Ministerieel Besluit van 05 december 2016
gepubliceerd op 27 februari 2017
Justitie digitaliseren: Call to Contribution

Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma's 01, 02 en 03 van organisatieafdeling 15 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2016

bron
waalse overheidsdienst
numac
2017201155
pub.
27/02/2017
prom.
05/12/2016
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

Numac : 2017201155

WAALSE OVERHEIDSDIENST


5 DECEMBER 2016. - Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma's 01, 02 en 03 van organisatieafdeling 15 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2016


De Minister van Begroting, Ambtenarenzaken en Administratieve Vereenvoudiging, De Minister van Landbouw, Natuur, Landelijke Aangelegenheden, Toerisme en Luchthavens, afgevaardigde voor de Vertegenwoordiging bij de Grote Regio, Gelet op het decreet van 15 december 2011 houdende organisatie van de begroting en van de boekhouding van de diensten van de Waalse Regering, inzonderheid op artikel 26;

Gelet op het decreet van 17 december 2015 houdende de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2016, inzonderheid op de artikelen 13 en 20;

Gelet op het decreet van 20 juli 2016 houdende de eerste aanpassing van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2016;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 23 november 2016;

Overwegende dat vastleggingskredieten overgedragen moeten worden naar basisallocatie 12.04 van programma 01 van organisatieafdeling 15 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2016, om het tekort aan kredieten op deze basisallocatie op te vullen;

Overwegende dat vastleggingkredieten overgedragen moeten worden naar basisallocatie 31.10, dat vereffeningskredieten overgedragen moeten worden naar basisallocaties 72.03 en 74.04 en dat vastleggings- en vereffeningskredieten overgedragen moeten worden naar basisallocatie 12.13 van programma 02 van organisatieafdeling 15 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2016 om het tekort aan kredieten op deze basisallocaties op te vullen;

Overwegende dat vastleggingkredieten overgedragen moeten worden naar basisallocatie 33.07, dat vereffeningskredieten overgedragen moeten worden naar basisallocaties 31.05 en 41.03 en dat vastleggings- en vereffeningskredieten overgedragen moeten worden naar basisallocaties 12.05, 31.02 en 33.09 van programma 03 van organisatieafdeling 15 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2016, om het tekort aan kredieten op deze basisallocaties op te vullen, Besluiten :

Artikel 1.Er worden vastleggingskredieten ten belope van 774 duizend EUR en vereffeningskredieten ten belope van 1.400 duizend EUR overgedragen tussen programma's 01, 02 en 03 van organisatieafdeling 15.

Art. 2.De verdeling van de volgende basisallocaties van de programma's 01, 02 en 03 van organisatieafdeling 15 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2016 wordt gewijzigd als volgt : (in duizend EUR)

Basisallocatie

Initieel krediet na 1e aanpassing en overdrachtsbesluiten

Overdracht

Aangepast krediet

VaK

VeK

VaK

VeK

VaK

VeK

OA 15 12.04.01

7.459

7.459

+ 138

-

7.597

7.459

OA 15 12.01.02

357

199

- 173

- 51

184

148

OA 15 12.05.02

210

750

- 4

- 256

206

494

OA 15 12.09.02

506

92

- 172

- 4

334

88

OA 15 12.13.02

1.654

1.654

+ 53

+ 170

1.707

1.824

OA 15 31.10.02

2.059

2.020

+ 442

- 631

2.501

1.389

OA15 35.01.02

50

50

- 46

- 39

4

11

OA15 35.05.02

159

159

- 8

- 9

151

150

OA15 51.01.02

228

47

- 139

- 47

89

0

OA15 72.02.02

173

157

-

- 28

173

129

OA15 72.03.02

25

25

-

+ 5

25

30

OA15 74.04.02

383

383

-

+ 207

383

590

OA15 12.05.03

335

335

+ 68

+ 43

403

378

OA15 12.07.03

404

426

- 31

- 18

373

408

OA15 12.10.03

0

125

-

- 67

0

58

OA15 12.12.03

513

539

- 5

- 45

508

494

OA15 31.02.03

1.017

1.017

+ 61

+ 577

1.078

1.594

OA15 31.05.03

2.875

2.513

-

+ 283

2.875

2.796

OA15 33.06.03

2.026

1.657

- 196

- 200

1.830

1.457

OA15 33.07.03

250

0

+ 5

-

255

0

OA15 33.09.03

800

703

+ 7

+ 40

807

743

OA15 41.03.03

830

830

-

+ 75

830

905

OA15 43.01.03

470

419

-

- 5

470

414


Art. 3.Dit besluit wordt doorgezonden naar het Waalse Parlement, het Rekenhof, de Inspectie van Financiën, de Kanselarij van de Waalse Overheidsdienst en het Overkoepelend Directoraat-generaal Begroting, Logistiek en Informatie- en Communicatietechnologie.

Art. 4.De Minister van Begroting, Ambtenarenzaken en Administratieve Vereenvoudiging is belast met de uitvoering van dit besluit.

Namen, 5 december 2016.

C. LACROIX R. COLLIN


begin


Publicatie : 2017-02-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^