Ministerieel Besluit van 05 december 2017
gepubliceerd op 14 december 2017
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Ministerieel besluit tot intrekking van het ministerieel besluit van 27 juli 2017 tot wijziging van het ministerieel besluit van 20 augustus 2014 betreffende de samenstelling van de Directieraad van de Koninklijke Bibliotheek van België

bron
programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid
numac
2017031891
pub.
14/12/2017
prom.
05/12/2017
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

Numac : 2017031891

PROGRAMMATORISCHE FEDERALE OVERHEIDSDIENST WETENSCHAPSBELEID


5 DECEMBER 2017. - Ministerieel besluit tot intrekking van het ministerieel besluit van 27 juli 2017Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 27/07/2017 pub. 04/08/2017 numac 2017030914 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 20 augustus 2014 betreffende de samenstelling van de Directieraad van de Koninklijke Bibliotheek van België type ministerieel besluit prom. 27/07/2017 pub. 04/08/2017 numac 2017030913 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 17 april 2013 betreffende de samenstelling van de directieraad van het Koninklijk Museum voor Midden-Afrika sluiten tot wijziging van het ministerieel besluit van 20 augustus 2014Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 20/08/2014 pub. 26/09/2014 numac 2014022490 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Ministerieel besluit betreffende de samenstelling van de directieraad van de Koninklijke Bibliotheek van België sluiten betreffende de samenstelling van de Directieraad van de Koninklijke Bibliotheek van België


De Staatssecretaris voor Wetenschapsbeleid, Gelet op het koninklijk besluit van 20 april 1965 tot vaststelling van het organiek statuut van de federale wetenschappelijke instellingen, artikel 7bis, vervangen door het koninklijk besluit van 25 februari 2008;

Gelet op het ministerieel besluit van 27 juli 2017Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 27/07/2017 pub. 04/08/2017 numac 2017030914 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 20 augustus 2014 betreffende de samenstelling van de Directieraad van de Koninklijke Bibliotheek van België type ministerieel besluit prom. 27/07/2017 pub. 04/08/2017 numac 2017030913 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 17 april 2013 betreffende de samenstelling van de directieraad van het Koninklijk Museum voor Midden-Afrika sluiten tot wijziging van het ministerieel besluit van 20 augustus 2014Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 20/08/2014 pub. 26/09/2014 numac 2014022490 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Ministerieel besluit betreffende de samenstelling van de directieraad van de Koninklijke Bibliotheek van België sluiten betreffende de samenstelling van de Directieraad van de Koninklijke Bibliotheek van België, Besluit : Enig artikel. Het ministerieel besluit 27 juli 2017 tot wijziging van het ministerieel besluit van 20 augustus 2014Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 20/08/2014 pub. 26/09/2014 numac 2014022490 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Ministerieel besluit betreffende de samenstelling van de directieraad van de Koninklijke Bibliotheek van België sluiten betreffende de samenstelling van de Directieraad van de Koninklijke Bibliotheek van België, wordt ingetrokken.

Brussel, 5 december 2017.

Z. DEMIR


begin


Publicatie : 2017-12-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^