Ministerieel Besluit van 04 september 2015
gepubliceerd op 14 september 2015
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Ministerieel besluit tot goedkeuring van het Bijzonder Nood- en Interventieplan SOLVIC van de Gouverneur van de provincie Namen

bron
federale overheidsdienst binnenlandse zaken
numac
2015000478
pub.
14/09/2015
prom.
04/09/2015
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

Numac : 2015000478

FEDERALE OVERHEIDSDIENST BINNENLANDSE ZAKEN


4 SEPTEMBER 2015. - Ministerieel besluit tot goedkeuring van het Bijzonder Nood- en Interventieplan (BNIP) SOLVIC van de Gouverneur van de provincie Namen


De Minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, Gelet op artikel 2ter van de wet van 31 december 1963 betreffende de civiele bescherming, ingevoegd bij de wet van 28 maart 2003;

Gelet op de wet van 15 mei 2007 betreffende de civiele veiligheid;

Gelet op het koninklijk besluit van 16 februari 2006 betreffende de nood- en interventieplannen;

Overwegende het samenwerkingsakkoord van 21 juni 1999 tussen de Federale Staat, het Vlaams, het Waals en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest betreffende de beheersing van de gevaren van zware ongevallen waarbij gevaarlijke stoffen zijn betrokken, waaraan instemming is verleend bij de wet van 22 mei 2001;

Overwegende het ministerieel besluit van 20 juni 2008Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 20/06/2008 pub. 27/08/2008 numac 2008000700 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot vaststelling van de criteria waarmee door de exploitant moet rekening gehouden worden bij het afbakenen van het gebied dat door een zwaar ongeval zou kunnen worden getroffen sluiten tot vaststelling van de criteria waarmee door de exploitant moet rekening gehouden worden bij het afbakenen van het gebied dat door een zwaar ongeval zou kunnen worden getroffen;

Overwegende het BNIP SOLVIC, voorgelegd door de Gouverneur van de provincie Namen, Besluit :

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^