Ministerieel Besluit van 05 december 2014
gepubliceerd op 27 januari 2015
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Ministerieel besluit tot erkenning van het "Nationaal Instituut voor Criminalistiek en Criminologie - NICC" als laboratorium voor DNA-onderzoek in strafzaken

bron
federale overheidsdienst justitie
numac
2015009050
pub.
27/01/2015
prom.
05/12/2014
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

5 DECEMBER 2014. - Ministerieel besluit tot erkenning van het "Nationaal Instituut voor Criminalistiek en Criminologie - NICC" als laboratorium voor DNA-onderzoek in strafzaken


De Minister van Justitie, Gelet op de wet van 22 maart 1999Relevante gevonden documenten type wet prom. 22/03/1999 pub. 20/05/1999 numac 1999009419 bron ministerie van justitie Wet betreffende de identificatieprocedure via DNA-analyse in strafzaken type wet prom. 22/03/1999 pub. 24/06/1999 numac 1999009736 bron ministerie van justitie Wet betreffende de identificatieprocedure via DNA-onderzoek in strafzaken sluiten betreffende de identificatieprocedure via DNA-onderzoek in strafzaken, de artikelen 2 en 7, gewijzigd bij de wet van 7 november 2011;

Gelet op het koninklijk besluit van 17 juli 2013Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 17/07/2013 pub. 12/08/2013 numac 2013009383 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot uitvoering van de wet van 22 maart 1999 betreffende de identificatieprocedure via DNA-onderzoek in strafzaken en tot bepaling van de datum van inwerkingtreding van de wet van 7 november 2011 houdende wijziging van het Wetboek van st sluiten tot uitvoering van de wet van 22 maart 1999Relevante gevonden documenten type wet prom. 22/03/1999 pub. 20/05/1999 numac 1999009419 bron ministerie van justitie Wet betreffende de identificatieprocedure via DNA-analyse in strafzaken type wet prom. 22/03/1999 pub. 24/06/1999 numac 1999009736 bron ministerie van justitie Wet betreffende de identificatieprocedure via DNA-onderzoek in strafzaken sluiten betreffende de identificatieprocedure via DNA-onderzoek in strafzaken en tot bepaling van de datum van inwerkingtreding van de wet van 7 november 2011 houdende wijziging van het Wetboek van strafvordering en van de wet van 22 maart 1999Relevante gevonden documenten type wet prom. 22/03/1999 pub. 20/05/1999 numac 1999009419 bron ministerie van justitie Wet betreffende de identificatieprocedure via DNA-analyse in strafzaken type wet prom. 22/03/1999 pub. 24/06/1999 numac 1999009736 bron ministerie van justitie Wet betreffende de identificatieprocedure via DNA-onderzoek in strafzaken sluiten betreffende de identificatieprocedure via DNA-onderzoek in strafzaken, de artikelen 24 en 25;

Gelet op het ministerieel besluit van 27 november 2013Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 27/11/2013 pub. 28/11/2013 numac 2013009512 bron federale overheidsdienst justitie Ministerieel besluit ter vastlegging van het model van aanvraagformulier voor erkenning van een laboratorium voor DNA-analyse sluiten ter vastlegging van het model van aanvraagformulier voor erkenning van een laboratorium voor DNA-analyse;

Gelet op het koninklijk besluit van 28 mei 2004Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 28/05/2004 pub. 01/06/2004 numac 2004009393 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot erkenning van de laboratoria voor DNA-onderzoek in strafzaken sluiten tot erkenning van de laboratoria voor DNA-onderzoek in strafzaken;

Overwegende dat dit laboratorium geaccrediteerd werd in overeenstemming met de criteria van de norm NBN EN ISO/IEC 17025;

Overwegende dat dit laboratorium minstens één deskundige tewerkstelt, die enerzijds in het bezit is van een diploma van doctor in de wetenschappen, doctor in de geneeskunde, doctor in de farmaceutische wetenschappen, doctor in de biotechnologie of doctor in de bio-ingenieurwetenschappen, en die anderzijds bewijst dat hij ten minste over drie jaren professionele ervaring beschikt in het domein van de criminalistiek;

Overwegende dat dit laboratorium met succes deelneemt aan erkende externe kwaliteitscontroles;

Overwegende dat in dit laboratorium permanent een dienst voor het in ontvangst nemen van de overtuigingsstukken georganiseerd is;

Overwegende dat dit laboratorium waar het onderzoek daadwerkelijk plaats heeft en de maatschappelijke zetel ervan zich in een land van de Europese Unie bevindt;

Overwegende dit laboratorium de vereiste uittreksels uit het strafregister heeft voorgelegd, Besluit :

Artikel 1.Het "Nationaal Instituut voor Criminalistiek en Criminologie - NICC", Vilvoordsesteenweg 98-100, 1120 Brussel, wordt, onder nummer 2014/DNA/B/005, erkend als laboratorium voor DNA-onderzoek in strafzaken.

Art. 2.Punt 6 van artikel 1 van het koninklijk besluit van 28 mei 2004Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 28/05/2004 pub. 01/06/2004 numac 2004009393 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot erkenning van de laboratoria voor DNA-onderzoek in strafzaken sluiten tot erkenning van de laboratoria voor DNA-onderzoek in strafzaken wordt opgeheven.

Art. 3.Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 december 2014.

Gegeven te Brussel, 5 december 2014.

K. GEENS

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^