Ministerieel Besluit van 05 december 2017
gepubliceerd op 13 december 2017
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Ministerieel besluit betreffende de verlening van de aanvullende titel van conservator van collecties aan sommige wetenschappelijke personeelsleden van de Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis

bron
programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid
numac
2017014275
pub.
13/12/2017
prom.
05/12/2017
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

Numac : 2017014275

PROGRAMMATORISCHE FEDERALE OVERHEIDSDIENST WETENSCHAPSBELEID


5 DECEMBER 2017. - Ministerieel besluit betreffende de verlening van de aanvullende titel van conservator van collecties aan sommige wetenschappelijke personeelsleden van de Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis


De Staatssecretaris voor Wetenschapsbeleid, Gelet op het koninklijk besluit van 25 februari 2008 tot vaststelling van het statuut van het wetenschappelijk personeel van de federale wetenschappelijke instellingen, artikel 6/1, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 12 juni 2012;

Overwegende dat de Algemeen directeur a.i. van de Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis heeft beschouwd als relevant voor de instelling en voor elk van de wetenschappelijke personeelsleden, hun aanvraag tot aanstelling van de aanvullende titel van conservator van collecties;

Gelet op het gunstig advies van de wetenschappelijke raad van de Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis van 23 maart 2017, Besluit :

Artikel 1.De wetenschappelijke personeelsleden zijn gemachtigd de aanvullende titel "conservator van collecties", voor diegene dat ze beheren : Werner ADRIAENSSENS Sophie BALACE Wim BOSMANS Nicolas CAUWE Luc DELVAUX Ingrid DE MEUTER Cécile EVERS Eric GUBEL Dirk HUYGE Serge LEMAITRE Natacha MASSAR Valérie MONTENS Bruno OVERLAET Emile VAN BINNEBEKE Nathalie VANDEPERRE Pascale VANDERVELLEN Saskia WILLAERT Linda WULLUS

Art. 2.Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 april 2017.

Art. 3.De voorzitter van de Programmatorische Federale Overheidsdienst Wetenschapsbeleid is belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 5 december 2017.

Z. DEMIR


begin


Publicatie : 2017-12-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^