Ministerieel Besluit van 05 december 2006
gepubliceerd op 18 december 2006
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Ministerieel besluit tot aanwijzing van de leden van de overheidsdelegatie en hun plaatsvervangers in het Tussenoverlegcomité ingesteld ten behoeve van de wetenschappelijke instellingen van de Staat die ressorteren onder de Minister tot wiens bevoegdheid

bron
programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid
numac
2006021348
pub.
18/12/2006
prom.
05/12/2006
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

5 DECEMBER 2006. - Ministerieel besluit tot aanwijzing van de leden van de overheidsdelegatie en hun plaatsvervangers in het Tussenoverlegcomité ingesteld ten behoeve van de wetenschappelijke instellingen van de Staat die ressorteren onder de Minister tot wiens bevoegdheid het Wetenschapsbeleid behoort


De Minister van Wetenschapsbeleid, Gelet op het koninklijk besluit van 28 september 1984 tot uitvoering van de wet van 19 december 1974 tot regeling van de betrekkingen tussen de overheid en de vakbonden van haar personeel, inzonderheid op artikel 34, tweede lid, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 8 mei 2001 en op artikel 42, § 1, tweede lid;

Gelet op het ministerieel besluit van 1 oktober 1986 houdende oprichting en samenstelling van de basisoverlegcomités en van een tussenoverlegcomité in de wetenschappelijke instellingen van de Staat die ressorteren onder de Minister tot wiens bevoegdheid het Wetenschapsbeleid behoort, gewijzigd bij de ministeriële besluiten van 10 augustus 1987 en 27 september 2006;

Gelet op de voorstellingen geformuleerd door de Voorzitter van de Programmatorische Federale Overheidsdienst Wetenschapsbeleid, Besluit :

Artikel 1.De overheidsdelegatie in het tussenoverlegcomité ingesteld ten behoeve van de wetenschappelijke instellingen van de Staat die ressorteren onder de Minister tot wiens bevoegdheid het Wetenschapsbeleid behoort, is samengesteld als volgt : De heer Ph. Mettens, Voorzitter van de POD Wetenschapsbeleid, Voorzitter;

De heer L. Grauls, adviseur-generaal, plaatsvervangend voorzitter en effectief lid;

De heer W. De Smet, adviseur-generaal, plaatsvervanger;

De heer G. Auquier, adviseur, effectief lid;

De heer M. Beumier, adviseur-generaal; plaatsvervanger;

Mevr. C. Pisani, Algemeen directeur van het KBIN, effectief lid;

De heer G. Gryseels, Algemeen directeur van het KMMA, plaatsvervanger;

De heer K. Velle, Algemeen directeur van het RA, effectief lid;

De heer P. Lefèvre, Algemeen directeur van de KBR, plaatsvervanger;

De heer H. Malcorps, Algemeen directeur van het KMI, effectief lid;

De heer R. Van der Linden, Algemeen directeur van de KSB, plaatsvervanger;

De heer M. Draguet, Algemeen directeur van de KMSKB, effectief lid;

Mevr. A. Cahen-Delhaye, Algemeen directeur van de KMKG, plaatsvervangster;

De heer N. Parmentier, Algemeen directeur van het BIRA, effectief lid;

Mevr. M. Serck-Dewaide, Algemeen directeur van het KIK, plaatsvervangster.

Art. 2.Het ministerieel besluit van 30 mei 2000Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 30/05/2000 pub. 28/06/2000 numac 2000021303 bron diensten van de eerste minister Ministerieel besluit houdende oprichting en samenstelling van het tussenoverlegcomité ingesteld ten behoeve van de federale wetenschappelijke instellingen die afhangen van de Minister tot wiens bevoegdheid het Wetenschapsbeleid behoort sluiten houdende oprichting en samenstelling van het Tussenoverlegcomité ingesteld ten behoeve van de wetenschappelijke instellingen van de Staat die afhangen van de Minister tot wiens bevoegdheid het Wetenschapsbeleid behoort, wordt opgeheven.

Art. 3.Dit besluit treedt in werking op de dag van zijn bekendmaking in het Belgisch Staatsblad.

Art. 4.De Voorzitter van de Programmatorische federale overheidsdienst Wetenschapsbeleid is belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 5 december 2006.

M. VERWILGHEN

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^