Ministerieel Besluit van 05 december 2017
gepubliceerd op 17 januari 2018
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Ministerieel besluit houdende delegatie van handtekening aan de directeur-generaal ontwikkelingssamenwerking en humanitaire hulp en tot opheffing van het ministerieel besluit van 16 september 2016 houdende delegatie van handtekening aan de directeur-gener

bron
federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking
numac
2017032011
pub.
17/01/2018
prom.
05/12/2017
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

Numac : 2017032011

FEDERALE OVERHEIDSDIENST BUITENLANDSE ZAKEN, BUITENLANDSE HANDEL EN ONTWIKKELINGSSAMENWERKING


5 DECEMBER 2017. - Ministerieel besluit houdende delegatie van handtekening aan de directeur-generaal ontwikkelingssamenwerking en humanitaire hulp en tot opheffing van het ministerieel besluit van 16 september 2016Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 16/09/2016 pub. 20/04/2017 numac 2017040208 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Ministerieel besluit houdende delegatie van handtekening aan de Directeur-Generaal Ontwikkelingssamenwerking en Humanitaire Hulp sluiten houdende delegatie van handtekening aan de directeur-generaal ontwikkelingssamenwerking en humanitaire hulp


De Minister van Ontwikkelingssamenwerking, Gelet op het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, artikel 145/33, § 1, eerste lid, 2° en § 3, eerste lid;

Gelet op het koninklijk besluit tot uitvoering van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, artikel 63/18/2, § 1, eerste lid;

Gelet op het ministerieel besluit van 16 september 2016Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 16/09/2016 pub. 20/04/2017 numac 2017040208 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Ministerieel besluit houdende delegatie van handtekening aan de Directeur-Generaal Ontwikkelingssamenwerking en Humanitaire Hulp sluiten houdende delegatie van handtekening aan de Directeur Generaal Ontwikkelingssamenwerking en Humanitaire Hulp Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op ;

Besluit :

Artikel 1.De beslissing van het regeringslid bevoegd voor ontwikkelingssamenwerking, bedoeld in artikel 63/18/2, § 1, eerste lid van het koninklijk besluit tot uitvoering van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, wordt ondertekend door de Directeur-generaal Ontwikkelingssamenwerking en Humanitaire Hulp indien het een beslissing betreft aangaande een instelling voor hulpverlening aan ontwikkelingslanden waarvoor reeds een positief advies werd uitgebracht naar aanleiding van een voorafgaande vraag tot erkenning.

Art. 2.Het ministerieel besluit van 16 september 2016Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 16/09/2016 pub. 20/04/2017 numac 2017040208 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Ministerieel besluit houdende delegatie van handtekening aan de Directeur-Generaal Ontwikkelingssamenwerking en Humanitaire Hulp sluiten houdende delegatie van handtekening aan de Directeur Generaal Ontwikkelingssamenwerking en humanitaire hulp wordt opgeheven.

Art. 3.Dit besluit treedt in werking de dag waarop het in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt.

Brussel, 5 december 2017.

A. DE CROO


begin


Publicatie : 2018-01-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^