteld tegen 100.00 pct van de nominale waarde.

De uitgifteprijs van de Staatsbon op 8 jaar - 4 september 2013-2021 is vastgesteld tegen 100.00 pct van de nominale waarde.

Art. 5.Dit besluit heeft uitwerking op 26 augustus 2013.

Brussel, 4 september 2013.

K. GEENS

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^