Ministerieel Besluit van 05 december 2001
gepubliceerd op 11 januari 2002
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Ministerieel besluit houdende de verlenging van de erkenning van stagemeesters in de huisartsgeneeskunde

bron
ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu
numac
2001022937
pub.
11/01/2002
prom.
05/12/2001
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

5 DECEMBER 2001. - Ministerieel besluit houdende de verlenging van de erkenning van stagemeesters in de huisartsgeneeskunde


De Minister van Volksgezondheid, Gelet op het koninklijk besluit van 21 april 1983 tot vaststelling van de nadere regelen voor erkenning van geneesheren-specialisten en van huisartsen, gewijzigd bij koninklijke besluiten van 8 augustus 1984, 13 maart 1985, van 12 augustus 1985, van 13 juni 1986 en van 16 maart 1999;

Gelet op het ministerieel besluit van 26 november 1997Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 26/11/1997 pub. 16/12/1997 numac 1997022876 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit tot vaststelling van de criteria voor de erkenning van de stagemeesters in de huisartsgeneeskunde sluiten tot vaststelling van de criteria voor de erkenning van de stagemeesters in de huisartsgeneeskunde;

Gelet op het ministerieel besluit van 21 oktober 1996 houdende de erkenning van stagemeesters in de huisartsgeneeskunde;

Gelet op het ministerieel besluit van 25 november 1996 houdende de erkenning van stagemeesters in de huisartsgeneeskunde;

Gelet op het ministerieel besluit van 20 december 1996 houdende de erkenning van stagemeesters in de huisartsgeneeskunde;

Gelet op het ministerieel besluit van 17 september 1999Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 17/09/1999 pub. 18/09/1999 numac 1999016316 bron ministerie van middenstand en landbouw Ministerieel besluit houdende tijdelijke maatregelen ter bestrijding van de dioxineverspreiding en -besmetting sluiten houdende de erkenning van stagemeesters in de huisartsgeneeskunde, Besluit :

Artikel 1.De erkenning van onderstaande artsen als stagemeester in de huisartsgeneeskunde wordt verlengd voor een termijn van vijf jaar : Dr. Arnout, H., Loppem;

Dr. Carlier, L., Oostkamp;

Dr. De Coninck, P., Erpe-Mere;

Dr. De Pauw, W., Affligem;

Dr. Evaldre, Ch., Brussel;

Dr. Loncke, G., Diksmuide;

Dr. Pieraerts, P., Loppem;

Dr. Roland, M., Brussel;

Dr. Termote, L., Zulte;

Dr. Vanbeveren, J., Woumen;

Dr. Vanden Broucke, J., Koksijde;

Dr. Vanwelden, C., Laakdal.

Art. 2.Dit besluit treedt in werking op 17 september 2001.

Brussel, 5 december 2001.

Mevr. M. AELVOET

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^