Ministerieel Besluit van 05 augustus 2008
gepubliceerd op 13 augustus 2008
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Ministerieel besluit tot instelling van een Stagecommissie bij de Federale Overheidsdienst Personeel en Organisatie voor de ambtenaren van de niveaus B, C en D

bron
federale overheidsdienst personeel en organisatie
numac
2008002085
pub.
13/08/2008
prom.
05/08/2008
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

5 AUGUSTUS 2008. - Ministerieel besluit tot instelling van een Stagecommissie bij de Federale Overheidsdienst Personeel en Organisatie voor de ambtenaren van de niveaus B, C en D


De Minister van Ambtenarenzaken, Gelet op de wet van 20 juli 1990Relevante gevonden documenten type wet prom. 20/07/1990 pub. 26/05/2011 numac 2011000307 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet ter bevordering van de evenwichtige aanwezigheid van mannen en vrouwen in organen met adviserende bevoegdheid. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten ter bevordering van de evenwichtige aanwezigheid van mannen en vrouwen in organen met adviserende bevoegdheid, gewijzigd bij de wetten van 17 juli 1997 en 3 mei 2003;

Gelet op het koninklijk besluit van 2 oktober 1937 houdende het statuut van het Rijkspersoneel, inzonderheid op artikel 38, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 16 november 2001;

Gelet op het koninklijk besluit van 11 mei 2001Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 11/05/2001 pub. 15/05/2001 numac 2001002034 bron ministerie van ambtenarenzaken Koninklijk besluit houdende oprichting van de Federale Overheidsdienst Personeel en Organisatie sluiten houdende oprichting van de Federale Overheidsdienst Personeel en Organisatie, gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 30 januari en 28 augustus 2002;

Gelet op het ministerieel besluit van 16 december 1999Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 16/12/1999 pub. 29/12/1999 numac 1999002177 bron ministerie van ambtenarenzaken Ministerieel besluit tot vastlegging van de samenstelling van de Departementale Stagecommissie sluiten tot vastlegging van de samenstelling van de departementale stagecommissie, Besluit :

Artikel 1.Bij de Federale Overheidsdienst Personeel en Organisatie wordt een Stagecommissie ingesteld voor de ambtenaren van de niveaus B, C en D.

Art. 2.De Franstalige afdeling van de Stagecommissie is als volgt samengesteld : a) Voorzitterschap : de directeur van de Stafdienst Personeel en Organisatie of zijn afgevaardigde;b) in de hoedanigheid van leden aangewezen door de directeur van de Stafdienst Personeel en Organisatie : Gewone leden : - Mevr.Bernadette DE DOBBELEER; - de heer Bruno SNAPPE; - de heer Etienne ORIANNE;

Plaatsvervangende leden : - Mevr. Agnès SEGERS; - de heer Philippe VALLAEYS; - de heer Guy PARMENTIER; c) in de hoedanigheid van leden aangewezen door de representatieve vakorganisaties : - voor de Algemene Centrale der Openbare Diensten : Mevr.Danielle TUDTS, gewoon lid;

Mevr. Isabelle VERSCHUEREN en de heer Philippe BEGUE, plaatsvervangende leden; - voor het ACV-Openbare Diensten : Mevr. Geneviève LOUYEST, gewoon lid; de heer Serge COLMANT, plaatsvervangend lid; - voor het Vrij Syndicaat voor het Openbaar Ambt : de heer Eric CASSART, gewoon lid; de heer Dominique GILLARD, plaatsvervangend lid.

Art. 3.De Nederlandstalige afdeling van de Stagecommissie is als volgt samengesteld : a) Voorzitterschap : de directeur van de Stafdienst Personeel en Organisatie of zijn afgevaardigde;b) in de hoedanigheid van leden aangewezen door de directeur van de Stafdienst Personeel en Organisatie : Gewone leden : - Mevr.Griet VALGAEREN; - de heer Herwig STALPAERT; - de heer Koen VERLINDEN;

Plaatsvervangende leden : - Mevr. Cindy DEWAELE; - Mevr. Joanna VAN DEN BERGHE; - de heer Peter VANDENBRUAENE; c) in de hoedanigheid van leden aangewezen door de representatieve vakorganisaties : - voor de Algemene Centrale der Openbare diensten : Mevr.Claudette DE VRIES, gewoon lid; de heer Bernard De COEN, plaatsvervangend lid; - voor het ACV-Openbare Diensten : Mevr. Veerle VAN DER MEERSCH, gewoon lid; de heer Lieven DEJAGER, plaatsvervangend lid; - voor het Vrij syndicaat voor het Openbaar Ambt : de heer Patrick D'HONDT, gewoon lid;

Mevr. Rita VANGILBERGEN, plaatsvervangend lid.

Art. 4.De Stafdienst Personeel en Organisatie wordt belast met het secretariaat.

Art. 5.Het ministerieel besluit van 16 december 1999Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 16/12/1999 pub. 29/12/1999 numac 1999002177 bron ministerie van ambtenarenzaken Ministerieel besluit tot vastlegging van de samenstelling van de Departementale Stagecommissie sluiten tot vastlegging van de samenstelling van de departementale stagecommissie wordt opgeheven.

Art. 6.Dit besluit treedt in werking de dag waarop het in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt.

Brussel, 5 augustus 2008.

Mevr. I. VERVOTTE

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^