Ministerieel Besluit van 05 december 2006
gepubliceerd op 02 februari 2007
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma's 02, 03, 04 en 06 van organisatieafdelingen 50, 51, 52 en 53 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2006

bron
waals ministerie van uitrusting en vervoer
numac
2007200285
pub.
02/02/2007
prom.
05/12/2006
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

5 DECEMBER 2006. - Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma's 02, 03, 04 en 06 van organisatieafdelingen 50, 51, 52 en 53 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2006


De Minister-President, De Minister van Begroting, Financiën, Uitrusting en Patrimonium, Gelet op de wetten op de Rijkscomptabiliteit, gecoördineerd op 17 juli 1991, inzonderheid op artikel 12, zoals gewijzigd bij artikel 4 van de wet van 19 juli 1996;

Gelet op het decreet van 15 december 2005 houdende de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2006, inzonderheid op artikel 12;

Gelet op het decreet van 19 juli 2006 houdende de eerste aanpassing van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2006, inzonderheid op artikel 2;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 20 november 2006;

Overwegende dat kredieten overgedragen moeten worden naar basisallocaties 12.04 van programma 03 en 74.06 van programma 04 van organisatieafdeling 53 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2006 om het tekort aan kredieten op deze basisallocaties op te vullen;

Overwegende dat vastleggingskredieten overgedragen moeten worden naar basisallocaties 14.02 en 14.03 van programma 02 van organisatieafdeling 51 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2006 om het tekort aan kredieten op de betrokken basisallocaties op te vullen;

Overwegende dat vastleggings- en ordonnanceringskredieten overgedragen moeten worden naar basisallocatie 73.02, programma 02 van organisatieafdeling 51 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2006 om het tekort aan kredieten op deze basisallocatie op te vullen;

Overwegende dat vastleggings- en ordonnanceringskredieten overgedragen moeten worden naar basisallocatie 73.19, programma 02 van organisatieafdeling 52 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2006 om het tekort aan kredieten op deze basisallocatie op te vullen;

Overwegende dat ordonnaceringskredieten overgedragen moeten worden naar basisallocatie 73.01, programma 02 van organisatieafdeling 52 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2006 om het tokort aan kredieten op deze basisallocatie op te vullen;

Overwegende dat kredieten overgedragen moeten worden naar basisallocatie 12.13, programma 06 van organisatieafdeling 50 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2006 om over de voor het voeren van nieuwe informaticabeleidsvormen nodige krediten te beschikken, Besluiten :

Artikel 1.Er worden ordonnanceringskredieten ten belope van 126 duizend EUR overgedragen van programma 04 van organisatieafdeling 53 naar programma's 03 en 04 van dezelfde organisatieafdeling.

Er worden vastleggingskredieten ten belope van 1.303 duizend EUR en ordonnanceringskredieten ten belope van 2.237 duizend EUR overgedragen van programma's 02 van organisatieafdeling 51 en 52, 03 en 04 van organisatieafdeling 53 naar programma's 52 van organisatieafdeling 51 en 52, 03 en 04 van organisatieafdeling 53.

Er worden ordonnanceringskredieten ten belope van 417 duizend EUR overgedragen van programma 03 en 04 van organisatieafdeling 53 naar programma 06 van organisatieafdeling 50.

Art. 2.

Artikel 3.De verdeling van de volgende basisallocaties van de programma's 02, 03, 04 en 06 van de organisatieafdelingen 50, 51, 52 en 53 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2006 wordt gewijzigd als volgt : (in duizend euro) Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

Art. 3.Dit besluit wordt doorgezonden naar het Waalse Parlement, het Rekenhof, de Inspectie van Financiën, het Secretariaat-generaal van het Ministerie van het Waalse Gewest en de Controleur der Vastleggingen.

Art. 4.De Minister van Begroting, Financiën, Uitrusting en Patrimonium is belast met de uitvoering van dit besluit.

Namen, 5 december 2006.

E. DI RUPO M. DAERDEN

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^