Ministerieel Besluit van 04 september 2015
gepubliceerd op 24 september 2015
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Ministerieel besluit tot verlening van afwijkingen als vermeld in artikel 36, eerste lid, 7°, van de wet van 14 augustus 1986 betreffende de bescherming en het welzijn der dieren

bron
vlaamse overheid
numac
2015036151
pub.
24/09/2015
prom.
04/09/2015
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

Numac : 2015036151

VLAAMSE OVERHEID

Leefmilieu, Natuur en Energie


4 SEPTEMBER 2015. - Ministerieel besluit tot verlening van afwijkingen als vermeld in artikel 36, eerste lid, 7°, van de wet van 14 augustus 1986 betreffende de bescherming en het welzijn der dieren


De Vlaamse minister van Mobiliteit, Openbare Werken, Vlaamse Rand, Toerisme en Dierenwelzijn, Gelet op de wet van 14 augustus 1986 betreffende de bescherming en het welzijn der dieren, artikel 36, eerste lid, 7°, gewijzigd bij de wetten van 4 mei 1995 en 22 december 2003;

Gelet op het koninklijk besluit van 12 maart 1999 houdende de voorwaarden voor het verkrijgen van een afwijking van het verbod honden als last-en trekdier te gebruiken, artikel 1;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 25 juli 2014 tot bepaling van de bevoegdheden van de leden van de Vlaamse Regering, artikel 6, eerste lid, 1° ;

Besluit :

Artikel 1.Met toepassing van artikel 36, eerste lid, 7°, van de wet van 14 augustus 1986 betreffende de bescherming en het welzijn der dieren wordt voor het seizoen 2015-2016 toestemming verleend voor de organisatie van de volgende sledehondenwedstrijden: 1° aan Mushing Belgium vzw: a) in Westerlo op 17 en 18 oktober 2015;b) in Helchteren op 11, 12, 13, 14 en 15 november 2015;c) in Helchteren op 5 en 6 december 2015;d) in Koksijde op 16 en 17 januari 2016;2° aan de vzw Federation Of Belgian Mushers Clubs: a) in Herent op 21 februari 2016;b) in Hofstade op 20 november 2016;c) in Lommel op 12 en 13 maart 2016;d) in Genk op 5 juni 2016;3° aan de Belgische Mushing Federatie: in Zutendaal op 12 en 13 maart 2016.

Art. 2.Met toepassing van artikel 36, eerste lid, 7°, van de wet van 14 augustus 1986 betreffende de bescherming en het welzijn der dieren wordt toestemming verleend aan de volgende vereniging om demonstraties te organiseren waarbij honden als last- en trekdier gebruikt worden voor educatieve en didactische doeleinden: 1° Vlaamse Trekhondenvereniging "Met hond en kar", Doornaardstraat 78, 2160 Wommelgem;2° De Belgische Mastiff vzw, Sterstraat 8, 2310 Rijkevorsel. De toestemming, vermeld in het eerste lid, is geldig voor een periode van vijf jaar vanaf de datum van de bekendmaking van dit besluit in het Belgisch Staatsblad.

Art. 3.De organisatoren van de wedstrijden en demonstraties, vermeld in artikel 1 en 2, moeten voldoen aan de vereisten, vermeld in het koninklijk besluit van 12 maart 1999 houdende de voorwaarden voor het verkrijgen van een afwijking van het verbod honden als last- en trekdier te gebruiken.

Brussel, 4 september 2015.

De Vlaamse minister van Mobiliteit, Openbare Werken, Vlaamse Rand, Toerisme en Dierenwelzijn, B. WEYTS


begin


Publicatie : 2015-09-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^