Ministerieel Besluit van 05 december 2016
gepubliceerd op 28 februari 2017

Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma's 11, 12, 13 en 14 van organisatieafdeling 15 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2016

bron
waalse overheidsdienst
numac
2017201159
pub.
28/02/2017
prom.
05/12/2016
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

Numac : 2017201159

WAALSE OVERHEIDSDIENST


5 DECEMBER 2016. - Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma's 11, 12, 13 en 14 van organisatieafdeling 15 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2016


De Minister van Begroting, Ambtenarenzaken en Administratieve Vereenvoudiging, De Minister van Landbouw, Natuur, Landelijke Aangelegenheden, Toerisme en Luchthavens, afgevaardigde voor de Vertegenwoordiging bij de Grote Regio, Gelet op het decreet van 15 december 2011 houdende organisatie van de begroting en van de boekhouding van de diensten van de Waalse Regering, inzonderheid op artikel 26;

Gelet op het decreet van 17 december 2015 houdende de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2016, inzonderheid op artikel 23;

Gelet op het decreet van 20 juli 2016 houdende de eerste aanpassing van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2016;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 22 november 2016;

Overwegende dat vastleggingskredieten overgedragen moeten worden naar basisallocaties 12.03, 70.01, 71.01 en 74.06 en vastleggings- en vereffeningskredieten overgedragen moeten worden naar basisallocaties 12.02, 43.02, 43.07, 43.08 van programma 11 van organisatieafdeling 15 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 15, om het tekort aan kredieten op deze basisallocaties op te vullen;

Overwegende dat vastleggingskredieten overgedragen moeten worden naar basisallocaties 33.01, 43.03, 63.06 en 70.01 en dat vereffeningskredieten overgedragen moeten worden naar basisallocatie 12.05, programma 12 van organisatieafdeling 15 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2016, om het tekort aan kredieten op deze basisallocaties op te vullen;

Overwegende dat vastleggingskredieten overgedragen moeten worden naar basisallocatie 33.03 van programma 13 van organisatieafdeling 15 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2016, om het tekort aan kredieten op deze basisallocatie op te vullen, Besluiten :

Artikel 1.Er worden vastleggingskredieten ten belope van 2.791 duizend EUR en vereffeningskredieten ten belope van 829 duizend EUR overgedragen tussen programma's 11, 12, 13 en 14 van organisatieafdeling 15.

Art. 2.De verdeling van de volgende basisallocaties van programma's 11, 12, 13 en 14 van organisatieafdeling 15 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2016 wordt gewijzigd als volgt : (in duizend EUR)

Basisallocatie

Initieel krediet na 1e aanpassing en overdrachtsbesluiten

Overdracht

Aangepast krediet

VaK

VeK

VaK

VeK

VaK

VeK

OA 15 12.02.11

1.016

995

+ 200

+ 200

1.216

1.195

OA 15 12.03.11

597

676

+ 78

-

675

676

OA 15 33.04.11

88

88

- 3

- 3

85

85

OA 15 33.07.11

415

333

- 85

-

330

333

OA 15 33.08.11

850

855

- 290

- 385

560

470

OA 15 33.10.11

341

326

- 5

-

336

326

OA 15 33.11.11

409

512

-

- 95

409

417

OA 15 34.01.11

181

140

- 100

- 59

81

81

OA 15 34.04.11

5

16

- 2

- 2

3

14

OA 15 43.01.11

398

500

-

- 27

398

473

OA 15 43.02.11

475

475

+ 445

+ 373

920

848

OA 15 43.03.11

0

8

-

- 1

0

7

OA15 43.07.11

759

711

+ 6

+ 6

765

717

OA15 43.08.11

150

145

+ 30

+ 25

180

170

OA15 52.01.11

30

95

-

- 4

30

91

OA15 53.01.11

300

210

- 42

- 90

258

120

OA15 53.05.11

98

8

- 96

-

2

8

OA15 63.01.11

10

35

- 10

- 35

0

0

OA15 70.01.11

1.248

846

+ 10

-

1.258

846

OA15 71.01.11

316

196

+ 50

-

366

196

OA15 71.03.11

0

157

-

- 77

0

80

OA15 74.06.11

514

654

+ 55

-

569

654

OA 15 12.02.12

648

579

- 67

-

581

579

OA 15 12.03.12

1.586

2.037

- 219

-

1.367

2.037

OA 15 12.05.12

4.058

4.172

- 140

+ 225

3.918

4.397

OA 15 33.01.12

772

623

+ 104

- 12

876

611

OA 15 33.04.12

3.630

3.613

-

- 33

3.630

3.580

OA 15 33.10.12

71

96

-

- 4

71

92

OA 15 41.04.12

114

106

- 16

-

98

106

OA 15 43.01.12

367

282

- 27

-

340

282

OA 15 43.03.12

460

55

+ 30

-

490

55

OA 15 52.01.12

137

104

- 1

-

136

104

OA 15 63.01.12

921

1.196

- 337

-

584

1.196

OA 15 63.04.12

2.047

2.000

- 230

-

1.817

2.000

OA 15 63.06.12

12.366

12.500

+ 1.453

-

13.819

12.500

OA 15 63.10.12

1.204

0

- 8

-

1.196

0

OA 15 70.01.12

775

497

+10

-

785

497

OA 15 71.02.12

424

40

- 179

-

245

40

OA 15 73.01.12

1.874

1.698

- 362

-

1.512

1.698

OA 15 73.02.12

0

486

-

- 2

0

484

OA 15 73.03.12

180

21

- 36

-

144

21

OA 15 74.06.12

345

150

- 42

-

303

150

OA 15 74.08.12

37

40

- 18

-

19

40

OA 15 33.03.13

541

607

+ 320

-

861

607

OA 15 45.01.13

440

200

- 437

-

3

200

OA 15 51.01.13

15

11

- 1

-

14

11

OA 15 12.01.14

170

206

- 29

-

141

206

OA 15 74.01.14

63

54

- 9

-

54

54


Art. 3.Dit besluit wordt doorgezonden naar het Waalse Parlement, het Rekenhof, de Inspectie van Financiën, de Kanselarij van de Waalse Overheidsdienst en het Overkoepelend Directoraat-generaal Begroting, Logistiek en Informatie- en Communicatietechnologie.

Art. 4.De Minister van Begroting, Ambtenarenzaken en Administratieve Vereenvoudiging is belast met de uitvoering van dit besluit.

Namen, 5 december 2016.

C. LACROIX


begin


Publicatie : 2017-02-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^